Condiții de utilizare

I. Condiţii generale de utilizare a site-ului web al WALTER GROUP

(1) Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web (denumite în continuare "site-ul web") puse la dispoziţie de LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG şi întreprinderile afiliate din concern (împreună denumite în continuare "WALTER GROUP").

(2) Această pagină Conţine condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web (denumită în continuare "utilizarea"), toţi utilizatorii şi vizitatorii (denumiţi în continuare "utilizator") acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar.

(3) Soluţie alternativă pentru utilizatorii înregistraţi:
Dând click pe butonul de acceptare sau de trimitere, utilizatorul se obligă să accepte Condiţiile generale de utilizare a site-ului web. WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiţii generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar. Pentru a putea beneficia în continuare de prestaţiile oferite de WALTER GROUP, utilizatorul va reînnoi acceptarea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului după modificarea acestora, dând click pe butonul "accept" sau "trimite".

(4) WALTER GROUP oferă pe site-ul web informaţii despre acestă branşă şi despre concern relevante pentru clienţi, partenerii de transport şi aspiranţii la un loc de muncă în cadrul companiei. Unele servicii (de exemplu LOADS TODAY, Portal clienţi CONNECT) pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi.

(5) WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. WALTER GROUP nu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al WALTER GROUP. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web al WALTER GROUP.
(1) Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a WALTER GROUP sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al WALTER GROUP utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.). Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, designului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web al WALTER GROUP, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop.
(1) WALTER GROUP răspunde pentru eventuale daune cauzate utilizatorului în urma folosirii site-ului web al WALTER GROUP, doar dacă acestea au fost produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă.

(2) WALTER GROUP nu îşi asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi directe sau indirecte, imediate sau subsecvente suportate de utilizator, indiferent dacă acestea rezultă din răspunderea contractuală, din pretenţii de plată a unor daune interese (incluzând neglijenţa) sau din alte cauze de orice fel, dacă aceste pierderi sau daune aparţin următoarelor categorii::

(i) Beneficiu nerealizat şi daune subsecvente
(ii) Pierderi accidentale şi beneficiu nerealizat
(iii) Pierderea de oportunităţi de afaceri
(iv) Deteriorarea prestigiului companiei (good will) şi pierderea de date.

(3) WALTER GROUP a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al WALTER GROUP să fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. WALTER GROUP nu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, linkuri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web al WALTER GROUP, pornind de la acest site. De asemenea, WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă.

(4) WALTER GROUP nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator.
(1) WALTER GROUP depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web - în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice companiei.

(2) WALTER GROUP nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al WALTER GROUP sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al WALTER GROUP sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu serverul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. WALTER GROUP îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web al WALTER GROUP sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia.

(3) WALTER GROUP îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme.
Site-ul web al WALTER GROUP conţine linkuri externe către pagini ale unor terţi. WALTER GROUP nu are nici o influenţă asupra disponibilităţii, calităţii şi conţinutului paginilor externe conectate prin linkuri şi nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care conţinutul acestor pagini încalcă legile în vigoare sau provoacă în alt mod daune utilizatorilor.
Pagina conține parțial certificate SSL ale firmei SwissSign. Certificatele SSL ale firmei SwissSign conțin, în afară de o codare eficientă a datelor utilizatorilor, atunci când acestea sunt transmise la server-ul web, identificarea furnizorului (WALTER GROUP) și autentificarea site-ului web pentru protecție împotriva înșelăciunilor electronice.

Utilizatorul declară că acesta cunoaște prevederile generale ale SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) și din contractele SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), le-a citit, este de acord cu acestea și le va respecta. WALTER GROUP nu își asumă răspunderea față de utilizatori în legătură cu utilizarea certificatului SSL.

(1) Unele servicii (de exemplu LOADS TODAY, Portal clienţi CONNECT) pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi. După înregistrare şi verificarea datelor de către WALTER GROUP, utilizatorul primeşte o parolă, care îi permite accesul la contul de utilizator.

(2) Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei şi, după caz, a altor date. El îşi asumă de asemenea răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii în privinţa tuturor activităţilor legate de contul de utilizator. WALTER GROUP va fi notificat fără întârziere în legătură cu orice folosire neautorizată a contului de utilizator sau orice altă încălcare a măsurilor de securitate legate de site. Înregistrarea contului de utilizator, respectiv registrarea pentru un abonament este legat de numărul de partener al utilizatorului. Se interzice utilizatorului să dezvăluie sau să pună la dispoziţia altor persoane numărul de partener sau parola. Dezvăluirea numărului de partener şi/sau a parolei de către utilizator poate atrage după sine desfiinţarea contului de utilizator, respectiv încetarea abonamentului.

(3) Este interzisă transmiterea de date, conţinuturi şi informaţii la care utilizatorul are acces pe baza contului de utilizator către terţi neautorizaţi în acest sens.

(4) WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a aproba sau a refuza fără numirea de motive înregistrarea utilizatorului sau înscrierea lui la un serviciu abonat. În afară de aceasta, WALTER GROUP este îndreptăţit să blocheze orice cont de utilizator sau furnizarea oricărui serviciu abonat fără a menţiona motivele.
WALTER GROUP interzice încărcarea pe site-ul web de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere "ascunse" (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general.

(1) Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web al WALTER GROUP sau a oricăror alte date ale WALTER GROUP aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor.

(2) Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil.

II. Prevederi suplimentare

Prezentul contract este guvernat de legea austriacă. Instanţa competentă pentru soluţionarea conflictelor este Tribunalul Comercial (Gericht für Handelssachen) din Viena, Innere Stadt. Se aplică în mod exclusiv legea austriacă. Nu se aplică prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri şi nici normele conflictuale ale dreptului internaţional privat austriac.
(1) Orice modificări şi completări ale prezentului contract pot avea doar formă scrisă. Convenţiile verbale accesorii nu produc efecte juridice.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract sunt - din orice motiv - lovite de nulitate, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte prevederi contractuale.