Pranešimas apie privatumą

Šiame pranešime aprašoma, kaip „WALTER GROUP Service GmbH“, „Industriezentrum NÖ-Süd“, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], tvarko Jūsų asmens duomenis.

WALTER GROUP yra atsakinga už tai, kad Jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir atitiktų visus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų tinkamu tvarkymu, jų konfidencialumu ir saugumu.

Šie teiginiai yra bendri ir visapusiškai susiję su visomis duomenų tvarkymo operacijomis WALTER GROUP įmonių grupėje. Tai reiškia, kad šie teiginiai Jums bus taikomi tik iš dalies.

Mes tvarkome asmens duomenis pirmiausia šiais tikslais:

 • apdorojant pasiūlymus ir užklausas mums, pavyzdžiui, (potencialių) transporto partnerių, asmenų, kurie nori užsisakyti transportą, krovinius, pateikti užsakymus ir pan. bei siekiant kitaip bendradarbiauti
 • derantis dėl sutarties, pasiūlymo ir sutarties rengimo
 • įvertinant sutarties partnerio tinkamumą, pavyzdžiui, tikrinant potencialaus kliento, tiekėjo kreditingumą
 • dirbant pagal sutartinius ir verslo santykius, pavyzdžiui, organizuojant transportavimą (planavimą) ir pristatymą, vykdant atsargų ir lizingo sutartis, tvarkant buhalterinę apskaitą, aptarnaujant, tvarkant skundus ir pretenzijas, užtikrinant kokybės valdymą, apdorojant mūsų pirkimus, optimizuojant mūsų paslaugas naudojant verslo programas (pavyzdžiui, transporto stebėsenas, tinklalapius ir kt.)
 • santykiams su klientais, pavyzdžiui, siunčiant informaciją, informacinius naujienlaiškius, pasiūlymus ir reklaminę medžiagą, nuolat aptarnaujant klientus, organizuojant renginius ir kt.
 • padengiant ir administruojant draudimą, padengiant žalas
 • valdant transporto priemonių parką: prižiūrint ir remontuojant mūsų transporto priemones
 • vystant produktus
 • valdant grupės įmones
 • eksploatuojant IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, užtikrinant saugumą, esamos technikos lygį, atliekant priežiūros darbus ir kt.
 • leidžiant naudotis tinklalapiais: tobulinant ir vystant interneto svetaines, sudarant naudojimosi statistiką, nustatant, užkertant ir analizuojant svetainių atakas ir kt.


 • Mes gauname asmens duomenis:

  • iš Jūsų pačių, pavyzdžiui, pateikiant užklausimus mums, inicijuojant sutartis, vykdant su mumis sudarytas sutartis
  • iš „WALTER GROUP“ įmonių grupės įmonių
  • iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, transporto partnerių arba klientų, apdorojant užsakymus;
  • iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, įmonių registro, žemės kadastro registro, leidimų bylos, asociacijų registro, prekybos registro
  • iš Jūsų naršyklių (automatiškai) apsilankius mūsų tinklalapiuose pagal Jūsų pasirinktus nustatymus

  Jūsų asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau komerciniai santykiai su mumis bus neįmanomi, jei mums bus neprieinami reikiami asmenins duomenys. Taip pat negalime užtikrinti visų mūsų svetainių visiško funkcionalumo, jei nepateiksite mums būtinų asmens duomenų.

 • Vardo duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir t. t.
 • Duomenys apie asmenį, pavyzdžiui, amžius, lytis, gimimo data, pilietybė, pareigos įmonėje, asmens dokumento kopijos ir kt.
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.
 • Atpažinimo duomenys, pavyzdžiui, asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės) numeris, paso numeris, kliento numeris ir t. t.
 • Banko duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos numeris, informacija apie kreditingumą ir kt.
 • Oficialūs duomenys, pavyzdžiui, bylos numeris, mokesčių mokėtojo numeris, darbo užmokesčio areštavimas, nuomininko pasas (Vokietija) ir kt.
 • Transporto priemonės duomenys, pavyzdžiui, transporto priemonės numeris, važiuoklės numeris, variklio numeris, valstybinis registracijos numeris, registracijos pažymėjimas, degalų kortelė, informacija apie šakinio krautuvo vairuotojų pažymėjimą ir kt.
 • Vaizdo failai ir vaizdo įrašai
 • IT naudotojo duomenys, pavyzdžiui, ryšio duomenys, prisijungimo informacija, prieigos informacija, IP adresas, URL adresas, naudotojo vardas prie iš išorės prieinamų sistemų ir t. t.
 • Naudojimosi tinklalapiais duomenys: naršymo data ir laikas, IP adresas, žiniatinklio naršyklės pavadinimas ir versija, tam tikri slapukai ir kt.
 • Informacija apie asmenų elgesį, pavyzdžiui, pastabos apie reakcijos elgesį ir priminimus, esamų apklausų korespondenciją ir paaiškinimus ir kt.
 • Rasinė / etninė kilmė, pavyzdžiui, gimimo vieta asmens dokumentuose ir t. t.
 • Padėties (vietos) duomenys, pavyzdžiui, GPS duomenys, GPS signalo laiko žyma, padėties duomenys (platuma ir ilguma) ir kt.

Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra:

 • Sutarties vykdymas ir ikisutartinių priemonių įgyvendinimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalis), pavyzdžiui, jei organizuosime sklandų transporto organizavimą ir krovinių gabenimą, tvarkysime skundus ir žalų ataskaitas, pateiksime sąskaitas faktūras, vykdysime kokybės vadybos procesą, parengsime pasiūlymus, apdorosime ir atsakysime į Jūsų paklausimus ir pan.
 • Mūsų vyraujantis teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pavyzdžiui, jei pateiksime Jums pritaikytą informaciją ir pasiūlymus, nebent tam reikalingas sutikimas; mūsų duomenų tvarkymas baudžiamojo persekiojimo kontekste, vairuotojo duomenų perdavimas, jei tai yra reikalinga transportui tvarkyti ir nėra tiesioginio ryšio su vairuotoju, duomenų apdorojimas, kuris reikalingas, kad būtų užtikrintos mūsų svetainių funkcijos ir t. t.
 • Įstatyminiai įpareigojimai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pavyzdžiui, mokestinės prievolės, įsipareigojimai pagal Kelių transporto kodeksą, Motorinių kelių transporto priemonių įstatymą, Išankstinio mokesčio mokėjimų įstatymą, Viešojo administravimo įstatymas, pinigų plovimo nuostatus ir kt.
 • Jei nėra nė vieno iš aukščiau paminėtų teisinių pagrindų, mūsų duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Žinoma, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris atliekamas remiantis sutikimu, iki atšaukimo (t. y. atšaukimas neturi įtakos praeityje).

Dėl anksčiau paminėtų tikslų mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
 • Mūsų pasitelkiamoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, spausdinimo paslaugų teikėjams, duomenų centrams, prieglobos, programinės įrangos ir paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, naujienlaiškių platinimui, paslaugų teikėjams žaloms sureguliuoti ir žaloms tvarkyti (draudikai ir draudimo partneriai), turto administratoriams, teisininkams, mokesčių konsultantams, notarams, auditoriams ir t. t.
 • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
 • Viešosioms įstaigoms, pavyzdžiui, muitinės įstaigoms, Vidaus reikalų sistemos įstaigoms, ambasadoms, rajono savivaldybių administracijoms ir kt.

Duomenų perdavimas taip pat iš dalies atliekamas ir gavėjams už Austrijos Respublikos ribų, o išskirtiniais atvejais – nepatikrintoms trečiosioms šalims. Tačiau šiuo atveju mes užtikriname, kad yra taikomos tinkamos duomenų apsaugos priemonės, pavyzdžiui, laikomasi privalomų įmonės duomenų apsaugos reglamentų arba standartinių ES duomenų apsaugos nuostatų.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tol, kol bus pagrįstai reikalingi nurodytiems tikslams pasiekti. Be to, mes saugome Jūsų asmens duomenis tol, kol to reikalauja įstatymai, arba dar nesuėjo galimas teisinių reikalavimų senaties terminas.
Be kita ko, Jūs turite teisę (remiantis galiojančiais įstatymais): (i) patikrinti, ar ir kokius Jūsų asmens duomenis mes saugome ir gauti tokių duomenų kopijas; (ii) taisyti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra neteisingi arba apdorojami nesilaikant įstatymų reikalavimų, (iii) reikalauti mūsų, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir (iv) tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba kad juos tvarkyti iš anksto būtų duotas sutikimas, (v) reikalauti duomenis perkelti; (vi) žinoti trečiųjų asmenų, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys, tapatybę ir (vii) pateikti skundą kompetentingai institucijai.
Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, kuris gali būti išsaugojamas Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote tinklalapyje. Iš esmės mes naudojame slapukus, kad naudotojams tinklalapyje suteiktų papildomų funkcijų, pavyzdžiui, padėtų naršyti tinklalapyje, suteiktų galimybę pakartotinai naudotis tinklalapiu toje dalyje, iš kurios išėjote, ir (arba) išsaugotų Jūsų pasirinkimus ar nuostatas, kai vėl apsilankote mūsų tinklalapyje. Slapukai negali pasiekti, perskaityti ar pakeisti jokių kitų jūsų kompiuteryje esančių duomenų.

Dauguma mūsų tinklalapiuose esančių slapukų yra taip vadinami ryšio seanso arba laikini slapukai. Kai išeinate iš tinklalapio, jie automatiškai ištrinami. Be to, mes naudojame nuolatinius slapukus, kurie saugojami kietajame diske. Juos Jūs galite rankiniu būdu ištrinti naršyklėje. Priešingu atveju šie slapukai lieka nuo 1 mėnesio iki 10 metų. Mes naudojame tokius nuolatinius slapukus, kurie Jus atpažintų, kai kitą kartą apsilankysite mūsų tinklalapyje, ir taip užtikrintų Jums patogesnį naudojimąsi tinklalapiu bei kuo geriau pritaikytų internetinę pasiūlą pagal Jūsų pageidavimus.

Mes taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus siekdami, kad Jums internetinė pasiūla būtų įdomesnė. Todėl naudojant tinklalapius taip pat išsaugomi trečiųjų šalių teikėjų sesijos ir nuolatiniai slapukai, jei tam davėte savo sutikimą. Vienintelis šių trečiųjų šalių slapukų tikslas yra leisti trečiosioms šalims nukreipti Jums pritaikytą reklamą. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų naudojimo teisėtumą.

Apsilankę mūsų tinklalapiuose galite sutikti išsaugoti slapukus, kurie taikomi plačiau, nei būtina techniniu mastu. Jūs taip pat turite galimybę įjungti arba išjungti tik tam tikrų rūšių slapukų saugojimą. Jei slapukų nustatymus norite keisti vėliau, tai galite padaryti bet kuriuo metu slapukų nustatymuose.

Taip pat galite valdyti slapukus savo kompiuteryje, pasirinkdami naršyklės nustatymus taip, kad gautumėte pranešimą, kai tinklalapis nori išsaugoti slapukus. Taip pat galite blokuoti arba ištrinti slapukus, jei jie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje.

Jei slapukai yra susieti su asmens duomenų saugojimu trečiojoje valstybėje, kurioje negalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir nėra dvišalių susitarimų apie tinkamo lygio apsaugą, jie išsaugojami tik tada, jei tam davėte savo sutikimą.

Vis dėlto slapukų išjungimas, blokavimas ar ištrynimas gali sutrikdyti Jūsų naršymą ir trukdyti visiškai naudotis mūsų tinklalapiais.
Mūsų tinklalapiuose naudojama „Google Inc.“ („Google“) teikiama tinklalapių analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad galėtų analizuoti tinklalapio naudojimą ir pateikti efektyvią ir lengvai naudojamą tinklalapių prieigos statistiką. Slapukų informacija, kuria naudojasi mūsų tinklalapių naudotojas, paprastai yra perduodama „Google“ serveriams JAV ir saugoma ten, jei tam davėte savo sutikimą.

Mūsų tinklalapiai naudojasi „Google Analytics“ teikiama IP anonimiškumo suteikimo galimybe. Tai reiškia, kad „Google“ naudotojo IP adresas sutrumpinamas dar Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas yra siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Mūsų vardu „Google“ naudoja šią informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi tinklalapiais, rinktų ataskaitas apie veiklą tinklalapiuose ir teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su naršymu tinklalapiuose ir naudojimusi internetu. „Google Analytics“ veiklos tikslais „Google“ naršyklės pateiktas IP adresas nebus susietas su jokiais kitais „Google“ duomenimis. 

Galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su svetainės (įskaitant Jūsų IP adresą) naudojimu, ir „Google“ šių duomenų apdoroti, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, esantį adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Neleisti naudoti „Google Analytics“ galite išjungdami statistikos slapukus slapukų nustatymuose.

Daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir „Google“ privatumo politiką rasite http://www.google.com/analytics/terms/de.html ir http://www.google.at/intl/at/policies.

Tinklalapiai naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros priemones. „Google“ pakartotinė rinkodara yra „Google Inc“ („Google“, Mountain View, JAV) reklamos paslauga, kuri leidžia mums pateikti Jums tikslingą reklamą, susijusią su Jūsų pomėgiais, atsižvelgiant į Jūsų elgesį ankstesnių apsilankymų mūsų tinklalapiuose metu, jei tam davėte savo sutikimą. Ši reklama bus rodoma tik „Google“ reklaminiuose plotuose arba „Google Abwords“ skelbimų plotuose, arba „Google“ vaizdinės reklamos tinkle.

„Google“ pakartotinės rinkodaros galite atsisakyti „Google“ skelbimų valdymo tvarkyklėje arba redaguodami savo nustatymus.

Kitas būdas neleisti vykdyti pakartotinės rinkodaros tinklalapiuose yra išjungti rinkodaros slapukus slapukų nustatymuose.
Kartais ir laikinai mes naudojame Hotjar, norėdami geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir optimizuoti pasiūlymus mūsų tinklalapiuose, jei tam davėte savo sutikimą. Naudodamiesi „Hotjar“ technologija, mes geriau suprantame naudotojų patirtį tinklalapiuose, pavyzdžiui, kiek laiko naudotojai praleidžia pildydami formas. „Hotjar“ fiksuoja informaciją apie naudotojo įrenginį, jo anoniminį IP adresą, geografinę vietovę, kalbos nustatymus ir naudotojo sąveiką, pavyzdžiui, kompiuterio pelės judėjimą, paspaudimus ir įvestis klaviatūra. Be to, „Hotjar“ naudoja slapukus, kad atpažintų lankytojus. Nei „Hotjar“, nei mes nenaudosime informacijos tam, kad identifikuotume atskirus naudotojus arba susietume ją su kitais duomenimis apie atskirus naudotojus. Daugiau informacijos žr. „Hotjar“ privatumo politikoje, esančioje čia

Galite nepritarti naudoti „Hotjar“. Instrukciją rasite www.hotjar.com/opt-out

Taip pat galite neleisti naudoti „Hotjar“ išjungdami statistikos slapukus slapukų nustatymuose.
(1.1) Atskiri mūsų tinklalapiai turi „ShareThis“ elementus. „ShareThis“ yra žymėjimo paslauga, kuri leidžia svetainės naudotojams pasirinktą tinklalapį pasidalinti su kitais naudotojais socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“. Taigi naudotojas gali tokiu būdu dalintis, komentuoti ir vertinti tinklalapio turinį. Jei naudotojas naudoja „ShareThis“ elementus, interneto naudotojo naršyklė bus tiesiogiai prijungta prie „ShareThis“ serverių ir kartu prie pasirinkto socialinio tinklo arba įrašymo į adresyną svetainės serverio. Naudojant „ShareThis“ kartu naudojami ir slapukai. Gauti duomenys (pavyzdžiui, naudojimosi laikas arba naršyklės kalba) perduodami „ShareThis Inc.“ į JAV ir ten tvarkomi. Jei nukreipiate tinklalapio turinį į socialinius tinklus, įrašymo į adresyną svetaines ir t. t., tarp apsilankymo tinklalapyje ir naudotojo profilio atitinkamame tinkle gali būti sukuriamas ryšys. Išsamią informaciją apie „ShareThis Inc.“ vykdomą duomenų tvarkymą (įskaitant naudojimo tikslą) ir „ShareThis Inc.“ taikomą privatumo politiką galite rasti adresu http://www.sharethis.com/privacy. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, naudojant socialinius tinklus, indeksavimo paslaugas ir t. t., taip pat naudotojo nustatymus galite rasti susipažinę su atitinkamos paslaugos teikėjo privatumo politika. Mes paminėtų duomenų neperduodame trečiosioms šalims. Naudodamas „ShareThis“ laukelius, naudotojas sutinka, kad jo duomenis tvarkytų „ShareThis Inc.“ ir būtent tinklalapyje https://sharethis.com nurodyta apimtimi. Naudotojas gali bet kuriuo metu prieštarauti naudoti naudotojo duomenis, pasinaudodamas atsisakymo galimybe „Opt Out Cookies“. Daugiau informacijos galite rasti minėtame „ShareThis Inc.“ tinklalapyje. Jei naudotojas nenori, kad „ShareThis“ rinktų naudotojo duomenis tinklalapyje, naudotojas negali naudoti „ShareThis“ elementų.

(1.2) „Facebook Inc.“, įsikūrusi 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (toliau – „Facebook“), siūlo įskiepius tinklalapių valdytojams, kurie naudojami ir atskiruose mūsų tinklalapiuose. Įskiepiai yra atpažįstami pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Facebook“ LIKE (liet. mėgti) arba RECOMMEND (liet. rekomenduoti) mygtukus. Kai naudotojas apsilanko viename mūsų tinklalapių, kuriame yra šis įskiepis, naudotojo naršyklė prisijungia prie įskiepių teikėjo serverių. Įskiepio turinį „Facebook“ persiunčia tiesiai į naudotojo naršyklę ir jie yra atitinkamai rodomi tinklalapyje. Mes neturime įtakos įskiepio turiniui. Tam tikromis aplinkybėmis „Facebook“ gali stebėti naudotojo apsilankymą atitinkamuose interneto svetainės tinklalapiuose ir priskirti „Facebook“ paskyrai, jei naudotojas yra prisiregistravęs „Facebook“ arba neseniai lankėsi „Facebook“, arba žiūrėjo „Facebook“ turinį. Jei naudotojas aktyviai naudoja įskiepius, nes naudotojas, pavyzdžiui, paspaudė LIKE mygtuką arba rekomendavo puslapį, naudotojo naršyklė taip pat perduoda atitinkamą informaciją tiesiai į „Facebook“ ir mes neturime tam jokios įtakos. Daugiau informacijos apie „Facebook“ naudotojo duomenų pobūdį, tikslą ir apimtį bei tolesnį tvarkymą ir naudojimą galite rasti „Facebook“ privatumo politikoje adresu http://www.facebook.com/policy.php. Čia naudotojas taip pat sužinos apie teises ir asmens privatumo nustatymo galimybes. Mes neturime įtakos nei „Facebook“ renkamų duomenų rinkimo tikslui ir apimčiai bei tolesniam tvarkymui, nei prieigos prie šių duomenų.

(1.3) „Twitter Inc.“, įsikūrusi 795 Folsom St., Suite 600, San Franciske, CA 94107, JAV (toliau – „Twitter“), suteikia įskiepius tinklalapių valdytojams, kurie naudojami ir atskiruose mūsų tinklalapiuose. Įskiepiai yra atpažįstami pagal „Twitter“ TWEET (liet. žinutė) arba FOLLOW (liet. sekti) mygtuką. Puslapiai su šiais įskiepiais sukuria tiesioginį ryšį su „Twitter“ ir siunčia įvairius duomenis, atsižvelgiant į Jūsų prisijungimo prie „Twitter“ būseną. Taip gali būti daromos išvados apie naudojimąsi mūsų tinklalapiais, kurias „Twitter“ gali panaudoti savo reikmėms. Įskiepio turinys saugomas „Twitter“ serveriuose ir rodomas tik mūsų tinklalapiuose. Mes neturime įtakos nei „Twitter“ renkamų duomenų rinkimo tikslui ir apimčiai bei tolesniam tvarkymui, nei prieigos prie šių duomenų. Daugiau informacijos apie „Twitter“ privatumo politiką rasite adresu http://twitter.com/privacy.

(1.4) „LinkedIn Corporation“, įsikūrusi 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV, siūlo įskiepius, kurie naudojami ir mūsų tinklalapiuose. Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų svetainių tinklalapiuose, kuriuose yra „LinkedIn“ funkcijų, yra sukuriamas ryšys su „LinkedIn“ serveriais. „LinkedIn“ yra informuotas, kad naudotojas aplankė mūsų svetaines naudodamas Jūsų IP adresą. Jei naudotojas paspaudžia „LinkedIn“ LIKE / SHARE (liet. mėgti / dalintis) mygtukus ir yra prisijungęs prie savo „LinkedIn“ paskyros, „LinkedIn“ gali susieti naudotojo apsilankymą mūsų svetainėje su jo naudotojo paskyra. Mes atkreipiame dėmesį, kad kaip tinklalapių valdytojas nežinome „LinkedIn“ perduotų duomenų turinio ir jų naudojimo.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. „LinkedIn“ duomenų apsaugos politiką https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Tinklalapiuose naudojamos vadinamosios pakartotinės rinkodaros technologijos. Mes naudojame šias technologijas siekdami, kad naudotojams internetinė pasiūla būtų įdomesnė. Ši technologija leidžia pasiekti naudotojus, kurie jau susidomėjo mūsų interneto svetaine ir paslaugomis ar produktais, ir juos užkalbinti trečiųjų šalių interneto svetainėse naudojant reklamą.

Mes esame įsitikinę, kad individualizuotos, pagal interesus pritaikytos reklamos rodymas naudotojui paprastai yra įdomesnis nei nepersonalizuotos reklamos rodymas. Šios reklaminės medžiagos įterpimas trečiųjų šalių interneto svetainėse grindžiamas slapukų technologija ir ankstesne naudotojo elgesio analize. Ši reklamos forma yra visiškai anoniminė. Asmens duomenys neišsaugomi ir naudotojų profiliai nesusiejami su naudotojo asmens duomenimis.
Esame pasirengę atsakyti į klausimus ar atsižvelgti į pageidavimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Klausimas dėl
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)