Ανακοινωση απορρητου

Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει πώς η WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η WALTER GROUP είναι υπεύθυνη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και την τήρηση όλων των νόμιμων προδιαγραφών για την προστασία, την ορθή διαχείριση και την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας καθώς και για την ασφάλεια των δεδομένων.

Οι παρακάτω δηλώσεις είναι γενικές και αφορούν συνολικά όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της WALTER GROUP. Αυτό σημαίνει ότι οι παρακάτω δηλώσεις θα αναφέρονται μόνο επιμέρους σε εσάς.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κυρίως για τους παρακάτω σκοπούς:

 • επεξεργασία προσφορών και ερωτήσεων σε εμάς, π.χ. μέσω (πιθανών) εταίρων μεταφοράς, μέσω προσώπων που θέλουν να εκτελέσουν μεταξύ άλλων μεταφορές, παραδόσεις, παραγγελίες ή επιθυμούν κάποια άλλη μορφή συνεργασίας.
 • διαβουλεύσεις συμβάσεων και προσφορών, καθώς και σύναψη συμβάσεων.
 • αξιολόγηση της καταλληλότητας ως εταίρου μεταφοράς, π.χ. έλεγχοι φερεγγυότητας σε πιθανούς πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ.
 • διεξαγωγή των συμβατικών και επιχειρηματικών σχέσεων, π.χ. διενέργεια μεταφορών (διάθεση) και προμηθειών, εκπλήρωση συμβάσεων πώλησης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης, λογιστική, είσπραξη χρεών, επεξεργασία καταγγελιών και αξιώσεων αποζημίωσης, διαχείριση ποιότητας, διενέργεια των αγορών μας, βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μέσω χρήσης επιχειρηματικών εφαρμογών (π.χ. παρακολούθηση μεταφορών, πύλες, κ.λπ.).
 • πελατειακές σχέσεις, π.χ. αποστολή πληροφοριών, ενημερωτικών δελτίων, προσφορών και διαφημιστικού υλικού, διαρκής συμβουλευτική πελατών, διεξαγωγή εκδηλώσεων, κ.λπ.
 • εκτέλεση και διαχείριση ασφαλιστηρίων, διακανονισμός ζημιών
 • διαχείριση στόλου: επισκευή και συντήρηση των οχημάτων μας
 • ανάπτυξη προϊόντων
 • διοίκηση επιχειρήσεων του ομίλου
 • λειτουργία των υποδομών IT, π.χ. εγγύηση της ασφάλειας, της τρέχουσας τεχνολογικής κατάστασης, των επισκευών, κ.λπ.
 • διάθεση ιστοσελίδων: βελτίωση και ανάπτυξη των ιστοσελίδων, κατάρτιση στατιστικών χρήσης, εντοπισμός, παρεμπόδιση και εξέταση επιθέσεων στις ιστοσελίδες, κ.λπ.


 • Λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

  • από εσάς τους ίδιους, π.χ. μέσω ερωτήσεων προς εμάς, κατά τη δρομολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εκπλήρωσης ήδη συναφθέντων συμβάσεων με εμάς
  • από εταιρίες του ομίλου της WALTER GROUP
  • από τρίτους, π.χ. εταίρους μεταφορών ή πελάτες στο πλαίσιο της εκτέλεσης κάποιας μεταφοράς
  • από δημοσίως προσβάσιμες πηγές, π.χ. μητρώο εταιριών, κτηματολόγιο, αρχείο αποφάσεων, βιβλίο σωματείων, εμπορικό μητρώο
  • από τον φυλλομετρητή ιστού σας (αυτόματα) με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας σύμφωνα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις σας.

  Η διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι προαιρετική. Ωστόσο, η σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων μαζί μας δεν θα είναι εφικτή, εάν δεν μας δώσετε τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία των ιστοσελίδων μας, εάν προηγουμένως δεν μας έχετε εκχωρήσει τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • στοιχεία ονόματος, π.χ. όνομα, επίθετο, όνομα χρήστη, κ.λπ.
 • στοιχεία προσώπου, π.χ. ηλικία, φύλο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, θέση στην επιχείρηση, αντίγραφα εγγράφου ταυτοποίησης, κ.λπ.
 • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email, κ.λπ.
 • στοιχεία ταυτοποίησης, π.χ. αριθμός εθνικής ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός πελάτη, κ.λπ.
 • στοιχεία τραπέζης, π.χ. αριθμός λογαριασμού, στοιχεία περί φερεγγυότητας, κ.λπ.
 • επίσημα στοιχεία, π.χ. αριθμός φακέλου, αριθµός φορολογικού µητρώου, κατασχέσεις μισθών, πληροφορίες ενοικιαστή (Mieterpass, Γερμανία), κ.λπ.
 • στοιχεία αυτοκινήτου, π.χ. αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αριθμός σειράς αμαξώματος, αριθμός κινητήρα, μέσο αναγνώρισης, πιστοποιητικό, κάρτα βενζίνης, πληροφορίες άδειας οδήγησης για παλετοφόρα ανυψωτικά, κ.λπ.
 • αρχεία φωτογραφικών και μαγνητοσκοπημένου υλικού
 • στοιχεία χρήσης IT, π.χ. στοιχεία σύνδεσης, πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες πρόσβασης, διεύθυνση IP, παραπέμπων, ονόματα χρήσης για συστήματα εξωτερικά προσβάσιμα, κ.λπ.
 • στοιχεία χρήσης ιστοσελίδων: ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, διεύθυνση IP, όνομα και έκδοση του φυλλομετρητή ιστού, ορισμένα cookies, κ.λπ.
 • στοιχεία συμπεριφοράς προσώπων, π.χ. παρατηρήσεις σε συμπεριφορές σχολιασμού και υπενθυμίσεων, αλληλογραφία και διευκρινήσεις για τρέχοντα ζητήματα, κ.λπ.
 • φυλετική ή εθνική καταγωγή, π.χ. τόπος γέννησης σε ταυτότητες, κ.λπ.
 • στοιχεία τοποθεσίας, π.χ. στοιχεία GPS, χρονοσφράγιση σήματος GPS, στοιχεία εντοπισμού θέσης (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), κ.λπ.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από πλευράς μας:

 • Η εκτέλεση της σύμβασης και η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ 1 εδ b του GDPR), π.χ., για την απρόσκοπτη οργάνωση της διενέργειας μεταφορών και παραδόσεων, την επεξεργασία καταγγελιών και αξιώσεων αποζημίωσης, την υποβολή τιμολογίων, τη διεξαγωγή διαχείρισης ποιότητας, την εκπόνηση προσφορών, την επεξεργασία και την απάντηση των ερωτημάτων σας, κ.λπ.
 • Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ 1 εδ f GDPR), π.χ. όταν σας διαβιβάζουμε προσαρμοσμένες πληροφορίες και προσφορές, εφόσον δεν απαιτείται η έγκρισή σας, κατά την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, κατά τη διαβίβαση των στοιχείων οδηγού όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διενέργεια της μεταφοράς και δεν υπάρχει άμεση επαφή με τον οδηγό, κατά την επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ιστοσελίδων μας, κ.λπ.
 • Νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ 1 εδ c του GDPR), π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισµού οδικής κυκλοφορίας (StVO), του νόμου περί οχημάτων (KFG), του νόμου περί διοικητικών ποινών (VwStG), του νόμου περί διοικητικών διαδικασιών (VwVfG), της νοµοθεσίας περί νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, κ.λπ.
 • Εφόσον δεν ισχύει κάποια από τις προαναφερθείσες συνθήκες, η επεξεργασία των δεδομένων σας απαιτεί την έγκρισή σας βάσει του άρθρου 6 παρ1 εδ a του DGPR. Βεβαίως έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την έγκριση που εκχωρήσατε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της έγκρισης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των δεδομένων βάσει της αρχικής έγκρισής σας (δηλ.: η ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ).

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους παρακάτω παραλήπτες:

 • εταιρίες που ανήκουν στον όμιλό μας καθώς και τους συνεργάτες αυτών,
 • τρίτα μέρη που έχουμε προσλάβει εμείς, π.χ. παρόχους υπηρεσιών IT, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, κέντρα δεδομένων, φιλοξενίας (hosting), παρόχους λογισμικών και υπηρεσιών π.χ. για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για σκοπούς της ικανοποίησης των αξιώσεων και διακανονισμού ζημιών (ασφάλειες και ασφαλιστές), για διαχείριση ακινήτων, δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, ελεγκτές, κ.λπ.
 • άτομα, που βρίσκονται σε κάποια επαγγελματική σχέση μαζί μας, π.χ. εταίρους μεταφοράς, προμηθευτές, εμπορικούς συνεργάτες, κ.λπ.
 • δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. τελωνεία, Υπουργείο Εσωτερικών, πρεσβείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.

Η μεταβίβαση πραγματοποιείται εν μέρη και προς παραλήπτες εκτός Αυστρίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε μη ασφαλείς τρίτες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση φροντίζουμε ώστε να προσκομίζονται κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων, π.χ. μέσω δεσμευτικών ενδοεπιχειρησιακών προδιαγραφών για την προστασία δεδομένων ή βάσει χρήσης τυποποιημένων ρητρών προστασίας στο πλαίσιο της ΕΕ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο διάστημα κρίνεται ως ευλόγως απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της συλλογής τους. Εκτός αυτού, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για όσο διάστημα υφίσταται νομική υποχρέωση διατήρησης ή εφόσον δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες παραγραφής πιθανών νομικών αξιώσεων.
Μεταξύ άλλων έχετε το δικαίωμα (στο πλαίσιο της εφαρμόσιμης νομοθεσίας), (i) να ελέγξετε εάν και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς έχουμε αποθηκεύσει και να λάβετε αντίγραφα αυτών, (ii), να απαιτήσετε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον η επεξεργασία τους είναι εσφαλμένη ή μη συμβατή με τον νόμο, (iii) να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και (iv) υπό ορισμένες συνθήκες, να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή να ανακαλέσετε τη σχετική έγκριση που έχετε δώσει στο παρελθόν, (v) να αιτηθείτε τη μεταβίβαση των δεδομένων σας (vi) να ενημερωθείτε για την ταυτότητα των τρίτων μερών, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και (vii) να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.
Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα επονομαζόμενα cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε κάποια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies κυρίως για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους χρήστες πρόσθετες λειτουργίες στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, π.χ. για να διευκολύνουμε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να καταστήσουμε δυνατή τη χρήση της ιστοσελίδας από το σημείο στο οποίο την αφήσατε και/ή να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις ή τις ρυθμίσεις σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα άλλο στοιχείο του υπολογιστή σας, δεν μπορούν να τα διαβάσουν ή να τα αλλάξουν.

Τα περισσότερα cookies των ιστοσελίδων μας είναι προσωρινά cookies ή cookies συνεδρίας. Διαγράφονται αυτόματα όταν ολοκληρώνετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Εκτός αυτού, χρησιμοποιούμε cookies διαρκείας, που παραμένουν αποθηκευμένα στον σκληρό σας δίσκο. Αυτά μπορείτε να τα διαγράψετε μόνοι σας από τον φυλλομετρητή σας. Διαφορετικά, αυτά τα cookies έχουν μια διάρκεια ζωής από 1 μήνα έως 10 χρόνια. Χρησιμοποιούμε cookies διαρκείας, ώστε να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και, κατά συνέπεια, να καταστήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας πιο άνετη για εσάς και να προσαρμόσουμε τη διαδικτυακή προσφορά μας όσον το δυνατόν καλύτερα στις επιθυμίες σας.

Εκτός αυτού, χρησιμοποιούμε cookies τρίτων παρόχων, που μας βοηθούν να καταστήσουμε τη διαδικτυακή προσφορά μας πιο ενδιαφέρουσα. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύονται συνεπώς τόσο προσωρινά όσο και cookies διαρκείας τρίτων παρόχων, εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτών των cookies τρίτων παρόχων είναι η παροχή της δυνατότητας στους εν λόγω τρίτους παρόχους να σας προσφέρουν προσαρμοσμένη διαφήμιση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθή χρήση των cookies από τα τρίτα μέρη.

Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να δηλώσετε ενεργά τη συγκατάθεσή σας στην αποθήκευση των cookies που δεν περιορίζονται σε τεχνικά στοιχεία. Εκτός αυτού, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση μόνο για συγκεκριμένα είδη cookies. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις cookies σας σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις cookies.

Συναίνεση για cookie
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης cookie OneTrust για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookie στην τερματική συσκευή σας και για να το τεκμηριώσει αυτό σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η OneTrust Technology Ltd.

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της OneTrust προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Στη συνέχεια, η OneTrust αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορέσει να εκχωρήσει τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ή/και να την ανακαλέσει. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψετε μόνοι σας το cookie OneTrust ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων.

Η OneTrust χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτή τη διαδικασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας αναθέσεων με την OneTrust. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι η OneTrust επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τα cookies μέσω του υπολογιστή σας, επιλέγοντας από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας να ενημερώνεστε κάθε φορά που μια σελίδα επιθυμεί να αποθηκεύσει κάποιο cookie. Μπορείτε να θέσετε φραγή ή να διαγράψετε cookies, εφόσον είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.

Εάν τα cookies συνδέονται με αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού GDPR χωρίς διμερή συμφωνία σχετικά με το αρμόζον επίπεδο ασφαλείας, τότε αυτά θα αποθηκεύονται εφόσον εσείς δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Η απενεργοποίηση, η φραγή και η διαγραφή των cookies ωστόσο ενδέχεται να επηρεάσει την online εμπειρία σας και να μην σας επιτρέψει την πλήρη χρήση των ιστοσελίδων μας.
Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»), εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας για χρήση Cookies. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, για να καταστήσει δυνατή την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας και να μας προσφέρει με οικονομικό τρόπο μια εύκολη στη χρήση στατιστική πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που αντλούνται μέσω cookies σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από τον χρήση μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί, εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η Google Analytics για την ανωνυμία IP. Αυτό σημαίνει, ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλων συμβαλλομένων κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε κάποιον εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Κατ’ εντολή μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των ιστοσελίδων, να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις ενέργειες στις ιστοσελίδες και να παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες σε εμάς που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων και του ίντερνετ. Στο πλαίσιο του Google Analytics, η διεύθυνση IP που λαμβάνεται μέσω του φυλλομετρητή του χρήση δεν θα συνδυαστεί με άλλα στοιχεία της Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων για τη χρήση ιστοσελίδων μέσω των cookies (συμπ. της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση των διαθέσιμων plugin φυλλομετρητή: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Περισσότερες πληροφορίες για τη τους όρους χρήσης της Google καθώς και την ενημέρωση απορρήτου της Google θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/de.html και στη διεύθυνση http://www.google.at/intl/at/policies.
Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τη λειτουργία Google Re-Marketing, εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας για χρήση Cookies. Το Google Re-Marketing είναι μια υπηρεσία διαφήμισης της Google Inc., βάσει της οποίας σας προωθούνται στοχευμένες διαφημίσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για εσάς σύμφωνα με την προηγούμενη συμπεριφορά χρήσης σας κατά τις προηγούμενες επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας, εφόσον έχουμε λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Αυτή η διαφήμιση εμφανίζεται μόνο στα αντίστοιχα διαφημιστικά πλαίσια της Google, είτε στα διαφημιστικά πλαίσια του Google Adwords είτε του Google Display Network.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας στο Google Re-Marketing μέσω του διαχειριστή προτιμήσεων διαφήμισης της Google και/ή να αναθεωρήσετε τις ρυθμίσεις σας.
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την υπηρεσία χαρτών Google Maps από την Google Inc. Η μετάδοση δεδομένων της διεύθυνσης IP του χρήστη πραγματοποιείται μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και των διακομιστών της Google Maps. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης σε διακομιστή της Google Maps στις ΗΠΑ.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον για τη διευκόλυνση της εύρεσης των τοποθεσιών που έχουμε ορίσει στον ιστότοπο).
Χρησιμοποιούμε το "Google reCAPTCHA" (εφεξής "reCAPTCHA") στους ιστότοπούς μας. Ο πάροχος είναι η Google Inc.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγξει εάν τα δεδομένα εισάγονται στον ιστότοπό μας (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) από άνθρωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτή η ανάλυση ξεκινά αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, πόσο χρόνο αφιερώνει ο επισκέπτης του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που πραγματοποιεί ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση προωθούνται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον για την προστασία των προσφορών ιστού από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από SPAM).
Έχουμε ενσωματώσει βίντεο YouTube στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρουσιάζουμε ενδιαφέροντα βίντεο απευθείας από τον ιστότοπό μας. Η YouTube είναι θυγατρική της Google Inc. Την πύλη βίντεο διαχειρίζεται η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Εάν ανακαλέσετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που έχει ενσωματωμένο βίντεο YouTube, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται αυτόματα με τους διακομιστές YouTube /και Google. Η Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) είναι υπεύθυνη για το σύνολο της επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιούμε το Google Optimize προσωρινά και σε μεμονωμένες σελίδες, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. Η Google Optimize αναλύει τη χρήση διαφορετικών παραλλαγών του ιστότοπου, ώστε να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τη φιλικότητα προς τον χρήστη σύμφωνα με τη συμπεριφορά του στον ιστότοπο. Η Google Optimize χρησιμοποιεί cookies για την αναφορά των παραλλαγών.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.
Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν το Universal Event Tracking (UET) της Bing Ads εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση του ενεργοποιώντας τα Cookies μάρκετινγκ στις ρυθμίσεις Cookies. Η υπηρεσία Bing Ads παρέχεται από τη Microsoft Corporation και μας επιτρέπει να σας παρουσιάσουμε στοχευμένη διαφήμιση υποτιθέμενου ενδιαφέροντος με βάση τη συμπεριφορά του χρήστη σας κατά τη διάρκεια προηγούμενων επισκέψεων στους ιστότοπούς μας Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στον διαχειριστή της Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τη Microsoft στη διεύθυνση https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
Κατά περίσταση και προσωρινά χρησιμοποιούμε Hotjar, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά των ιστοσελίδων μας, εφόσον έχουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας για χρήση Cookies. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας Hotjar, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τις εμπειρίες των χρηστών μας από τις ιστοσελίδες μας σε ό,τι αφορά π.χ. το πόσο χρόνο χρειάζεται ένας χρήστης για να συμπληρώσει φόρμες. Τα Hotjar συλλέγουν πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη, την ανώνυμη διεύθυνση IP του, τη γεωγραφική τοποθεσία του, τις ρυθμίσεις γλώσσας του καθώς και την αλληλεπίδραση των χρηστών με κινήσεις ποντικιού, κλικ και δραστηριότητα πληκτρολογίου. Εκτός αυτού, τα Hotjar χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών. Οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται ούτε από τα Hotjar ούτε από εμάς για την ταυτοποίηση κάποιου μεμονωμένου χρήστη και δεν συγκαταλέγονται μαζί με περαιτέρω δεδομένα σχετικά με κάποιον μεμονωμένο χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση απορρήτου για τα Hotjar θα βρείτε εδώ.
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν πρόσθετα προγράμματα κοινωνικών μέσων από την Walls.io. Αυτά μας παρέχουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε ενημερώσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την εταιρεία μας απευθείας στον ιστότοπο. Κατά την ανάκληση αυτών των πρόσθετων, η διεύθυνση IP του χρήστη μεταδίδεται στη Walls.io. Η επεξεργασία δεδομένων από τη Walls.io πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός ΕΕ. Την Walls.io διαχειρίζεται η Walls.io GmbH στη Βιέννη, Αυστρία.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.
Χρησιμοποιούμε το πρόσθετο συνομιλίας SmartSupp. σε μεμονωμένες περιοχές του ιστότοπού μας. Ο πάροχος είναι η SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartSupp Chat για να ξεκινήσετε την άμεση επικοινωνία με τους υπαλλήλους μας. Τα δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απάντηση στα ερωτήματά σας. Το SmartSupp καταγράφει το ιστορικό των ιστοτόπων που επισκέπτεστε (URL και παραπομπή) και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, μεταδίδονται τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο των ερωτήσεών σας που έχετε παραχωρήσει οικειοθελώς μέσω αυτής της φόρμας επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μετά την επίσκεψη στον ιστότοπο. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.
Για να ασφαλίσουμε τους ιστότοπούς μας και να βελτιστοποιήσουμε τους χρόνους φόρτωσης, το CloudFlare χρησιμοποιείται ως τείχος προστασίας ιστού και ως CDN ("Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου"). Επομένως, όλα τα ερωτήματα υποχρεούνται να δρομολογούνται μέσω του διακομιστή τους και να ενοποιούνται σε στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο στο Cloudflare, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Χρησιμοποιούμε το "Short.IO" για να καταστήσουμε τους ιστότοπούς μας προσβάσιμους μέσω σύντομων και ουσιαστικών διευθύνσεων URL κάτω από το δικό τους Vanity Domain. Ο πάροχος είναι η Short.cm Inc, Delaware, ΗΠΑ.

Η Short.IO επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση των λεγόμενων σύντομων Short-URLs, των ενημερωτικών Pretty-URLs και των σχετικών κωδικών QR. Όταν καλούνται οι εν λόγω διευθύνσεις URL, η Short.IO πραγματοποιεί μια αντίστοιχη ανακατεύθυνση προς την αποθηκευμένη σελίδα-στόχο.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας προσβάσιμο με απλά και ουσιαστικά Short-URLs.
Χρησιμοποιούμε το "Lunio Click Fraud Prevention" (εφεξής "Lunio") για να αποτρέψουμε επιθέσεις απάτης στις διαφημίσεις μας στο GoogleAds. Ο πάροχος είναι η PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Ηνωμένο Βασίλειο, PR7 1PS.

Η Lunio ελέγχει τα κλικ στις διαφημίσεις GoogleAds για απόπειρα απάτης. Στη συνέχεια, οι παράνομες πηγές αποκλείονται από τις διαφημίσεις μας στο GoogleAds με βάση τη διεύθυνση IP.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε τις διαφημίσεις μας από καταχρηστική απάτη με κλικ και, συνεπώς, από οικονομική ζημία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας σε περίπτωση ερωτήσεων ή αμφιβολιών που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Ερώτηση σχετικά με τον
κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)