Standorte

Mye mer enn summen av medarbeiderne

5.000+ Medarbeidere
40+ Nasjoner
35+ Språk

Vår kjernevirksomhet

WALTER GROUPs viktigste forretningsaktiviteter omfatter LKW WALTERs organisering og gjennomføring av fullbiltransporter i Europa på vei og i kombinert trafikk, salg og utleie av kontor-, lager- og sanitærcontainere over hele Europa via CONTAINEX, investering i og utleie av bolig og næringseiendom via WALTER BUSINESS-PARK og WALTER IMMOBILIEN, lagertjenester via WALTER LAGER-BETRIEBE, samt leasing av trailere og trekkmaskiner via WALTER LEASING.
BANEBRYTENDE i Europa
WALTER Karriere

Starte karrieren din her!

Ledige stillinger