K najdôležitejším obchodným aktivitám skupiny WALTER GROUP patrí organizácia celokamiónových prepráv po ceste a kombinovanou prepravou do celej Európy prostredníctvom firmy LKW WALTER, prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov a obchod s nimi v celoeurópskom rozsahu prostredníctvom firmy CONTAINEX, prenájom priemyselných a bytových nehnuteľností a investície do nich prostredníctvom firiem WALTER BUSINESS-PARK a WALTER IMMOBILIEN, poskytovanie skladovacích služieb prostredníctvom firmy WALTER LAGER-BETRIEBE a lízing návesov a ťahačov prostredníctvom firmy WALTER LEASING.

Skupina WALTER GROUP

 • Manažmentom riadený, rakúsky súkromný koncern
 • Založená v roku 1924
 • Viac ako 5.000 zamestnancov
 • Výška obratu hospodárskeho roka 2022/2023: 3,6 mld. €
 • Prvotriedne hodnotenie bonity medzinárodnými agentúrami zaoberajúcimi sa podávaním obchodných informácií

Základné podnikateľské zásady spoločnosti

 • Výhradné financovanie z vlastného Cash-Flow, žiadne bankové úvery
 • Kooperatívny štýl riadenia s čo najväčšou možnou vlastnou zodpovednosťou zamestnancov
 • Decentrálna organizácia jednotlivých profit centier
 • Podpora rodinného tímového ducha v spoločnosti
 • Najvyšším cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov a zamestnancov
 • Neustále inovatívne prispôsobovanie sa hospodárskemu rozvoju
 • Líder na trhu vďaka sústredeniu sa jednotlivých spoločností na príslušný hlavný predmet podnikania

Esslinggasse

1924

LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG

Vaše CELOKAMIÓNOVÉ prepravy v JEDNEJ ruke

LKW WALTER, vedúca prepravná organizácia v kamiónovej doprave, organizuje Vaše prepravy kompletných nakládok po celej Európe, ako aj z a do Ruska, Strednej Ázie, na Blízky východ a do severnej Afriky. Popri normálnej cestnej preprave s plachtovými kamiónmi ponúkame tiež kombinovanú dopravu železnica / cesta, ako aj Short Sea Shipping (námornú prepravu na krátke vzdialenosti).

WALTER LAGER-BETRIEBE

1949

WALTER LAGER-BETRIEBE GmbH

Competence in Warehousing / Kompetencia v skladovaní

Spoločnosť WALTER LAGER-BETRIEBE obhospodaruje na juhu Viedne najmodernejšie vysokoregálové skladovacie plochy so 70.000 paletovými miestami pre rôzne odvetvia, ako aj sklad pre tovary bez možnosti skladovania v regáloch. Špecializácia: skladovanie tovaru, manažment skladových zásob, ako aj prevozy a dodávky po celej Európe.

Bild

1981

CONTAINEX
Container Handelsgesellschaft m.b.H.

Špecialista pre mobilné priestorové systémy

Spoločnosť CONTAINEX je popredným európskym poskytovateľom kontajnerov a mobilných priestorových systémov (kancelárske kontajnery, sanitárne kontajnery, námorné kontajnery, ako aj kontajnerové zostavy pre okamžité nasadenie). Výroba prebieha podľa prísnych environmentálnych a kvalitatívnych štandardov „CONTAINEX GREEN technology“.

WALTER-BUSINESS-PARK

1987

WALTER BUSINESS-PARK GmbH

Vaše sídlo firmy plné pohody

Najväčší súkromný Business-Park vo Viedenskom regióne ponúka v rodinnej atmosfére flexibilné kombinácie kancelárií a skladovania. Veľa renomovaných spoločností z vyše 14 krajín sa už pre túto lokalitu rozhodlo.

WALTER LEASING

1988

WALTER LEASING GmbH

Ťahače a návesy | Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou!

Spoločnosť WALTER LEASING ponúka prepravným spoločnostiam nové a ojazdené ťahače a návesy renomovaných značiek na báze lízingu / nákupu na splátky.

WALTER IMMOBILIEN

2004

WALTER IMMOBILIEN GmbH

Nákup nehnuteľností na bývanie so stabilnou hodnotou

WALTER IMMOBILIEN investuje do nových na kľúč vybudovaných obytných domov v centrálnych lokalitách Viedne, Mníchova a Berlína. Predaj a finančné zhodnotenie prebieha cez renomovaných realitných maklérov.