We care!

Compliance

Compliance oznacza przestrzeganie przepisów ustawowych i wewnątrzfirmowych. Nasza działalność biznesowa jest realizowana zgodnie z przepisami ustawowymi, naszym Code of Conduct and the additional internal guidelines and instructions. For us compliance is an integral part of o oraz innymi wewnętrznymi dyrektywami i instrukcjami. Compliance jest dla nas stałym elementem składowym naszej odpowiedzialności socjalnej i społecznej.


Dyrektywy Compliance zawarte w naszym Code of Conduct and the additional internal guidelines and instructions. For us compliance is an integral part of o uzupełnia nasz system zgłaszania nieprawidłowości „We Care”. Pracownice i pracownicy, partnerzy biznesowi i osoby trzecie mają tutaj możliwość zgłaszania zachowań niezgodnych z prawem – w szczególności związanych z przestępczością gospodarczą, korupcją, ochroną pracowników, danych i ochroną środowiska.


We care ➔