We care!

Compliance

Compliance er overholdelse av nasjonale lover og bedriftsinterne bestemmelser. Forretningsdriften vår er i fullt samsvar med landets lover, vår egen Code of Conduct og andre, interne retningslinjer og anvisninger. Compliance er en fast del av vårt samfunnsansvar.


Compliance-retningslinjene som finnes i vår Code of Conduct suppleres av "We Care"-systemet. Medarbeidere, forretningspartnere og utenforstående har her mulighet til å varsle om ulovlige forhold - spesielt på områdene økonomisk krinimalitet, korrupsjon og vern om arbeidstakere, data og miljø.


We care ➔