Standorte

Omnoho viac ako počet našich zamestnancov

2.400+ Zamestnancov / zamestnankýň
40+ Národy
35+ Jazyky

Náš predmet podnikania

WALTER GROUP má niekoľko hlavných obchodných činností, ktoré zabezpečujú nasledovné koncernové podniky: LKW WALTER - realizácia prepravy kompletných nakládok v celej Európe po ceste a kombinovanou dopravou, CONTAINEX - prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov a obchod s nimi v celoeurópskom rozsahu, WALTER BUSINESS-PARK, WALTER IMMOBILIEN a CONTAINEX IMMOBILIEN - prenájom priemyselných a bytových nehnuteľností a investície do nich, WALTER LAGER-BETRIEBE - poskytovanie služieb pre sklady a WALTER LEASING - leasing návesov a ťahačov.
PRIEKOPNÍK v Európe
WALTER Kariéra

Naštartujte tu svoju kariéru!

Voľné miesta