Pogoji uporabe

I. Pogoji storitve za spletne strani v skupini WALTER GROUP

(1) Predmet pogojev je uporaba dosegljivih spletnih strani (v nadaljevanju spletnih strani) LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG in njenih koncernov (v nadaljevanju skupina WALTER GROUP).

(2) Ta stran vsebuje splošne pogoje uporabe spletne strani. Ko uporabnik odpre ali uporablja spletno stran (v nadaljevanju uporablja) se uporabnik ali obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) strinja s splošnimi pogoji uporabe. WALTER GROUP si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev kadarkoli po lastni presoji.

(3) Alternativa za registrirane uporabnike:
S klikom na polje "se strinjam" ali "odpošlji" se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletne strani, ki so za uporabnika zavezujoči. WALTER GROUP si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev kadarkoli po lastni presoji. Uporabnik mora v tem primeru ponovno privoliti s klikom na polje "se strinjam" ali "odpošlji", da ima pravico do nadaljnje uporabe storitev skupine WALTER GROUP.

(4) WALTER GROUP ponuja na spletnih straneh strankam, partnerjem prevoza in kandidatom na informacije, ki se navezujejo na panoge in podjetje. Posamezne storitve (npr. LOADS TODAY, portal za stranke CONNECT) so dostopne le za registrirane uporabnike.

(5) WALTER GROUP si pridržuje pravico spletno stran delno ali celotno odstraniti in vsebino ali storitve poljubno spremeniti. Za neprekinjeno delovanje spletne strani skupine WALTER GROUP skupina WALTER GROUP ne prevzema odgovornosti. Pravica do uporabe ali obstoja spletne strani skupine WALTER GROUP ne obstaja.
(1) Celotna vsebina spletne strani (ilustracije, besedila, besedilno oblikovanje, znamke, slike, videi, grafike) so intelektualna lastnina skupine WALTER GROUP. Z uporabo spletne strani uporabnik ne pridobi licence ali dovoljenje do uporabe pravic, ki se nahajajo na spletni strani (npr. obrtne pravice, avtorske in podobne pravice itn.). Znamke, oblika, slike, besedila, deli besedila in ostale vsebine na spletni strani skupine WALTER GROUP uporabniku brez predhodnega dovoljenja skupine WALTER GROUP ni dovoljeno spreminjanje, kupiranje, uporabljanje, dopolnjevanje ali uporaba na kakršnikoli drugi način. Izjema je podvajanje, koriščenje ali posluževanje samo za uporabo ponujenih materialov.
(1) Skupina WALTER GROUP jamči za nastalo namerno škodo in hudo malomarnost, ki je lahko uporabniku storjena ob uporabi strani skupine WALTER GROUP.

(2) WALTER GROUP ne prevzema popolnoma nobene odgovornosti za škodo ali izgube uporabnika, bodisi neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo, ne glede na to, ali ta škoda nastane v pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali drugače, kolikor spadajo v naslednje kategorije::

(i) Izgubljen dobiček ali posledična škoda
(ii) Naključna izguba in izgubljen dobiček
(iii) Izgubljene možnosti poslovanja
(iv) Izguba premoženjske vrednosti družbe in podatkov

(3) WALTER GROUP se je potrudila po svojih najboljših močeh, da bi omogočila prave in popolne podatke spletne strani skupine WALTER GROUP. WALTER GROUP ne zagotavlja in prevzema jamstva ali garancije za objavljene podatke na spletni strani, kot so prenosi, storitve ponujene od tretjih oseb, zunanje povezave ali druge vsebine, ki so uporabljene ali na voljo neposredno ali posredno na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. skupina WALTER GROUP ima pravico brez napovedi do sprememb ali dopolnitev razpoložljivih informacij.

(4) WALTER GROUP ne odgovarja za škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe uporabniškega računa s strani samega uporabnika, ali zaradi zlorabe, izgube identifikacije ali shranjenih podatkov uporabnika.
(1) WALTER GROUP se trudi, da bo spletna stran neprekinjeno upravljala in da bo spletna stran dosegljiva - seveda kot to dovoljujejo tehnične, gospodarske, obratovalne in organizacijske zmožnosti.

(2) WALTER GROUP ne prevzema jamstva ali garancije, da bo spletna stran skupine WALTER GROUP in njene vsebine delovale brez prekinitve ali da bodo na voljo, brez napak ali da bodo napake popravljene, prav tako ne odgovarja, da spletna stran skupine WALTER GROUP in ostale pomožne naprave (npr. strežnik) ne bodo vsebovale viruse ali druge nevarne sestavine. WALTER GROUP izključuje jamstvo za kakršnokoli škodo povzročeno zaradi dostopa do spletnih strani skupine WALTER GROUP ali do drugih pomožnih sestavin, če to dopušča zakon.

(3) V primeru nedosegljivosti zaradi tehničnih ali drugih težav skupina WALTER GROUP ne prevzema odgovornosti.
Spletna stran skupine WALTER GROUP vsebuje zunanje povezave, ki vodijo na spletne strani tretjih. WALTER GROUP nima vpliva na dostopnost, kvaliteto in vsebino spletnih strani tretjih in ne prevzema odgovornosti za vsebino zunanjih spletnih strani, ki kršijo veljavne zakone ali na kakršnikoli drug način povzročijo škodo uporabniku.
Spletna stran deloma vsebuje certifikate SSL podjetja SwissSign. Certifikat SSL podjetja SwissSign vsebuje zraven učinkovitega šifriranja uporabniških podatkov med prenosom na spletni strežnik tudi identifikacijo ponudnika (WALTER GROUP) ter potrditev verodostojnosti spletne strani za zavarovanje pred lažnim predstavljanjem.

Uporabnik izjavi, da je seznanjen s splošnimi določbami sporazumov za končnega uporabnika SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) in SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), da jih je prebral in sprejel ter jih bo tudi upošteval. Skupina WALTER GROUP izključuje vsakršno odgovornost v povezavi s certifikatom SSL.

(1) Posamezne storitve (npr. LOADS TODAY, portal za stranke CONNECT) so dostopne le za registrirane uporabnike. Uporabnik dobi po registraciji in preverjanju s strani skupine WALTER GROUP geslo, ki mu omogoči dostop do uporabniškega računa.

(2) Uporabnik je odgovoren za čuvanje in varovanje gesla in ostalih navedenih podatkov, tako kot tudi dejavnosti, ki se izvajajo preko njegovega uporabniškega računa. Nedovoljena uporaba ali druge varnostne kršitve se naj takoj prijavijo skupini WALTER GROUP. Registracija uporabniškega računa in prijava, ki se navezuje na abonma, je vezena na številko uporabnika. Uporabnik ne sme izdati številko uporabnika ali njegovo geslo drugim osebam ali jih ponuditi drugim v uporabo. Vsako razkritje uporabnikove številke in/ali gesla s strani uporabnika lahko privede do izbrisa uporabniškega računa ali preklica abonmaja.

(3) Podatki, vsebina in informacije, ki so razkriti zaradi uporabniškega računa, se ne smejo posredovati nepooblaščenim tretjim osebam.

(4) WALTER GROUP ima pravico, da privoli ali prekliče registracijo ali prijavo, ki se navezuje na abonma, ne da bi pojasnil vzroke. Nadaljnjo ima skupina WALTER GROUP pravico brez pojasnila blokirati uporabniški račun ali posamezne abonmaje.
WALTER GROUP prepoveduje nalaganje računalniških programov, datotek ali drugih vsebin, ki vsebujejo škodljive in/ali prekinitvene značilnosti, kot so virusi, manipulirane datoteke, "skrite" datoteke (kot npr. slike, ki so skrite v avdio datotekah), črve, trojanske konje, "boote" za drsenje in druge aktivnosti, ki bi lahko motile neoporečnost ali funkcije spletne strani ali medmrežne komunikacije.

(1) Kakršnikoli elektronski napadi na spletno stran skupine WALTER GROUP ali podatki v kontekstu z skupino WALTER GROUP ali na podatke uporabnikov so prepovedani.

(2) Vsak elektronski napad privede do takojšnje izključitve uporabnika iz področja napada, temu sledijo civilne in kazenske sankcije.

II. Drugi predpisi

Ta pogodba temelji na avstrijski zakonodaji. Za reševanje sporov je pristojno trgovsko sodišče na Dunaju, Innere Stadt. Veljavno je le avstrijsko pravo brez uporabe CISG in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava.
(1) Spremembe in dopolnitve obstoječe pogodbe se izvedejo pisno. Ustni dogovori so neveljavni.

(2) Če je eden ali več pogojev iz te pogodbe iz kakršnegakoli razloga neveljaven, to ne vpliva na veljavnost drugih vsebin pogodbe.