Personvernerklæring

Her informerer vi om hvordan WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], behandler personopplysningene dine.

WALTER GROUP er ansvarlig for å verne om personopplysningene dine og å etterkomme alle rettsforskrifter om vern, korrekt behandling og hemmelighold av persondata samt generell datasikkerhet.

Forklaringene nedenfor er generelle og omfatter all behandling av personopplysninger innen WALTER GROUP. Det innebærer at noen av opplysningene ikke er direkte relevante for deg personlig.

Vi behandler i hovedsak personopplysninger til disse formålene:

 • Behandling av tilbud og forespørsler til oss fra (potensielle) transportpartnere eller personer som ønsker å gi transporter, leveranser, bestillinger osv. i oppdrag eller ønsker en annen type samarbeid.
 • Avtaleforhandlinger og tilbuds- og avtaleutforming
 • Vurdering av egnethet som avtalepartner, f.eks. kredittopplysninger om kunder eller leverandører.
 • Gjennomføring av kjøpsavtaler og betingelser, f.eks gjennomføring av transporter (disposisjon) og leveranser, oppfyllelse av leasingavtaler, fakturering, purringer, behandling av reklamasjoner, innkjøp, optimalisering av tjenestene vi tilbyr gjennom bruk av spesielle businessverktøy (som transportovervåkning, portaler osv.).
 • Kundekontakt, dvs. utsending av informasjon, nyhetsbrev, tilbud og reklamemateriale, løpende kundeservice, gjennomføring av arrangementer osv.
 • Bestemmelse og administrasjon av forsikringer, skadeavvikling
 • Flåtemanagement: vedlikehold og reparasjoner av bilene våre
 • Produktutvikling
 • Administrasjon av konsernselskapene
 • Opprettholdelse av IT-struktur, f.eks. sikringstiltak, teknisk oppdatering, vedlikehold osv.
 • Klargjøring av nettsidene: Forbedring og utvikling av nettsidene, sammenstilling av bruker-statistikker, registrering, hindring og utredning av angrep på nettsiden osv.


 • Personopplysningene får vi

  • fra deg selv: f.eks ved henvendelser til oss, ved mulig inngåelse av en avtale,
  • fra andre selskaper i WALTER GROUP
  • fra utenforstående, f.eks. transportpartnere eller kunder for å kunne avvikle et oppdrag
  • fra offentlig tilgengelige kilder, som firmabok, grunnbok, handelsregister, foreningsregister
  • fra (automatisk) fra nettleseren din når du besøker nettsidene våre, i samsvar med de innstillingene du har valgt

  Det er helt frivillig om du vil gi oss tilgang til personopplysningene dine. Imidlertid vil et forretningsforhold ikke være mulig dersom vi ikke får tilgang til nødvendige data. Tilsvarende er det ikke mulig å tilby deg alle tjenestene på nettsiden vår hvis du ikke gir oss de opplysningene vi trenger.

 • Navn, f.eks. fornavn, etternavn, brukernavn osv.
 • Persondata, f.eks. alder, kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, stilling i skelskapet, ID-koper isv.
 • Kontaktdata, f.eks. adresse, telefonnummer, e-post adresse osv.
 • Identifikasjonsdata, f.eks. personnummer, passnummer, kundenummer osv.
 • Bankdata, f.eks. kontonummer, kredittopplysninger osv.
 • Offentlige data, f.eks. saksnummer, skattenummer, lønnstrekk, leiebevis (Tyskland) osv.
 • Kjøretøydata, f.eks. registreringsnummer, chassisnummer, motornummer, kjennetegn, registreringspapirer, drivstoffkort, truckførerbevis osv.
 • Bilder og videoer
 • IT-brukerdata, f.eks. forbindelsesdata, logging-info, adgangsinformasjon, IP-adresse, referrer, brukernavn for systemer som kan nås eksternt osv.
 • Brukerdata for nettsidene: Dato og tidspunkt for besøk, IP-adresse, navn og versjon på nettleser, typer informasjonskapsler osv.
 • Opplysninger om personers handlinger, f.eks. svarreaksjoner, påminnelser, brevveksling, forklaringer til løpende saker, osv.
 • Etnisk bakgrunn, f.eks. fødested i pass osv.
 • Posisjonsdata, f.eks. GPS-data, tids-stempel PGS-signal, posisjonsdata (lengde- og breddegrad) osv.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av persondataene dine er:

 • Avvikle oppdrag og gjennomføre tiltak i forkant av avtalen (art. 6 avsn. 1 - b GDPR) , f.eks. organisere problemfri avvikling av transporter og leveranser, bearbeide reklamasjoner og skademeldinger, fakturere, styre kvalitetssikring, utarbeide og besvare tilbud osv.
 • Vår berettigede interesse (art. 6 avsn. 1 - f GDPR) er å gi deg individualisert reklame - forutsatt at dette ikke krever samtykke, databehandling i sammenheng med rettsforhold, formidling av sjåføropplysninger som kreves for å kunne gjennomføre transporten og direkte kontakt med sjåføren ikke er mulig, behandling av data som er nødvendige for at nettsidene våre skal kunne fungere korrekt osv.
 • Juridiske forpliktelser (art. 6 avsn. 1 - c GDPR), f.eks. skatteforpliktelser, trafikkregler, forsikringslover, lover mot hvitvasking osv.
 • Hvis ingen av disse rettsgrunnlagene foreligger, hjemles databehandlingen ditt samtykke iht. art. 6, avsn. 1 - a GDPR. Du har rett til når som helst å trekke dette samtykket tilbake. Tilbakekallelsen av samtykket berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene (dvs. at tilbakekallelsen ikke har tilbakevirkende kraft).

I forbindelse med de angitte formålene kan det forekomme at vi formidler personopplysningene dine til disse mottakerne:

 • selskap innen konsernet og deres medarbeidere
 • tredjeparter som er engasjert av oss, f.eks. IT-tjenester, trykkerier, regnskapsservice, hosting, programvare- og service-providere, f.eks. for forsendelse av nyhetsbrev, tjenesteytere i forbindelse med skadeoppgjør og -vurderinger (forsikringer og forsikringsselskaper), vaktmestere, advokater, skatterådgivere, notarer, revisorer osv.
 • forretningspartnere, f.eks. transportører, leverandører, handelspartnere osv.
 • Offentlige myndigheter, f.eks. tollvesen, ambassader, fylkesmann osv.

Formidling skjer i noen grad også til mottakere utenfor Østerrike og i enkelte tilfeller også til ikke sikre tredjeland. Det dette er tilfelle, vil vi imidlertid sørge for at det treffes egnede dataverntiltak, f.eks. gjennom bindende interne personvernforskrifter eller bruk av EUs standardklausuler.

Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig og fornuftig med tanke på de angitte formålene. Videre lagrer vi personopplysningene dine så lenge det finnes juridiske lagringsfrister eller foreldelsesfristen for eventuelle rettskrav ikke er utløpt.
Med blant rettighetene dine (iht. gjeldene lovverk) hører (i) rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og å få en kopi, (ii) rett til å rette, supplere eller slette slike personopplysninger som er feil eller ikke behandles i tråd med lovverket. (iii) rett til å forlange at vi begrenser behandlingen av persondata og (iv) under visse forutsetninger motsette deg behandling av personopplysninger eller trekke tilbake et samtykke du har gitt til slik behandling, (v) rett til dataportabilitet, (v) kjenne til hvem som ellers får kjennskap til personopplysningene dine, og (vii) rett til å klage på behandlingen til en offentlig myndighet.
På nettsidene våre bruker vi såkalte informasjonskapsler (cookies) En informasjonskapsel er en liten fil som kan lagres på computeren din når du er inne på en nettside. Vi bruker i utgangspunktet bare informasjonskapsler for å kunne tilby spesielle funksjoner på nettsiden, f.eks for å gjøre navigeringen på siden enklere, komme tilbake til en side du har vært tidligere og/eller lagre dine foretrukne innstillinger når du besøker siden på et senere tidspunkt. Informasjonskapslene har ikke tilgang til andre data på computeren din og kan heller ikke lese eller forandre på dem.

De fleste informasjonskapslene vi bruker er såkalte økt- eller midlertidige kapsler. De slettes automatisk når du forlater nettsiden. I tillegg bruker vi varige informasjonskapsler, som lagres på harddisken. De kan du slette manuelt i nettleseren din. Hvis ikke blir de lagret i fra 1 måned til 10 år. Vi bruker disse varige informasjonskapslene for å kjenne deg igjen når du besøker nettsiden neste gang. Det gjør besøket mer komfortabelt for deg og tilbudet du får kan tilpasses til dine interesser.

Vi bruker også informasjonskapsler fra tredjeparter (f.eks. Facebook, LinkedIn) som bidrar til å gjøre internettilbudet mer interessant for deg. Det innebærer at når du bruker nettsidene vil det lagres både midlertidige og varige informasjonskapsler fra tredjeparter. Det eneste formålet med disse informasjonskapslene er å gi tredjeparter mulighet til å sende deg tilpasset reklame. Vi overtar ikke ansvar for at slike informasjonskapsler brukes korrekt.

Når du er inne på siden vår kan du aktivt godta at det brukes informasjonskapsler utover det som trenges av tekniske årsaker. Dukan dessuten aktivere eller deaktivere lagring av enkelte typer informasjonskapsler. Hvis du senere ønsker å tilpasse bruken av informasjonskapsler, kan du når som hest gjøre det i innstillingene på enheten din.

Tillatelse for informasjonskapsler
Nettstedet vårt bruker OneTrust-teknologi for informasjonskapselsamtykke for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på sluttenheten din og for å dokumentere dette i samsvar med personvernsbestemmelsene. Leverandør av denne teknologien er OneTrust Technology Ltd.

Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes det en forbindelse til serverne til OneTrust for å innhente samtykkene dine til bruk av informasjonskapsler. OneTrust lagrer deretter en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tildele deg samtykket som er gitt eller tilbakekalle det. Dataene som samles inn på denne måten lagres til du ber oss om å slette dem, OneTrust sletter dem selv eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder.

Bruken av OneTrust er for å innhente det lovpålagte samtykket for bruk av informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav c i GDPR.

Vi har inngått en kontrakt for ordrebehandling med OneTrust. Dette er en kontrakt som kreves av databeskyttelsesloven, som sikrer at OneTrust kun behandler personopplysningene til våre besøkende på nettstedet i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Du kan kontrollere informasjonskapslene på computeren din ved å stille inn nettelseren din slik at du får en melding hver gang en nettside ønsker å lagre en informasjonskapsel. Du kan også blokkere eller slette informasjonskapsler som allerede er lagret påcomputeren din.

Hvis informasjonskapsler med personopplysninger forbindes med et tredjeland som befinner seg utenfor gyldighetsområdet til EUs datavernforordning (GDPR), uten bilaterale avtaler om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil opplysningene dine bare bli lagret hvsi du har gitt ditt samtykke.

Deaktivering, blokkering eller sletting av informasjonskapsler kan imidlertid påvirke hvilke funksjoner å siden du kan bruke.
Nettsidene våre bruker Google Analytics, en nettanalyseløsning fra Google Inc. ("Google) hvis bruken av funktionelle cookies i cookie-instillingene er godkjent. Google Analytics bruker Cookies for å kunne analysere brukertrafikken på siden og gi oss en rimelig og effektiv statistikk. Informasjonen Google samler om bruken av nettsiden, med hjelp av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Nettsidene våre bruker muligheten Google Analytics gir til IP-anonymiseringen. Det betyr at Google avkorter brukernes IP-adresser før de forlater EU/EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere hvordan du bruker nettsiden, sette sammen rapporter om trafikken på nettsidene og utføre andre tjenester som står i sammenheng med bruken av nettsidene og internett generelt. Den IP-adressen som brukers nettleseren sender til Google Analytics sammenholdes ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i informasjonskapslene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mer informasjon om bruksbetingelsene for Google og Googles personvernerklæring finner du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på http://www.google.at/intl/at/policies.
Nettsidene gjør bruk av Google Re-Marketing hvis bruken av funktionelle cookies i cookie-instillingene er godkjent. Google Re-Marketing er en markedsføringstjeneste fra Google Inc., som bruker brukeroppførselen din ved tidligere besøk til å vise deg interessetilpasset reklame. Slik reklame vises bare på Google reklamepunkter; enten på bannere fra Google Adwords eller Google Display Network.

Du kan hindre eller begrense Google Re-Marketing i Google Ads Preferences Manager.
Nettstedet vårt bruker karttjenesten Google Maps fra Google Inc. IP-adressen til brukeren overføres mellom nettleseren og Google Maps-serverne. Om nødvendig blir disse dataene også overført til en Google Maps-server i USA.

Dataene behandles på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR (legitim interesse i å gjøre det lettere å finne de stedene vi har angitt på nettsiden).
Vi bruker «Google reCAPTCHA» (heretter kalt «reCAPTCHA») på våre nettsider. Tilbyderen er Google Inc.

Med reCAPTCHA skal det kontrolleres om datainntastingen på vårt nettsted (f.eks. i et kontaktskjema) er utført av en person eller et automatisert program. Da analyserer reCAPTCHA adferden til nettstedsbesøkeren basert på ulike karakteristikker. Denne analysen starter automatisk så snart nettstedsbesøkeren går inn på nettstedet. Til analyseformål evaluerer reCAPTCHA ulik informasjon (f.eks. IP-adresse, hvor lenge den besøkende besøker nettstedet eller brukerens musebevegelser). Data registrert under analysen sendes videre til Google.

reCAPTCHA-analysen går helt i bakgrunnen. Nettstedsbesøkende blir ikke gjort oppmerksomme på at det skjer en analyse.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR (legitim interesse i å beskytte netttilbud mot støtende automatisert spionasje og SPAM).
Vi har integrert YouTube-videoer på nettstedet vårt. Slik kan vi presentere interessante videoer direkte på siden vår. YouTube er et datterselskap av Google Inc. Videoportalen drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som har en integrert YouTube-video, kobler nettleseren din automatisk til YouTube- eller Google-serverne. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for all databehandling i Europa.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR.
Ved behov bruker vi Google Optimize midlertidig og på individuelle sider, en tjeneste levert av Google Inc. Google Optimize analyserer bruken av ulike varianter av nettstedet slik at vi er i stand til å tilpasse brukervennligheten til adferden til nettstedsbrukeren. Google Optimize bruker informasjonskapsler for å referensiere variantene.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR.
Hvis du samtykker til bruk av markedsføringscookies i cookie-innstillingene vil nettsidene bruke Bing Ads Universal Event Tracking (UET). Bing Ads er et produkt fra Microsoft Corporation som vi bruker for å vise deg reklame for produkter som din bruk av siden ved tidligere besøk indikerer at kan interessere deg. I så fall vil opplysningene dine overføres til eieren av Bing Ads; Microsoft Corporaton, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Du finner mer informasjon om Microsoft personvernbestemmelser på https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Du kan også endre innstillingene av interesserelatert reklame fra Microsoft på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6, avsn. 1 - a GDPR.
Av og til og i begrenset omfang bruker vi Hotjar, for å få bedre forståelse for brukernes behov og tilpasse tilbudet på nettsidene våre hvis bruken av funktionelle cookies i cookie-instillingene er godkjent. Med Hotjar får vi bedre forståelse for hvordan brukerne opplever nettsiden, f.eks. hvor lang tid det tar å fylle ut et skjema. Hotjar registrerer informasjon om enheten til brukeren; den anonymiserte IP-adressen, geografisk sted, språkinnstillinger og brukervaner som musbevegelser, klikk og tastaturinnskriving. Hotjar bruker også informasjonskapsler for å gjenkjenne brukere som kommer tilbake til siden. Hverken Hotjar eller vi bruker opplysningene til å identifisere enkelte brukere eller å sammenholde med andre opplysninger om enkeltbrukere. Du finner mer informasjon i Hotjars personvernerklæring her.
Nettstedet vårt bruker plugins for sosiale medier fra Walls.io. Disse gjør oss i stand til å vise sosiale medieoppdateringer fra selskapet vårt direkte på nettstedet. Når du åpner disse plugins, blir IP-adressen til brukeren overført til Walls.io. Walls.io databehandling foregår utelukkende i EU. Walls.io drives av Walls.io GmbH i Wien, Østerrike.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR.
På noen områder av nettstedet vårt bruker vi chat-plugin SmartSupp. Leverandør er SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjekkia. Du kan bruke SmartSupp-chatten til å starte direkte kommunikasjon med våre ansatte. Opplysninger samles inn, lagres og behandles med det formål å besvare dine henvendelser. SmartSupp registrerer historien til dine besøkte nettsteder (URL og henvisning) og informasjon om nettleseren som brukes. I tillegg overføres kontaktdetaljene og innholdet i dine henvendelser som du frivillig har oppgitt via denne kontaktformen. Det brukes øktinformasjonskapsler, som slettes etter besøk på nettstedet. De overførte opplysningene lagres på servere i EU.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR.
For å sikre nettstedet vårt og optimalisere lastetidene, brukes CloudFlare som en nettbrannmur og CDN («Content Delivery Network»). Derfor blir alle henvendelser tvunget til å bli rutet gjennom deres server og konsolidert til statistikk som ikke kan deaktiveres.

Behandlingen av opplysningene skjer på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR.

Du finner mer informasjon om emnet sikkerhet og personvern hos Cloudflare på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Vi bruker "Short.IO" for å gjøre nett-tilbudene våre tilgjengelige i form av korte og informative URL-er på et eget vanity domain. Tilbyder er Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO lar oss opprette og administrere såkalte short-URL, informative pretty-URL og QR-kodene som hører til. Når du går inn på disse URL-ene vil Short.IO ta deg videre til den lagrede målsiden.

Databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6, avsn. 1 - f GDPR. Vi har berettiget interesse av å gjøre nett-tilbudene våre mer tilgjengeslige med enkle og tydelige Short-URL-er.
Vi bruker "Lunio Click Fraud Prevention" (heretter "Lunio") for å hindre bedragerske angrep på våre GoogleAds annonser. Tilbyder er PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, PR7 1PS, Storbritannia.

Lunio kontrollerer klikk på GoogleAds annonser for bedrageriforsøk. IP-adressen til ulovlige kilder utelukkes dermed fra våre GoogleAds annonser.

Databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6, avsn. 1 - f GDPR. Vi har beretttiget interesse av å beskytte annonsene våre mot klikk-bedrageri og dermed oss selv mot finansiell skade.
Vi står til disposisjon for spørsmål og kommentarer omkring behandlingen av personopplysninger i alle selskapene i gruppen.

Spørsmål til
EUs personvernforordning (GDPR)