We care!

Compliance

Compliance betekent het naleven van wettelijke en bedrijfsinterne bepalingen. Onze bedrijfsactiviteiten zijn in overeenstemming met de wet, onze Code of Conduct evenals verdere interne richtlijnen en instructies. Compliance is voor ons een vast bestanddeel van onze zakelijke en sociale verantwoordelijkheid.


De compliance-richtlijnen die in onze Code of Conduct zijn vastgelegd, worden aangevuld door ons klokkenluidersysteem "We Care". Hier hebben werknemers, zakenpartners en derden de mogelijkheid om illegaal gedrag te melden - vooral op het gebied van witteboordencriminaliteit, corruptie, bescherming van werknemers, gegevensbescherming en milieubescherming.


We care ➔