Съобщение за защита на данните

Това съобщение описва как WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] обработва Вашите лични данни.

WALTER GROUP е отговорен за достатъчната защита на Вашите лични данни и спазва всички правни разпоредби за защита, правомерно използване и поверителност на личните данни и за сигурността на данните.

Следващата информация е обща и се отнася всеобхватно за всички процеси на обработка на данните във WALTER GROUP. Това означава, че следващата информация ще се отнася за Вас само отчасти.

По същество ние обработваме лични данни за следните цели:

 • Обработване на предложения и запитвания към нас, например от (потенциални) транспортни партньори, от лица, които искат да възложат превози, доставки, поръчки и т. н. или се стремят към друг вид сътрудничество
 • Договорни преговори и съставяне на предложения и договори
 • Преценка на пригодността като договорен партньор, като например проверки на платежоспособността при потенциални клиенти, доставчици и т. н.
 • Осъществяване на нашите договорни и търговски отношения, например извършване на превози (диспозиция) и доставки, изпълнение на договори за предоставяне и договори за лизинг, издаване на фактури, предупреждения, обработка на рекламации и щети, управление на качеството, осъществяване на нашето снабдяване, оптимизиране на нашите дейности чрез използване на бизнес приложения (например мониторинг на транспорта, портали и т. н.)
 • Връзки с клиенти (Customer Relationship), например изпращане на информация, бюлетини, предложения и рекламни материали, текущо обслужване на клиентите, провеждане на мероприятия и т. н.
 • Покриване и управление на застраховки, уреждане на щети
 • Fleet Management: Обслужване и техническа поддръжка на нашите превозни средства
 • Развитие на продуктите
 • Управление на дружествата от концерна
 • Експлоатация на ИТ-инфраструктурата, например гарантиране на сигурността, на актуалното технологично ниво, техническа поддръжка и т. н.
 • Предоставяне на интернет страници: подобряване и развитие на интернет страниците, съставяне на потребителски статистики, разпознаване, възпрепятстване и разследване на атаки спрямо интернет страниците и т. н.


 • Ние получаваме лични данни

  • от самите Вас: например при запитвания към нас, при подготвяне на договори, в рамките на изпълнението на сключени с нас договори
  • от дружества от концерна в рамките на WALTER GROUP
  • от трети страни, например от транспортни партньори или клиенти за изпълнението на поръчка
  • от публично достъпни източници, например търговски регистър, имотен регистър, регистър за неплатежоспособност, регистър на сдруженията, регистър на стопанската дейност
  • от Вашия уеб браузър (автоматично) при посещение на интернет страници според избраните от Вас настройки

  Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Но търговските връзки с нас няма да са възможни, ако не разполагаме с необходимите лични данни. Също така не можем да гарантираме всички функции на нашите интернет страници, ако не ни предоставите Вашите необходими за това лични данни.

 • Имена, например собствено име, фамилно име, потребителско име и т. н.
 • Лични данни, например възраст, пол, рождена дата, националност, длъжност в предприятието, копие от лична карта и т. н.
 • Данни за контакт, например адрес, телефонен номер, имейл адрес и т. н.
 • Данни за самоличност, например номер на лична карта, номер на задграничен паспорт, клиентски номер и т. н.
 • Банкови данни, например номер на сметка, данни за платежоспособността и т. н.
 • Служебни данни, например референтен номер, данъчен номер, запор на заплата, досие на наемател (Германия) и т. н.
 • Данни за автомобила, например номер на МПС, номер на рамата, номер на двигателя, регистрационен талон, карта за зареждане на гориво, информация за свидетелство за управление на мотокар и т. н.
 • Файлове с изображения и видео записи
 • Данни за ИТ-потреблението, например данни за свързване, Logging-информация, информация за достъп, IP-адрес, Referrer, потребителски имена за системи, достъпни отвън и т. н.
 • Данни за използването на интернет страници: дата и час на извикването, IP-адрес, име и версия на уеббраузъра, определени бисквитки и т .н.
 • Данни за поведението на лица, например бележки относно поведението при отговаряне и напомняне, кореспонденция и разяснения за текущо събиране на данни и т. н.
 • Расов / етнически произход, например месторождение в лични карти и т. н.
 • Данни за положението, например GPS-данни, данни за времето GPS-сигнал, данни за положението (градуси дължина и ширина) и т. н.

Правни основания за обработката на Вашите данни от нас са:

 • Изпълнението на договори и провеждането на преддоговорни мерки (чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO - ОРЗД), например когато организираме гладкото протичане на превози и доставки, обработваме рекламации и известия за щети, издаваме фактури, осъществяваме управление на качеството, разработваме предложения, обработваме и отговаряме на Вашите запитвания и т. н.
 • Нашият преобладаващ основателен интерес (чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO - ОРЗД), например когато Ви изпращаме индивидуализирана информация и предложения, когато не се изисква съгласие; нашата обработка на данни в рамките на правно преследване, изпращане на данни на шофьори, ако това е необходимо за осъществяване на даден превоз и няма директен контакт с шофьора, обработка на данни, които са необходими, за да се гарантират функциите на нашата интернет страница и т. н.
 • Задълженията по закон (чл. 6 ал. 1 буква c DSGVO - ОРЗД), например данъчноправни задължения, задължения съгласно Закона за движение по пътищата (StVO), Закона за управление на МПС (KFG), Закона за административните процедури (VwVfG), разпоредбите за борба с прането на пари и т н.
 • Ако не е налице никое от горепосочените правни основания, обработката на данни от нас се основава на Вашето съгласие според чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД). Разбира се, Вие имате право по всяко време да отмените даденото съгласие. Но отмяната на съгласието не засяга правомерността на обработката, извършена въз основа на съгласието до неговата отмяна (т. е.: отмяната не действа по отношение на миналото).

За горепосочените цели е възможно да изпратим Вашите лични данни на следните получатели:

 • Дружества, които спадат към нашия концерн, и техните работници и служители
 • Използвани от нас трети лица, например доставчици на ИТ-услуги, доставчици на печатни услуги, изчислителни центрове, хостинг, софтуер и доставчици на услуги, например разпращане на бюлетини, доставчици в рамките на регулирането на щети и обработката на щети (застрахователни дружества и застрахователни партньори), дружества за управление на недвижими имоти, адвокати, данъчни консултанти, нотариуси, финансови одитори и т. н.
 • Лица, които са в делови отношения с нас, например транспортни партньори, доставчици, търговски партньори и т. н.
 • Публични институции, например митници, Федерално министерство на вътрешните работи, посолства, областна администрация и т. н.

Изпращането се извършва отчасти на получатели извън Австрия и в изключителни случаи на несигурни трети страни. Но в този случай ние се грижим да са налични подходящи гаранции за защита на данните, например чрез ангажиращи вътрешнофирмени разпоредби за защита на данните или стандартни защитни клаузи за защита на данните в ЕС.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, само докато това е разумно необходимо, за да бъдат постигнати посочените цели. Освен това ние запаметяваме Вашите лични данни, ако съществуват задължения за това по закон или сроковете на давност на потенциалните правни претенции още не са изтекли.
Между другото имате право да проверите (при условията на приложимото право), (i), дали и какви лични данни сме запаметили за Вас и да получите копия на тези данни, (ii), на корекция, допълване или изтриване на Вашите лични данни, които са грешни или не се обработват правомерно, (iii) да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни и (iv) при определени обстоятелства да възразите на обработването на Вашите лични данни или да отмените даденото преди това съгласие за обработването, (v) да поискате преносимост на данните, (vi) да научите самоличността на трети страни, на които се изпращат Вашите лични данни, и (vii) да подадете жалба в компетентен орган.
На нашите интернет страници се използват така наречените бисквитки. Бисквитката е малък файл, който може да се запамети на Вашия компютър, когато използвате дадена интернет страница. Ние използваме бисквитки, за да предложим на потребителите допълнителни функции на интернет страницата, например, за да улесним навигацията им на интернет страницата, да им дадем възможност да продължат да използват интернет страницата там, където са излезли от нея, и/или да запаметят своите предпочитания или настройки, когато отново посещават интернет страницата. Бисквитките нямат достъп до никакви други данни на Вашия компютър, не могат да ги четат или променят.

Повечето бисквитки на нашите интернет страници са така наречените сесийни или временни бисквитки. Те се изтриват автоматично, щом напуснете интернет страницата. Освен това ние използваме фиксирани бисквитки, които остават запаметени на твърдия диск. Но Вие можете да изтриете тези бисквитки ръчно във Вашия браузър. В противен случай тези бисквитки се запазват от 1 месец до 10 години. Ние използваме такива фиксирани бисквитки, за да Ви познаем, когато посещавате нашата интернет страница следващ път, за да направим така използването по-удобно и да съобразим интернет предложенията възможно най-много с Вашите желания.

Освен това ние използваме бисквитки на трети доставчици, които помагат интернет предложенията да се направят по-интересни за Вас. Затова при използването на интернет страниците се използват временни и фиксирани бисквитки на трети доставчици, ако Вие сте дали Вашето съгласие за това. Единствената цел на тези бисквитки на трети доставчици е на третите доставчици да се възможност да се обърнат към Вас с индивидуална реклама. Ние не поемаме отговорност за правомерната употреба на бисквитките от трети страни.

При посещението на нашите интернет страници Вие можете активно да се съгласите със запаметяването на бисквитки извън технически необходимия обхват. Освен това имате възможност да активирате и деактивирате запаметяването само на определени видове бисквитки. Ако по-късно искате да актуализирате Вашите настройки за бисквитките, можете да го направите по всяко време в настройките на бисквитките.

Съгласие за използване на бисквитки
Нашият уеб сайт използва технологията за съгласие за използване на бисквитки на OneTrust, за да получи Вашето съгласие за запазване на определени бисквитки върху Вашето крайно устройство и да документира това в съответствие със защитата на данните. Доставчик на тази технология е OneTrust Technology Ltd.

Щом влезете в нашия уеб сайт, се прави връзка със сървърите на OneTrust, за да се получи Вашето съгласие за използване на бисквитки. След това OneTrust запазва бисквитка във Вашия браузър, за да може да зачисли към Вас дадените съгласия или тяхната отмяна. Така регистрираните данни се запазват, докато Вие поискате от нас да ги изтрием, сами изтриете бисквитката на OneTrust или целта на запазването на данните отпадне.

OneTrust се използва, за да се получи изискващото се съгласие за използване на бисквитки. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква c DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).

С OneTrust сключихме договор за обработване на данни по поръчка. Става дума за договор, който се изисква във връзка със защитата на данните, който гарантира, че OneTrust обработва личните данни на посетителите на нашия уеб сайт само съгласно нашите инструкции и при спазване на DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).

Освен това можете да контролирате бисквитките на Вашия компютър, като изберете Вашите настройки на браузъра така, че да получавате съобщение, когато дадена интернет страница иска да запамети бисквитки. Можете също да блокирате или изтривате бисквитки, ако те вече са запаметени на Вашия компютър.

Ако бисквитките са свързани със запаметяването на лични данни в трета страна извън сферата на действие на Общия регламент за защита на данните (Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) и без двустранни договори за адекватно ниво на защита, те се запаметяват, само ако Вие сте дали Вашето съгласие за това.

Но деактивирането, блокирането или изтриването на бисквитки може да наруши Вашия онлайн опит и да Ви попречи да използвате нашите интернет страници напълно.
Нашите интернет страници използват Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“), в случай че сте дали съгласието си за активиране на бисквитките в настройки. Google Analytics използва бисквитки, за да даде възможност за анализ на използването на интернет страницата и да изготви за нас лесна за употреба статистика на достъпа до интернет страниците. Информацията за използването на нашите интернет страници от потребителя, генерирана чрез бисквитки, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се запаметява, ако Вие сте дали Вашето съгласие за това.

Нашите интернет страници използват предлаганата от Google Analytics възможност за IP-анонимизация. Това означава, че IP-адресът на потребителя на Google се съкращава още в рамките на страните членки на Европейския съюз или в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По наше поръчение Google ще използва тази информация, за да да оцени Вашето използване на интернет страниците, за да състави отчети за дейностите на интернет страниците и за да осъществява допълнителни услуги за нас, свързани с използването на интернет страниците. IP-адресът, изпратен от браузъра на потребителя в рамките на Google Analytics, не се смесва с други данни на Google.

Вие можете да възпрепятствате събирането на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на интернет страниците (вкл. Вашия IP-адрес) на Google и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате плъгина за браузъра, наличен на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

По-подробна информация за условията за използване на Google и декларацията за защита на данните на Google ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/de.html и на http://www.google.at/intl/at/policies.
Интернет страниците използват Google ремаркетинг, в случай че сте дали съгласието си за активиране на маркетинг бисквитките в настройки. Google ремаркетинг е рекламна услуга на Google Inc., с която въз основа на Вашето потребителско поведение при предишни посещения на нашите интернет страници можем да Ви изпратим целенасочена реклама, която вероятно представлява интерес за Вас, ако Вие сте дали Вашето съгласие за това. Тази реклама се появява само на рекламни места в Google, или на рекламни карета на Google Adwords или на Google Display Network.

Вие можете да възразите на Google Re-Marketing в Google мениджъра с указания за рекламите или да редактирате Вашите настройки.
Нашите уеб страници използват картографската услуга Google Maps на Google Inc.. При нея се извършва пренос на данни на IP адреса на потребителя между браузъра и сървърите на Google Maps. При необходимост тези данни се изпращат на сървърите на Google Maps в САЩ.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните) (основателен интерес за по-лесно намиране на местата, посочени от нас на уеб сайта).
На нашите уеб страници ние използваме “Google reCAPTCHA” (по-нататък “reCAPTCHA”). Доставчик е Google Inc.

С reCAPTCHA се проверява, дали данните на нашите уеб страници (например във формуляр за контакт) се въвеждат от човек или от автоматизирана програма. За целта reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уеб сайта въз основа на различни критерии. Този анализ започва автоматично, щом посетителят на уеб сайта влезе в уеб сайта. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, продължителност на престоя на посетителя на уеб сайта или движения, извършени от потребителя с мишката). Събраните при анализа данни се препращат на Google.

Анализите с reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Посетителите на уеб сайта не получават съобщения, че се извършва анализ.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните) (основателен интерес за защита на уеб предложенията от автоматизирано несанкционирано събиране на данни и от SPAM).
На нашия уеб сайт сме монтирали видеа от YouTube. Така можем да Ви представим интересни видеа директно на нашия сайт. YouTube е дъщерна фирма на Google Inc. Видео порталът се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Когато на нашия уеб сайт извикате страница, в която е включено видео от YouTube, Вашият браузър се свързва автоматично със сървърите на YouTube и Google. За цялостното обработване на данни в Европа отговаря Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland/Ирландия).

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).
При нужда използваме временно и на отделни страници Google Optimize, услуга на Google Inc. Google Optimize анализира използването на различни варианти на уеб сайта, така че ние да сме в състояние да съгласуваме удобството за потребителя с поведението на потребителите на уеб сайта. Google Optimize използва бисквитки за сравняване на вариантите.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).
Уеб страниците използват Bing Ads Universal Event Tracking (UET), ако Вие сте се съгласили с употребата чрез активиране на маркетингови бисквитки в настройките на бисквитките. Bing Ads е услуга на Microsoft Corporation, с която можем да Ви предоставяме целенасочена реклама от предполагаем интерес въз основа на Вашето потребителско поведение при предишни посещения на нашите уеб страници. В този случай Вашите данни се предават на оператора на Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

По-подробна информация относно разпоредбите за защита на данните на Microsoft ще намерите на https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Можете да промените Вашите настройки за реклами на Microsoft според интересите също на https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД).
Понякога и временно използваме Hotjar, за да разберем по-добре потребностите на нашите потребители и за да оптимизираме предложенията на интернет страниците - това е възможно чрез активирането на бисквитките, ако Вие сте дали Вашето съгласие за това. С помощта на технологията Hotjar ние разбираме по-добре опита на нашите потребители с интернет страниците, например колко време е необходимо на потребителите за попълване на формуляри. Hotjar регистрира информация за крайното устройство на потребителя, неговия анонимизиран IP-адрес, географското местоположение, езиковите настройки и дейностите на потребителя като движения на мишката, кликвания и въвеждания от клавиатурата. Освен това Hotjar използва бисквитки за разпознаване на посетителите. Тази информация не се използва нито от Hotjar, нито от нас за идентифициране на отделните потребители или не се смесва с други данни на отделни потребители. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на данните на Hotjar тук.
Нашите уеб страници използват плъгини Social Media Plugins от Walls.io. Те ни дават възможност да показваме директно на уеб сайта обновена информация в социалните мрежи на нашите фирми. При извикването на тези плъгини IP адресът на потребителя се изпраща на Walls.io. Walls.io обработва данни само в ЕС. Walls.io се управлява от Walls.io GmbH във Виена, Австрия.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).
В някои рубрики на нашите уеб страници ние използваме плъгина за чат SmartSupp. Доставчик е SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Чешка република. Можете да използвате SmartSupp чата, за да стартирате директна комуникация с нашите служители. За да се отговори на Вашите запитвания, се събират, запазват и обработват данни. SmartSupp записва посетените от Вас уеб страници (URL и Referrer) и информация за използвания браузър. Допълнително се прехвърлят доброволно предоставените от Вас данни за контакт и съдържанието на Вашите запитвания. При това се използват бисквитки за сесии (Session Cookies), които след посещението на уеб сайта се изтриват. Изпратените данни се запазват върху сървъри в Европейския съюз.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).
За защита на нашите уеб страници и оптимизиране на времето за зареждане се използва CloudFlare като Web-Firewall и CDN („Content Delivery Network“). Затова всички запитвания задължително преминават през техния сървър и се обединяват като статистически данни, които не могат да се деактивират.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (Общ регламент относно защитата на данните).

Допълнителна информация по темата сигурност и защита на данните с Cloudflare ще намерите на
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Ние използваме "Short.IO", за да направим нашите уеб предложения достъпни чрез кратки и информативни URL на собствен Vanity Domain. Доставчик е Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO дава възможност за съставяне и управление на така наречените кратки Short-URL, информативни Pretty-URL и прилежащите QR-кодове. При извикването на тези URL Short.IO извършва съответното препращане към оставената целева страница.

Обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Ние имаме законен интерес от това да направим нашите уеб предложения достъпни чрез обикновени и информативни Short-URL.
Ние използваме "Lunio Click Fraud Prevention" (по-нататък наречен "Lunio"), за да предотвратяваме измамнически атаки спрямо нашите реклами GoogleAds. Доставчик е PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio проверява кликванията на нашите реклами GoogleAds за опит за измама. Въз основа на IP адреса противозаконните източници се изключват от нашите реклами GoogleAds.

Обработването на данни се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Ние имаме законен интерес от това да защитим нашите реклами от измамнически кликвания за злоупотреба и по такъв начин от финансови вреди.
За въпроси или проблеми във връзка с обработването на лични данни сме на Ваше разположение.

Запитване относно
Основния регламент за защита на данните (DSGVO)