Uvjeti korištenja

I. Opći uvjeti korištenja internetskih stranica grupacije WALTER GROUP

(1) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 9430, USA (kratko Facebook), nudi plugine za vlasnike internetskih stranica, koji se postavljaju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Predmet ovih Uvjeta korištenja je uporaba internetskih stranica (u daljnjem tekstu „internetskih stranica“) koje je na raspolaganje stavilo poduzeće LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i s njom povezana poduzeća koncerna (u daljnjem tekstu „grupacija WALTER GROUP“).

(2) Ova stranica sadrži Opće uvjete korištenja web-stranice. Pozivanjem ili korištenjem web-stranice (u daljnjem tekstu „korištenje“) svi korisnici i posjetitelji (u daljnjem tekstu „korisnici“) prihvaćaju važenje Općih uvjeta korištenja. Grupacija WALTER GROUP u svako doba i prema vlastitoj procjeni zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja.

(3) Alternativa za registrirane korisnike:
Klikom na polje „Suglasan“ ili „Pošalji“ korisnik se obvezivo slaže s Uvjetima korištenja web-stranice kao za korisnika. Grupacija WALTER GROUP zadržava pravo izmjene priloženih Uvjeta korištenja prema vlastitoj procjeni. Korisnik mora još jednom dati svoju suglasnost s izmijenjenim odredbama korištenja, kako je gore opisano, klikom na polje „Suglasan“ ili „Pošalji“, kako bi i dalje mogao koristiti usluge grupacije WALTER GROUP.

(4) Grupacija WALTER GROUP na svojoj internetskoj stranici pruža informacije vezane uz struku i poduzeće, za klijente, transportne partnere i prijavljene kandidate. Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registriranim korisnicima.

(5) Grupacija WALTER GROUP ovlaštena je u potpunosti ili djelomično ukinuti internetsku stranicu i proizvoljno izmijeniti sadržaje odnosno usluge. Grupacija WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za neprekidnu raspoloživost internetske stranice grupacije WALTER GROUP. Ne postoji pravo na uporabu ili održanje internetske stranice grupacije WALTER GROUP.
(1) Ukupni sadržaj internetske stranice (ilustracije, tekstovi, formulacije, marke, slike, videozapisi, grafike) intelektualno je vlasništvo grupacije WALTER GROUP ili njezinih ugovornih partnera. Korištenjem internetske stranice grupacije WALTER GROUP korisnik ne ostvaruje prava na licencu ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na internetskoj stranici (npr. industrijska zaštitna prava, autorska prava i srodna zaštitna prava itd.). Marke, dizajn, slike, tekstovi, dijelovi teksta i ostali sadržaji internetske stranice grupacije WALTER GROUP ne smiju se bez prethodne pisane suglasnosti grupacije WALTER GROUP mijenjati, kopirati, umnožavati, rabiti, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To ne obuhvaća umnožavanje, obradu ili korištenje materijala izričito ponuđenih za uporabu.
(1) Grupacija WALTER GROUP odgovara za eventualne štete koje mogu nastati korisniku uporabom internetske stranice grupacije WALTER GROUP samo kod djelovanja s predumišljajem ili grubog nemara.

(2) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - ni izravne ni neizravne, neposredne ili posljedične štete neovisno od toga, proizlaze li one iz Ugovora, prava na naknadu štete (uključujući nemar) ili na bilo koji drugi način, ako one spadaju u jednu od sljedećih kategorija::

(i) Propuštena dobit i posljedične štete
(ii) Slučajni gubici i propuštena dobit
(iii) Propuštene poslovne mogućnosti
(iv) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(3) Grupacija WALTER GROUP uložila je sve moguće napore kako bi osigurala da informacije objavljene na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP u trenutku objave budu točne i potpune. Grupacija WALTER GROUP ne odgovara i ne preuzima nikakva jamstva ili garancije za informacije objavljene na internetskoj stranici, kao npr. preuzimanja, usluge koje nude treći ponuđači, vanjske poveznice ili druge sadržaje, koje izravno ili neizravno primjenjuje internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili koji se mogu pozvati s nje. Grupacija WALTER GROUP također zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmjenu ili dopunu objavljenih informacija.

(4) Grupacija WALTER GROUP ne odgovara za štete koje nastanu nestručnom primjenom ili zlouporabom korisničkog računa od strane samog korisnika, zlouporabom ili gubitkom identifikacijskih obilježja ili podataka koje je korisnik spremio.
(1) Grupacija WALTER GROUP nastoji kontinuirano održavati internetsku stranicu i činiti je dostupnom – u skladu s mjerilima postojećih tehničkih, gospodarskih, poduzetničkih i organizacijskih mogućnosti.

(2) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima jamstvo ili garanciju za to da će internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili njezini sadržaji biti raspoloživi bez prekida ili uopće, da će biti bez pogreške ili da će pogreške biti uklonjene, kao ni za to, da internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili pomoćna sredstva (kao npr. poslužitelj) budu bez virusa ili drugih opasnih elemenata. Grupacija WALTER GROUP izrijekom isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste koje proizlaze iz objave internetske stranice grupacije WALTER GROUP ili pomoćnih sredstava ako je to zakonski dopušteno.

(3) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za vrijeme nedostupnosti svoje internetske stranice zbog tehničkih ili drugih problema.
Internetska stranica grupacije WALTER GROUP sadrži vanjske poveznice koje vode do drugih internetskih stranica trećih ponuđača. Grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na raspoloživost, kvalitetu i sadržaj internetskih stranica povezanih vanjskim poveznicama i ne preuzima odgovornost za sadržaje vanjskih internetskih stranica ako se na njima krše vrijedeći pravni propisi ili na neki drugi način korisnicima uzrokuju neku štetu.
Internetska stranica djelomično sadrži certifikate SSL poduzeća SwissSign. Certifikati SSL poduzeća SwissSign, osim učinkovitog kodiranja korisničkih podataka tijekom prijenosa na internetski server, sadrže i identifikaciju ponuđača (WALTER GROUP) te potvrdu autentičnosti internetske stranice za zaštitu od mrežne krađe identiteta.

Korisnik izjavljuje da je upoznat s Općim odredbama ugovora SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) i SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), da ih je pročitao i prihvatio te da će ih se pridržavati. WALTER GROUP isključuje bilo kakvu odgovornost prema korisniku u vezi s uporabom certifikata SSL.

(1) Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registriranim korisnicima. Nakon registracije i provjere koju provodi grupacija WALTER GROUP korisnik dobiva lozinku koja mu omogućava pristup korisničkom računu.

(2) Korisnik je odgovoran za čuvanje povjerljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi s korisničkim računom. O svim neodobrenim korištenjima korisničkog računa ili drugom ugrožavanju sigurnosti valja odmah obavijestiti grupaciju WALTER GROUP. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za primanje pretplate vezana je za partnerski broj korisnika. Korisnik nije ovlašten, pokazati partnerski broj ili lozinku drugim osobama ili ih staviti njima na raspolaganje. Svako pokazivanje partnerskog broja i/ili lozinke od strane korisnika može dovesti do brisanja korisničkog računa odnosno prekida pretplate.

(3) Podaci, sadržaji i informacije, koji su poznati korisniku na temelju njegovog korisničkog računa, ne smiju se proslijeđivati neovlaštenim trećim osobama.

(4) Grupacija WALTER GROUP zadržava pravo odobrenja registracije ili prijave za primanje neke usluge s pretplatom ili odbijanja bez navođenja razloga. Nadalje je grupacija WALTER GROUP ovlaštena blokirati svaki korisnički račun ili primanje pojedinačnih usluga s pretplatom bez navođenja razloga.
Grupacija WALTER GROUP zabranjuje pozivanje računalnih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obilježja kao viruse, manipulirane datoteke, „skrivene" datoteke (kao npr. slike integrirane u audiodatotekama), crve, trojanske konje ili softvere za automatsko listanje stranica, sliku više zaslona i za ostale aktivnosti koje općenito mogu ometati integritet ili funkciju internetske stranice ili online-komunikacije.

(1) Zabranjeni su elektronički napadi svake vrste na internetsku stranicu grupacije WALTER GROUP ili sve podatke grupacije WALTER GROUP povezane s njom kao i na podatke pojedinačnih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do trenutnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i kazneno gonjen.

II. Ostale odredbe

Ovaj ugovor temelji se na austrijskom pravu. Za rješavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Beču (Wien, Innere Stadt). Vrijedi isključivo austrijsko pravo bez primjene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz austrijskog Međunarodnog privatnog prava.
(1) Izmjene i dopune ovoga Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći.

(2) Ukoliko jedan ili više uvjeta ovoga Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.