WALTER GROUPs viktigste forretningsaktiviteter omfatter LKW WALTERs organisering og gjennomføring av fullbiltransporter i Europa på vei og i kombinert trafikk, salg og utleie av kontor-, lager- og sanitærcontainere over hele Europa via CONTAINEX, investering i og utleie av bolig og næringseiendom via WALTER BUSINESS-PARK og WALTER IMMOBILIEN, lagertjenester via WALTER LAGER-BETRIEBE, samt leasing av trailere og trekkmaskiner via WALTER LEASING.

WALTER GROUP

 • Ledelsesstyrt, østerriksk privatkonsern
 • Etablert i 1924
 • Over 5.000 medarbeidere
 • Omsetning for det finansielle året 2022/2023: € 3,6 mrd.
 • Førsteklasses kredittverdighet hos internasjonale kredittopplysningsbyråer

Firmafilosofi

 • Finansiering fra inntjent kontantstrøm- ingen banklån
 • Kooperativ lederstil gir de ansatte mest mulig ansvar og handlingsfrihet
 • Desentralisert "profit centre" organisasjon
 • Fokus på familiær lagånd i bedriften
 • Fornøyde kunder og ansatte er bedriftens grunnleggende mål
 • Kontinuerlig og innovativ tilpasning til den økonomiske utviklingen
 • Markedsledelse med fokus på kjerneområdene i hvert enkelt foretak

Esslinggasse

1924

LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG

Alle dine fullbiltransporter i ÉN hånd

LKW WALTER leder an innen europeisk lastebiltransport og organiserer dine fullbiltransporter i hele Europa og til og fra Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. I tillegg til vanlig veitransport med kapellbiler, tilbyr vi også kombinerte transporter "jernbane/vei" og "Short Sea Shipping".

WALTER LAGER-BETRIEBE

1949

WALTER LAGER-BETRIEBE GmbH

Kompetanse i lagerstyring

WALTER LAGER-BETRIEBE, syd for Wien, forvalter moderne høylagere med 70.000 palleplasser for de forskjelligste bransjer og et eget lager for varer som ikke kan lagres på hylle. Spesialisering: lagring og håndtering av varer samt fortransporter og leveranser overalt i Europa.

Bild

1981

CONTAINEX
Container Handelsgesellschaft m.b.H.

Spesialisten innen mobile romløsninger

CONTAINEX er Europas ledende tilbyder av containere og mobile romløsninger (kontorcontainere, sanitærcontainere, lagercontainere, sjøcontainere og hele containerrigger for umiddelbar bruk). Produksjon iht. miljø- og kvalitetsstandarden „CONTAINEX GREEN technology“.

WALTER-BUSINESS-PARK

1987

WALTER BUSINESS-PARK GmbH

En bedriftslokasjon der alle føler seg vel

Den familieførte, største private business-parken i region Wien leier ut fleksible kombinasjoner av kontor & lager. Så langt har en rekke solide bedrifter fra 14 nasjoner bestemt seg for denne plasseringen.

WALTER LEASING

1988

WALTER LEASING GmbH

Truck & Trailer | Se - velg - ta med!

WALTER LEASING tilbyr leasing eller leiekjøp av nye og brukte trekkvogner og semitrailere fra kjente merker til transportforetak.

WALTER IMMOBILIEN

2004

WALTER IMMOBILIEN GmbH

Oppkjøp av verdifast boligmasse

WALTER IMMOBILIEN investerer i nøkkelferdige nye boliger i sentrale områder av Wien, München og Berlin. Boligene selges gjennom anerkjente eiendomsmeglere.