Στοιχεία έκδοσης

Υποχρέωση πληροφόρησης κατά §5 του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και υποχρέωση δημοσίευσης κατά §25 του νόμου περί μαζικών μέσων ενημέρωσης

Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης/Εκδότης της ιστοσελίδας του ομίλου
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
AT-2355 Wiener Neudorf

Τηλ.: +43 5 7777-0
Φαξ: +43 5 7777-33
E-mail: [email protected]

Αριθμός μητρώου εταιριών: FN 35799x
Δικαστήριο μητρώου εταιριών: Πρωτοδικείο Wiener Neustadt
ΑΦΜ: ATU19208701
Αριθμός μητρώου επεξεργασίας δεδομένων.: 0035611
Έδρα επιχείρησης: Laxenburg, Österreich