Obvestilo o varstvu podatkov

To obvestilo opisuje, kako WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] obdeluje vaše osebne podatke.

Podjetje WALTER GROUP je odgovorno za zaščito vaših podatkov v zadostni meri in za upoštevanje vseh pravnih predpisov za varstvo, za ustrezno ravnanje in za tajnost osebnih podatkov in za varovanje podatkov.

Naslednje izjave so splošne in se splošno nanašajo na vse postopke obdelave podatkov v okviru skupine WALTER GROUP. To pomeni, da bodo navedene okoliščine le deloma nastopile.

Osebne podatke obdelujemo v glavnem v naslednje namene:

 • Obdelava k nam poslanih ponudb in povpraševanj, ki jih pošljejo npr. (potencialni) transportni partnerji, osebe, ki želijo naročiti prevoze, dobave, naročila ali podobno ali si kako drugače prizadevajo za sodelovanje
 • Pogodbena pogajanja in priprava ponudb in pogodb
 • Ocena ustreznosti kot pogodbenega partnerja, kot npr. preverjanje bonitete pri potencialnih strankah, dobaviteljih itd.
 • Izvedba naših pogodbenih in poslovnih odnosov, npr. izvedba prevozov (dispozicija) in dobav, izpolnitev pogodb o zalogah in lizingu, izstavitev računov, izstavljanje opominov, obdelava reklamacije in škodnih primerov, upravljanje kakovosti, izvedba našega nakupa, optimizacija naših storitev z uporabo poslovnih aplikacij (npr. monitoring prevozov, spletni portali itd.)
 • Odnosi s strankami, torej Customer Relationship, npr. pošiljanje informacij, novičnikov, ponudb in reklamnega materiala, tekoče svetovanje strankam, izvedba prireditev itd.
 • Kritje in upravljanje zavarovanj, izvedba škodnih primerov
 • Upravljanje voznega parka Fleet Management: vzdrževanje in servis naših vozil
 • Razvoj izdelkov
 • Upravljanje družb koncerna
 • Obratovanje infrastrukture informacijske tehnologije, npr. zagotavljanje varnosti, aktualnega stanja tehnike, vzdrževanje itd.
 • Zagotovitev spletnih strani: izboljšanje in razvoj spletnih strani, priprava statistik o uporabi, prepoznavanje, preprečevanje in raziskave napadov na spletne strani itd.


 • Osebne podatke prejmemo mi

  • od vas samih: npr. pri povpraševanjih, ki nam jih pošljete, pri sklenitvi pogodb, v okviru izpolnitve z nami sklenjenih pogodb
  • od družb koncerna v okviru podjetja WALTER GROUP
  • od tretjih oseb npr. transportnih partnerjev ali strank za izvedbo pogodb
  • iz javno dostopnih virov, npr. register podjetij, zemljiška knjiga, zbirka uradnih razglasov, register združenj, register obratov
  • iz vašega spletnega brskalnika (samodejno) pri obisku naše spletne strani v skladu z vašimi izbranimi nastavitvami

  Zagotovitev vaših osebnih podatkov je prostovoljna. Poslovni odnosi z nami pa ne bodo omogočeni, če nimamo na voljo potrebnih osebnih podatkov. Ravno tako, ne moremo zagotoviti delovanja vseh funkcij naših spletnih strani, če nam ne zagotovite vaših osebnih podatkov, ki so potrebni v ta namen.

 • Podatki imena, npr. priimek, ime, uporabniško ime itd.
 • Podatki o osebi, npr. starost, spol, datum rojstva, državljanstvo, vloga v podjetju, kopije osebnih dokumentov itd.
 • Kontaktni podatki npr. naslov, telefonska številka, elektronski naslov itd.
 • Podatki o identifikaciji, npr. številka osebnega dokumenta, številka potnega lista, številka stranke itd.
 • Bančni podatki, npr. številka računa, podatki o boniteti itd.
 • Uradni podatki, npr. številka spisa, davčna številka, zaplembe plač, dokument za najem (Nemčija) itd.
 • Podatki o vozilu, npr. številka motornega vozila, številka šasije, številka motorja, registrska oznaka, prometno dovoljenje, kartica za točenje goriva, informacije o vozniškem dovoljenju za viličarja itd.
 • Slikovne datoteke in video posnetki
 • Uporabniški podatki za informacijski sistem, npr. podatki za povezavo, informacije za prijavo, informacije za dostop, IP-naslov, Referrer, uporabniško ime za sisteme, ki so dosegljivi od zunaj itd.
 • Uporabniški podatki spletne strani: datum in čas priklica, IP-naslov, ime in različica spletnega brskalnika, določeni piškotki itd.
 • Podatki o obnašanju oseb, npr. opombe za ravnanje v primeru odgovora in opomnik, dopisovanje in pojasnila k tekočim zadevam itd.
 • Rasna pripadnost / narodnost, npr. kraj rojstva na dokumentih itd.
 • Podatki o lokaciji, npr. podatki GPS, časovni žig GPS signala, pozicijski podatki (zemljepisna širina in dolžina) itd.

Pravne podlage za našo obdelavo vaših podatkov so naslednje:

 • Izpolnitev pogodbe in izvedba predpogodbenih ukrepov (tč. b, 1. odst. 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov) npr. ko organiziramo brezhiben potek prevozov in dobav, ko obdelujemo reklamacije in prijave škod, izstavljamo račune, izvajamo upravljanje kakovosti, obdelujemo ponudbe, vaša povpraševanja in nanje odgovarjamo itd.
 • Naš prevladujoč upravičen interes (tč. f, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov), npr, ko vam posredujemo prilagojene informacije in ponudbe, v kolikor soglasje ni pogoj; naša obdelava podatkov v okviru pravnega zasledovanja, posredovanje podatkov o voznikih, če je to potrebno za izvedbo prevoza in z voznikom ni vzpostavljen neposreden stik, obdelava podatkov, ki so potrebni za to, da so zagotovljene funkcije naše spletne strani itd.
 • Zakonske obveznosti (tč. c, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov), npr. obveznosti s področja zakonodaje o cestnem prometu, motornih vozilih, prekrških, upravnem postopku, o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, itd.
 • Če ne obstajajo nikakršne navedene pravne podlage, potem je obdelava podatkov odvisna od vašega soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov. Seveda imate pravico, da kadarkoli prekličete izdana soglasja. S preklicem soglasja ostane pravna podlaga izvršene obdelave podatkov dopustna za že izvršene obdelave do preklica soglasja (torej, preklic ne posega v zakonitost že izvršenih pretekih dejanj obdelave podatkov).

V zgoraj navedene namene je mogoče, da bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:

 • Družbam, ki pripadajo našemu koncernu in njihovim sodelavcem
 • Tretjim osebam, pri katerih naročamo storitve, kot npr. izvajalci informacijskih storitev, izvajalci tiska, računski centri, gostovanje, programska oprema in izvajalci storitev npr. za pošiljanje novičnikov, izvajalci v okviru reševanja škod in poravnave škod (zavarovanja iin zavarovalni partnerji), hišne uprave, odvetniki, davčni svetovalci, notarji, revizorji itd.
 • Osebam, ki so z nami v poslovnem odnosu, npr. transportni partnerji, dobavitelji, trgovski partnerji itd.
 • Javnim organom, npr. carinski uradi, BMI, veleposlaništva, upravni regijski organ

Posredovanje poteka delno tudi prejemnikom izven Avstrije in v izjemnih primerih tudi v tretje države, ki niso varne. V tem primeru pa zagotovimo, da so sprejete ustrezne garancije za varstvo podatkov, npr. z obvezujočimi predpisi o varstvu podatkov, ki so interni v podjetju ali standardnimi klavzulami za varstvo podatkov EU.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je to razumno potrebno, da se izpolnijo navedeni nameni. Vaše osebne podatke hranimo poleg tega tako dolgo, dokler obstajajo zakonski roki za hrambo ali dokler ne potečejo zastaralni roki potencialnih pravnih zahtevkov.
Med drugim ste upravičeni (pod pogoji prava, ki se uporablja), (i) preveriti, če bomo o vas hranili osebne podatke in katere in, pridobiti kopije teh podatkov (ii), zahtevati popravek, dopolnitev ali brisanje vaših osebnih podatkov, ki so bili napačno obdelani ali pa niso bili obdelani v skladu z zakonodajo (iii), od nas zahtevati, da obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo in (iv) v določenih okoliščinah ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov ali preklicati soglasje, ki ste ga pred tem izdali, (v) zahtevati prenosljivost podatkov (vi), poznati identiteto tretjih oseb, katerim so bili posredovani vaši osebni podatki in (vii) vložiti pritožbo pri pristojnem organu.
Na naših spletnih straneh se uporabljajo tako imenovani piškotki. Piškotek je majhna datoteka, ki se lahko shrani na vašem računalniku, ko obiščete določeno spletno stran. Načeloma uporabljamo piškotke, da uporabnikom ponudi dodatne funkcije na spletni strani, npr. da jim olajša navigacijo spletne strani, da jim omogoči nadaljnjo uporabo spletne strani tam, kjer ste jo zapustili in/ali shranjevanje priljubljenih ali nastavitev, ko to spletno stran ponovno obiščete. Piškotki ne morejo posegati do nobenih drugih podatkov na vašem računalniku, jih ne morejo brati ali spreminjati.

Večina piškotkov na naših spletnih straneh so tako imenovani piškotki sej ali začasni piškotki. Samodejno bodo izbrisani, kadar spletno stran ponovno zapustite. Poleg tega uporabljamo trajne piškotke, ki se shranjujejo na trdem disku. Te lahko iz vašega brskalnika ročno izbrišete. Drugače pa imajo ti piškotki življenjsko dobo 1 meseca do 10 let. Uporabljamo takšne trajne piškotke, da vas ponovno prepoznamo, kadar našo spletno stran naslednjič ponovno obiščete, da vam takoj zagotovimo bolj udoben obisk spletne strani in lahko spletno ponudbo kar najbolje prilagodimo vašim željam.

Poleg tega uporabljamo piškotke tretjih ponudnikov (npr. Facebook, Linkedln), ki pomagajo pri tem, da je spletna ponudba za vas bolj zanimiva. Zaradi tega se pri uporabi spletnih strani shranjujejo tudi začasni in trajni piškotki tretjih ponudnikov. Izključen namen teh piškotkov tretjih oseb je v tem, da imajo tretji ponudniki tako možnost, da vas nagovorijo s prirejenim oglaševanjem. Ne prevzemamo nikakršnega jamstva za pravnomočno uporabo piškotkov s strani tretjih oseb.

Pri obisku naše spletne strani lahko aktivno soglašate s shranjevanjem piškotkov. Poleg tega imate možnost, da aktivirate shranjevanje samo za določene vrste piškotkov oz. jih izklopite. Če želite vaše nastavitve za piškotke v kasnejšem trenutku prilagoditi potem lahko to vedno storite v nastavitvah piškotkov.

Soglasje za piškotke
Naša spletna stran uporablja tehnologijo soglasja za piškotke OneTrust za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov na vaši končni napravi in za dokumentacijo le-teh v skladu z določili varstva podatkov. Ponudnik te tehnologije je One Trust Technology Ltd.

Ko vstopite na našo spletno stran, se s strežniki OneTrust vzpostavi povezava za pridobitev vaših soglasij za uporabo piškotkov. Nato shrani OneTrust piškotek v vašem brskalniku, da vam lahko dodeli izdana soglasja oz. njihov preklic. Tako zajeti podatki se shranjujejo, dokler od nas ne zahtevate izbrisa, dokler sami ne izbrišete piškotka OneTrust ali pa odpade namen za shranjevanje podatkov.

Uporaba OneTrust poteka za pridobitev zakonsko predpisanih soglasij za uporabo piškotkov. Pravna podlaga v ta namen je tč. c, 1. st., 1. odst., 6. čl. GDPR.

Z OneTrust smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil. Pri tem gre za predpisano pogodbo s področja varstva podatkov, ki zagotavlja, da OneTrust osebne podatke naših spletnih obiskovalcev obdeluje samo v skladu z našimi navodili in z upoštevanjem GDPR.

Poleg tega lahko piškotke na vašem računalniku preverjate tako, da v vaših nastavitvah brskalnika izberete funkcijo, kjer prejmete obvestilo, kadar želi določena spletna stran piškotke shraniti. Piškotke lahko tudi blokirate ali izbrišete, če so že bili shranjeni na vašem računalniku.

Če so piškotki povezani s shranjevanjem osebnih podatkov v tretji državi izven območja veljavnosti osnovne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO) in brez bilateralnih sporazumov o ustrezni stopnji zaščite, se ti shranjujejo samo, če ste s tem soglašali.

Izklop, blokiranje ali brisanje piškotkov lahko vsekakor vpliva na vašo spletno izkušnjo in vam prepreči, da bi lahko spletne strani uporabljali v polnem obsegu.
Naše spletne strani uporabljajo Google Analytics, službo za spletno analizu podjetja Google Inc. ("Google"), v kolikor ste omogočili uporabo zmogljivostnih piškotov v nastavitvah za piškote. Google Analytics uporablja piškotke, da omogoči analizo uporabe spletne strani in na stroškovno učinkovit način pripravi statistiko dostopa do spletne strani, ki se preprosto uporablja (Zaradi tega imamo prevladujoče upravičen interes za obdelavo podatkov v skladu z tč. f, odst. 1, 6. čl. splošne uredbe o varnosti podatkov). Informacije o uporabi naših spletnih strani, ki jih pridobimo s piškotki se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

Naše spletne strani uporabljajo možnost anonimiziranja IP, ki jo omogoča Google Analytics. To pomeni, da se IP-naslov uporabnika pri Google skrajša še na območju držav članic EU ali drugih pogodbenih držav Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se na strežnik pri Google v ZDA prenese poln naslov in tam skrajša. Po našem naročilu bo podjetje Google te informacije uporabilo za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, za pripravo poročil o aktivnostih spletne strani in za izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani. IP-naslov, ki se v okviru Google Analytics prenese z brskalnika uporabnika, se združi z drugimi podatki podjetja Google.

Vnos podatkov, ki jih zbere piškotek in se nanašajo na uporabo spletnih strani (Vklj. z vašim IP-naslovom) in obdelavo podatkov pri Google lahko preprečite tako, da si z naslednje povezave prenesete vtičnik brskalnika in ga namestite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnejše informacije o pogojih uporabo pri Google in izjavi o varstvu podatkov Google najdete na naslovu r http://www.google.com/analytics/terms/de.html oz. na http://www.google.at/intl/at/policies.
Spletne strani uporabljajo ponovno trženje Google, v kolikor ste omogočili uporabo piškotov za trženje v nastavitvah za piškote. Ponovno trženje Google je oglaševalska storitev podjetja Google Inc., s katero vam lahko na podlagi vašega obnašanja kot potrošnika pri prejšnjih obiskih na naših spletnih straneh pripravimo natančno oglaševanje na podlagi domnevnega interesa. To oglaševanje se pojavi samo na oglaševalskih mestih Google, na oglaševalskih površinah Google Adwords ali na Google Display Network.

Ponovnemu oglaševanju Google lahko ugovarjate v Google Ads Preferences Manager oz. lahko tam urejate svoje nastavitve.
Naše spletne strani uporabljajo storitve zemljevidov Google Inc. Pri tem poteka prenos podatkov IP-naslova uporabnika med brskalnikom in strežniki Google zemljevidi. Po potrebi se ti podatki posredujejo tudi na strežnike Google zemljevidi v ZDA.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f tč., 1. st., 1. odst., 6. čl. GDPR (upravičen interes lažje najdljivosti krajev, katere navajamo na zemljevidu).
Uporabljamo “Google reCAPTCHA” (v nadaljevanju “reCAPTCHA”) na naših spletnih straneh. Ponudnik je Google Inc.

Z reCAPTCHA se preverja, če vnos podatkov na naših spletnih straneh (npr. v obrazcu za stik) vnaša oseba ali samodejen program. V ta namen analizira reCAPTCHA obnašanje obiskovalcev spletnih strani na podlagi različnih karakteristik. Ta analiza se začne samodejno takoj, ko obiskovalec vstopi na spletno stran. Za analizo ocenjuje reCAPTCHA različne informacije (npr. IP-naslov, čas postanka obiskovalca spletne strani na tej spletni strani ali premike miške obiskovalca). Pri tej analizi zajeti podatki se posredujejo naprej na Google.

Analize reCAPTCHA potekajo popolnoma v ozadju. Obiskovalci spletne strani niso opozorjeni na to, da se ta analiza izvaja.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč., 1. odst., 6. čl. GDPR (upravičen interes spletne ponudbe pred zlorabnim samodejnim prestrezanjem in pred neželeno pošto).
Na naši spletni strani smo vgradili video posnetke YouTube. Tako vam lahko zanimive video posnetke predstavimo neposredno na naši spletni strani. YouTube je hčerinsko podjetje Google Inc. Upravlja ga video portal YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Če na naši spletni strani prikličete določeno stran, v kateri je vstavljen video posnetek YouTube, se vaš brskalnik samodejno poveže s strežniki YouTube oz. Google. Za celotno obdelavo podatkov v Evropskem prostoru je odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Goordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč. 1. odst., 6. čl. GDPR
Po potrebi začasno in na posameznih straneh uporabljamo Google Optimize, službo Google Inc. Google Optimize analizira uporabo različnih variant spletne strani, tako da smo v stanju prijaznost uporabniku prilagoditi primerno uporabniku spletne strani.
Google Optimize uporablja piškotke za referenciranje različic.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč. 1. odst., 6. čl. GDPR
Spletne strani uporabljajo Bing Ads Universal Event Tracking (UET), v kolikor ste soglašali z uporabo z aktivacijo piškotkov za trženje v nastavitvah za piškotke. Bing Ads je storitev družbe Microsoft Corporation, s katero vam lahko s pomočjo vašega uporabniškega vedenja pri prejšnjih obiskih na naših spletnih straneh pripravimo ciljno oglaševanje na podlagi domnevnega zanimanja. Posredovanje vaših podatkov gre v tem primeru na upravljalca storitve Bing Ads, družbo Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United Stated.

Podrobnejše informacije o določbah o varstvu podatkov družbe Microsoft najdete na spletnem naslovu https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Vaše nastavitve za Microsoftovo oglaševanje na podlagi zanimanja lahko spremenite tudi na spletnem naslovu https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Obdelava podatkov poteka na podlagi tč. a 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR.
Občasno in začasno uporabljamo Hotjar, da bi lahko potrebe naših uporabnikov bolje razumeli in optimizirali ponudbo na spletnih straneh, v kolikor ste omogočili uporabo zmogljivostnih piškotov v nastavitvah za piškote. S pomočjo tehnologije Hotjar pridobimo boljše razumevanje izkušenj naših uporabnikov s spletnimi stranmi, npr. koliko časa določen uporabnik potrebuje za izpolnjevanje obrazcev. Hotjar zbira informacije do končne naprave uporabnika, katerega šifriran IP-naslov, geografska lokacija, nastavitve jezika in interakcije uporabnikov, kakor tudi premikanje miške, klike in vnose na tipkovnici. Poleg tega uporablja Hotjar piškotke za ponovno prepoznavanje obiskovalcev. Ne Hotjar in tudi ne mi ne uporabljamo informacij za identifikacijo posameznih uporabnikov in jih tudi na združujemo z drugimi podatki posameznih uporabnikov. Nadaljnje informacije najdete v Izjavi o varstvu podatkov Hotjar tukaj.
Naše spletne strani uporabljajo vtičnike za družbena omrežja ponudnika Walls.io. Ti omogočajo prikaz posodobitev družbenih omrežij naših podjetij neposredno na spletni strani. Pri priklicu vtičnikov se IP-naslov uporabnika posreduje na Walls.io. Obdelava podatkov Walls.io se izvaja izključno v EU. Walls.io upravlja Walls.io GmbH na Dunaju, Avstrija.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč. 1. odst., 6. čl. GDPR
Na posameznih področjih naših spletnih strani uporabljamo vtičnik za klepet SmartSupp. Ponudnik je SmartSupp, Milady Horakova 13, 602 00 Brno, Češka republika. Klepet SmartSupp lahko uporabljate, da začnete neposredno komunikacijo z vašimi sodelavci. Za namene odgovora na vaša povpraševanja zbira, shranjuje in obdeluje podatke. SmartSupp beleži potek vaših iskanih spletnih strani (URL in Referrer) in informacijo o uporabljenih brskalnikih. Dodatno se prenešajo vaši prostovoljno preko tega načina vzpostavitve stika zagotovljeni kontaktni podatki in vsebine vaših povpraševanj. Pri tem se uporabljajo piškotki sej, ki se po obisku spletne strani izbrišejo. Posredovani podatki se shranjujejo na strežnikih v Evropski uniji.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč. 1. odst., 6. čl. GDPR
Za varovanje naših spletnih strani in optimizacijo časov prenosa se uporablja CloudFlare kot spletni požarni zid in CDN ("Content Delivery Network"). Zato se prisilno vsa povpraševanja usmerijo preko njihovega strežnika in se združijo v statistike, katerih ni mogoče izključiti.

Obdelava podatkov poteka na podlagi f. tč. 1. odst., 6. čl. GDPR

Več informacij na temo varnosti in varstva podatkov pri Cloudflare najdete na naslovu https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Uporabljamo "Short.IO", da omogočimo dostop do naših oglaševalskih ponudb prek kratkih in pomenljivih URL naslovov na lastni domeni po meri. Ponudnik je Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO omogoča izdelavo in upravljanje tako imenovanih kratkih URL naslovov, informativnih Pretty-URL naslovov kot tudi pripadajočih QR kod. Ob priklicu teh URL naslovov izvede Short.IO ustrezno preusmeritev na shranjeno ciljno stran.

Obdelava podatkov poteka na podlagi tč. f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Imamo upravičen interes, da omogočimo dostop do naših oglaševalskih ponudb z enostavnimi in pomenljivimi kratkimi URL naslovi.
Uporabljamo "Lunio Click Fraud Prevention" (v nadaljevanju "Lunio"), da preprečimo goljufive napade na naše oglase GoogleAds. Ponudnik je PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio preveri, ali so kliki na naše oglase GoogleAds poskus goljufije. Posledično so protipravni viri prek IP naslova izključeni iz naših oglasov GoogleAds.

Obdelava podatkov poteka na podlagi tč. f 1. odst. 6. čl. uredbe GDPR. Imamo upravičen interes, da zaščitimo naše oglase pred namerno goljufijo s kliki in s tem finančnim oškodovanjem.
Za vprašanja in pripombe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov smo vam na voljo.

Kontaktni obrazec – varstvo osebnih podatkov