WALTER GROUP má niekoľko hlavných obchodných činností, ktoré zabezpečujú nasledovné koncernové podniky: LKW WALTER - realizácia prepravy kompletných nakládok v celej Európe po ceste a kombinovanou dopravou, CONTAINEX - prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov a obchod s nimi v celoeurópskom rozsahu, WALTER BUSINESS-PARK, WALTER IMMOBILIEN a CONTAINEX IMMOBILIEN - prenájom priemyselných a bytových nehnuteľností a investície do nich, WALTER LAGER-BETRIEBE - poskytovanie služieb pre sklady a WALTER LEASING - leasing návesov a ťahačov.

Skupina WALTER GROUP

 • Manažmentom riadený, rakúsky súkromný koncern
 • Založená v roku 1924
 • Viac ako 4.800 zamestnancov
 • Výška obratu hospodárskeho roka 2021/2022: 3,2 mld. €
 • Prvotriedne hodnotenie bonity medzinárodnými agentúrami zaoberajúcimi sa podávaním obchodných informácií

Základné podnikateľské zásady spoločnosti

 • Výhradné financovanie z vlastného Cash-Flow, žiadne bankové úvery
 • Kooperatívny štýl riadenia s čo najväčšou možnou vlastnou zodpovednosťou zamestnancov
 • Decentrálna organizácia jednotlivých profit centier
 • Podpora rodinného tímového ducha v spoločnosti
 • Najvyšším cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov a zamestnancov
 • Neustále inovatívne prispôsobovanie sa hospodárskemu rozvoju
 • Líder na trhu vďaka sústredeniu sa jednotlivých spoločností na príslušný hlavný predmet podnikania

Esslinggasse

1924

LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG

Vaše CELOKAMIÓNOVÉ prepravy v JEDNEJ ruke

LKW WALTER, vedúca prepravná organizácia v kamiónovej doprave, organizuje Vaše prepravy kompletných nakládok po celej Európe, ako aj z a do Ruska, Strednej Ázie, na Blízky východ a do severnej Afriky. Popri normálnej cestnej preprave s plachtovými kamiónmi ponúkame tiež kombinovanú dopravu železnica / cesta, ako aj Short Sea Shipping (námornú prepravu na krátke vzdialenosti).

WALTER LAGER-BETRIEBE

1949

WALTER LAGER-BETRIEBE GmbH

Competence in Warehousing / Kompetencia v skladovaní

Spoločnosť WALTER LAGER-BETRIEBE obhospodaruje na juhu Viedne najmodernejšie vysokoregálové skladovacie plochy so 70.000 paletovými miestami pre rôzne odvetvia, ako aj sklad pre tovary bez možnosti skladovania v regáloch. Špecializácia: skladovanie tovaru, manažment skladových zásob, ako aj prevozy a dodávky po celej Európe.

1981

CONTAINEX
Container Handelsgesellschaft m.b.H.

Špecialista pre mobilné priestorové systémy

Spoločnosť CONTAINEX je popredným európskym poskytovateľom kontajnerov a mobilných priestorových systémov (kancelárske kontajnery, sanitárne kontajnery, námorné kontajnery, ako aj kontajnerové zostavy pre okamžité nasadenie). Výroba prebieha podľa prísnych environmentálnych a kvalitatívnych štandardov „CONTAINEX GREEN technology“.

WALTER LEASING

1981

WALTER LEASING GmbH

Ťahače a návesy | Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou!

Spoločnosť WALTER LEASING ponúka prepravným spoločnostiam nové a ojazdené ťahače a návesy renomovaných značiek na báze lízingu / nákupu na splátky.

1987

WALTER BUSINESS-PARK GmbH

Vaše sídlo firmy plné pohody

Najväčší súkromný Business-Park vo Viedenskom regióne ponúka v rodinnej atmosfére flexibilné kombinácie kancelárií a skladovania. Veľa renomovaných spoločností z vyše 14 krajín sa už pre túto lokalitu rozhodlo.

WALTER IMMOBILIEN

2004

WALTER IMMOBILIEN GmbH

Nákup nehnuteľností na bývanie so stabilnou hodnotou

WALTER IMMOBILIEN investuje do nových na kľúč vybudovaných obytných domov v centrálnych lokalitách Viedne, Mníchova a Berlína. Predaj a finančné zhodnotenie prebieha cez renomovaných realitných maklérov.