Pranešimas apie privatumą

Šiame pranešime aprašoma, kaip „WALTER GROUP Service GmbH“, „Industriezentrum NÖ-Süd“, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], tvarko Jūsų asmens duomenis.

WALTER GROUP yra atsakinga už tai, kad Jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir atitiktų visus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų tinkamu tvarkymu, jų konfidencialumu ir saugumu.

Šie teiginiai yra bendri ir visapusiškai susiję su visomis duomenų tvarkymo operacijomis WALTER GROUP įmonių grupėje. Tai reiškia, kad šie teiginiai Jums bus taikomi tik iš dalies.

Mes tvarkome asmens duomenis pirmiausia šiais tikslais:

 • apdorojant pasiūlymus ir užklausas mums, pavyzdžiui, (potencialių) transporto partnerių, asmenų, kurie nori užsisakyti transportą, krovinius, pateikti užsakymus ir pan. bei siekiant kitaip bendradarbiauti
 • derantis dėl sutarties, pasiūlymo ir sutarties rengimo
 • įvertinant sutarties partnerio tinkamumą, pavyzdžiui, tikrinant potencialaus kliento, tiekėjo kreditingumą
 • dirbant pagal sutartinius ir verslo santykius, pavyzdžiui, organizuojant transportavimą (planavimą) ir pristatymą, vykdant atsargų ir lizingo sutartis, tvarkant buhalterinę apskaitą, aptarnaujant, tvarkant skundus ir pretenzijas, užtikrinant kokybės valdymą, apdorojant mūsų pirkimus, optimizuojant mūsų paslaugas naudojant verslo programas (pavyzdžiui, transporto stebėsenas, tinklalapius ir kt.)
 • santykiams su klientais, pavyzdžiui, siunčiant informaciją, informacinius naujienlaiškius, pasiūlymus ir reklaminę medžiagą, nuolat aptarnaujant klientus, organizuojant renginius ir kt.
 • padengiant ir administruojant draudimą, padengiant žalas
 • valdant transporto priemonių parką: prižiūrint ir remontuojant mūsų transporto priemones
 • vystant produktus
 • valdant grupės įmones
 • eksploatuojant IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, užtikrinant saugumą, esamos technikos lygį, atliekant priežiūros darbus ir kt.
 • leidžiant naudotis tinklalapiais: tobulinant ir vystant interneto svetaines, sudarant naudojimosi statistiką, nustatant, užkertant ir analizuojant svetainių atakas ir kt.


 • Mes gauname asmens duomenis:

  • iš Jūsų pačių, pavyzdžiui, pateikiant užklausimus mums, inicijuojant sutartis, vykdant su mumis sudarytas sutartis
  • iš „WALTER GROUP“ įmonių grupės įmonių
  • iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, transporto partnerių arba klientų, apdorojant užsakymus;
  • iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, įmonių registro, žemės kadastro registro, leidimų bylos, asociacijų registro, prekybos registro
  • iš Jūsų naršyklių (automatiškai) apsilankius mūsų tinklalapiuose pagal Jūsų pasirinktus nustatymus

  Jūsų asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau komerciniai santykiai su mumis bus neįmanomi, jei mums bus neprieinami reikiami asmenins duomenys. Taip pat negalime užtikrinti visų mūsų svetainių visiško funkcionalumo, jei nepateiksite mums būtinų asmens duomenų.

 • Vardo duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir t. t.
 • Duomenys apie asmenį, pavyzdžiui, amžius, lytis, gimimo data, pilietybė, pareigos įmonėje, asmens dokumento kopijos ir kt.
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.
 • Atpažinimo duomenys, pavyzdžiui, asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės) numeris, paso numeris, kliento numeris ir t. t.
 • Banko duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos numeris, informacija apie kreditingumą ir kt.
 • Oficialūs duomenys, pavyzdžiui, bylos numeris, mokesčių mokėtojo numeris, darbo užmokesčio areštavimas, nuomininko pasas (Vokietija) ir kt.
 • Transporto priemonės duomenys, pavyzdžiui, transporto priemonės numeris, važiuoklės numeris, variklio numeris, valstybinis registracijos numeris, registracijos pažymėjimas, degalų kortelė, informacija apie šakinio krautuvo vairuotojų pažymėjimą ir kt.
 • Vaizdo failai ir vaizdo įrašai
 • IT naudotojo duomenys, pavyzdžiui, ryšio duomenys, prisijungimo informacija, prieigos informacija, IP adresas, URL adresas, naudotojo vardas prie iš išorės prieinamų sistemų ir t. t.
 • Naudojimosi tinklalapiais duomenys: naršymo data ir laikas, IP adresas, žiniatinklio naršyklės pavadinimas ir versija, tam tikri slapukai ir kt.
 • Informacija apie asmenų elgesį, pavyzdžiui, pastabos apie reakcijos elgesį ir priminimus, esamų apklausų korespondenciją ir paaiškinimus ir kt.
 • Rasinė / etninė kilmė, pavyzdžiui, gimimo vieta asmens dokumentuose ir t. t.
 • Padėties (vietos) duomenys, pavyzdžiui, GPS duomenys, GPS signalo laiko žyma, padėties duomenys (platuma ir ilguma) ir kt.

Jūsų duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra:

 • Sutarties vykdymas ir ikisutartinių priemonių įgyvendinimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalis), pavyzdžiui, jei organizuosime sklandų transporto organizavimą ir krovinių gabenimą, tvarkysime skundus ir žalų ataskaitas, pateiksime sąskaitas faktūras, vykdysime kokybės vadybos procesą, parengsime pasiūlymus, apdorosime ir atsakysime į Jūsų paklausimus ir pan.
 • Mūsų vyraujantis teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pavyzdžiui, jei pateiksime Jums pritaikytą informaciją ir pasiūlymus, nebent tam reikalingas sutikimas; mūsų duomenų tvarkymas baudžiamojo persekiojimo kontekste, vairuotojo duomenų perdavimas, jei tai yra reikalinga transportui tvarkyti ir nėra tiesioginio ryšio su vairuotoju, duomenų apdorojimas, kuris reikalingas, kad būtų užtikrintos mūsų svetainių funkcijos ir t. t.
 • Įstatyminiai įpareigojimai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pavyzdžiui, mokestinės prievolės, įsipareigojimai pagal Kelių transporto kodeksą, Motorinių kelių transporto priemonių įstatymą, Išankstinio mokesčio mokėjimų įstatymą, Viešojo administravimo įstatymas, pinigų plovimo nuostatus ir kt.
 • Jei nėra nė vieno iš aukščiau paminėtų teisinių pagrindų, mūsų duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Žinoma, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris atliekamas remiantis sutikimu, iki atšaukimo (t. y. atšaukimas neturi įtakos praeityje).

Dėl anksčiau paminėtų tikslų mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
 • Mūsų pasitelkiamoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, spausdinimo paslaugų teikėjams, duomenų centrams, prieglobos, programinės įrangos ir paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, naujienlaiškių platinimui, paslaugų teikėjams žaloms sureguliuoti ir žaloms tvarkyti (draudikai ir draudimo partneriai), turto administratoriams, teisininkams, mokesčių konsultantams, notarams, auditoriams ir t. t.
 • Įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, taip pat jų darbuotojams.
 • Viešosioms įstaigoms, pavyzdžiui, muitinės įstaigoms, Vidaus reikalų sistemos įstaigoms, ambasadoms, rajono savivaldybių administracijoms ir kt.

Duomenų perdavimas taip pat iš dalies atliekamas ir gavėjams už Austrijos Respublikos ribų, o išskirtiniais atvejais – nepatikrintoms trečiosioms šalims. Tačiau šiuo atveju mes užtikriname, kad yra taikomos tinkamos duomenų apsaugos priemonės, pavyzdžiui, laikomasi privalomų įmonės duomenų apsaugos reglamentų arba standartinių ES duomenų apsaugos nuostatų.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tol, kol bus pagrįstai reikalingi nurodytiems tikslams pasiekti. Be to, mes saugome Jūsų asmens duomenis tol, kol to reikalauja įstatymai, arba dar nesuėjo galimas teisinių reikalavimų senaties terminas.
Be kita ko, Jūs turite teisę (remiantis galiojančiais įstatymais): (i) patikrinti, ar ir kokius Jūsų asmens duomenis mes saugome ir gauti tokių duomenų kopijas; (ii) taisyti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra neteisingi arba apdorojami nesilaikant įstatymų reikalavimų, (iii) reikalauti mūsų, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir (iv) tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba kad juos tvarkyti iš anksto būtų duotas sutikimas, (v) reikalauti duomenis perkelti; (vi) žinoti trečiųjų asmenų, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys, tapatybę ir (vii) pateikti skundą kompetentingai institucijai.
Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, kuris gali būti išsaugojamas Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote tinklalapyje. Iš esmės mes naudojame slapukus, kad naudotojams tinklalapyje suteiktų papildomų funkcijų, pavyzdžiui, padėtų naršyti tinklalapyje, suteiktų galimybę pakartotinai naudotis tinklalapiu toje dalyje, iš kurios išėjote, ir (arba) išsaugotų Jūsų pasirinkimus ar nuostatas, kai vėl apsilankote mūsų tinklalapyje. Slapukai negali pasiekti, perskaityti ar pakeisti jokių kitų jūsų kompiuteryje esančių duomenų.

Dauguma mūsų tinklalapiuose esančių slapukų yra taip vadinami ryšio seanso arba laikini slapukai. Kai išeinate iš tinklalapio, jie automatiškai ištrinami. Be to, mes naudojame nuolatinius slapukus, kurie saugojami kietajame diske. Juos Jūs galite rankiniu būdu ištrinti naršyklėje. Priešingu atveju šie slapukai lieka nuo 1 mėnesio iki 10 metų. Mes naudojame tokius nuolatinius slapukus, kurie Jus atpažintų, kai kitą kartą apsilankysite mūsų tinklalapyje, ir taip užtikrintų Jums patogesnį naudojimąsi tinklalapiu bei kuo geriau pritaikytų internetinę pasiūlą pagal Jūsų pageidavimus.

Mes taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus siekdami, kad Jums internetinė pasiūla būtų įdomesnė. Todėl naudojant tinklalapius taip pat išsaugomi trečiųjų šalių teikėjų sesijos ir nuolatiniai slapukai, jei tam davėte savo sutikimą. Vienintelis šių trečiųjų šalių slapukų tikslas yra leisti trečiosioms šalims nukreipti Jums pritaikytą reklamą. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų naudojimo teisėtumą.

Apsilankę mūsų tinklalapiuose galite sutikti išsaugoti slapukus, kurie taikomi plačiau, nei būtina techniniu mastu. Jūs taip pat turite galimybę įjungti arba išjungti tik tam tikrų rūšių slapukų saugojimą. Jei slapukų nustatymus norite keisti vėliau, tai galite padaryti bet kuriuo metu slapukų nustatymuose.

Sutikimas su slapukais
Mūsų interneto svetainėje naudojama OneTrust sutikimo su slapukais technologija, kad būtų galima gauti jūsų sutikimą išsaugoti tam tikrus slapukus jūsų galiniame įrenginyje ir juos pagal duomenų apsaugos reikalavimus dokumentuoti. Šios technologijos teikėjas yra įmonė OneTrust Technology Ltd.

Kai apsilankysite mūsų interneto svetainėje, bus sukuriamas ryšys su OneTrust serveriais, kad būtų galima gauti jūsų sutikimus su slapukų naudojimu. Po to OneTrust išsaugo slapuką jūsų naršyklėje, kad galėtų jums priskirti duotus sutikimus arba jų atšaukimus. Tokiu būdu surinkti duomenys yra išsaugomi tol, kol pareikalausite iš mūsų juos pašalinti, patys pašalinsite OneTrust slapuką arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo.

OneTrust naudojamas tam, kad gautume įstatymais nustatytus sutikimus su slapukų naudojimu. Teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 dalies 1 sakinio c punktas.

Su OneTrust sudarėme sutartį dėl užsakymų apdorojimo. Tai sutartis pagal duomenų apsaugos teisės aktus, kuri užtikrina, kad OneTrust mūsų interneto svetainės svečių asmens duomenis tvarkys tiktai pagal mūsų nurodymus ir laikydamasi BDAR nuostatų.

Taip pat galite valdyti slapukus savo kompiuteryje, pasirinkdami naršyklės nustatymus taip, kad gautumėte pranešimą, kai tinklalapis nori išsaugoti slapukus. Taip pat galite blokuoti arba ištrinti slapukus, jei jie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje.

Jei slapukai yra susieti su asmens duomenų saugojimu trečiojoje valstybėje, kurioje negalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir nėra dvišalių susitarimų apie tinkamo lygio apsaugą, jie išsaugojami tik tada, jei tam davėte savo sutikimą.

Vis dėlto slapukų išjungimas, blokavimas ar ištrynimas gali sutrikdyti Jūsų naršymą ir trukdyti visiškai naudotis mūsų tinklalapiais.
Mūsų tinklalapiuose naudojama „Google Inc.“ („Google“) teikiama tinklalapių analizės paslauga „Google Analytics“, jeigu Jūs sutikote su jų naudojimu per pajėgumo slapukų aktyvavimą slapukų nustatymuose, „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad galėtų analizuoti tinklalapio naudojimą ir pateikti efektyvią ir lengvai naudojamą tinklalapių prieigos statistiką. Slapukų informacija, kuria naudojasi mūsų tinklalapių naudotojas, paprastai yra perduodama „Google“ serveriams JAV ir saugoma ten, jei tam davėte savo sutikimą.

Mūsų tinklalapiai naudojasi „Google Analytics“ teikiama IP anonimiškumo suteikimo galimybe. Tai reiškia, kad „Google“ naudotojo IP adresas sutrumpinamas dar Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas yra siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Mūsų vardu „Google“ naudoja šią informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi tinklalapiais, rinktų ataskaitas apie veiklą tinklalapiuose ir teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su naršymu tinklalapiuose ir naudojimusi internetu. „Google Analytics“ veiklos tikslais „Google“ naršyklės pateiktas IP adresas nebus susietas su jokiais kitais „Google“ duomenimis.

Galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su svetainės (įskaitant Jūsų IP adresą) naudojimu, ir „Google“ šių duomenų apdoroti, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, esantį adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir „Google“ privatumo politiką rasite http://www.google.com/analytics/terms/de.html ir http://www.google.at/intl/at/policies.
Tinklalapiai naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros priemones, jeigu Jūs sutikote su jų naudojimu per rinkodaros slapukų aktyvavimą slapukų nustatymuose. „Google“ pakartotinė rinkodara yra „Google Inc“ reklamos paslauga, kuri leidžia mums pateikti Jums tikslingą reklamą, susijusią su Jūsų pomėgiais, atsižvelgiant į Jūsų elgesį ankstesnių apsilankymų mūsų tinklalapiuose metu, jei tam davėte savo sutikimą. Ši reklama bus rodoma tik „Google“ reklaminiuose plotuose arba „Google Abwords“ skelbimų plotuose, arba „Google“ vaizdinės reklamos tinkle.

„Google“ pakartotinės rinkodaros galite atsisakyti „Google“ skelbimų valdymo tvarkyklėje arba redaguodami savo nustatymus.
Mūsų tinklalapiuose naudojama Google Inc. žemėlapių paslauga Google Maps. Tuomet naudotojo IP adreso duomenys perduodami tarp naršyklės ir Google Maps serverių. Prireikus šie duomenys perduodami ir į Google Maps serverius JAV.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą (teisėtas interesas, kad mūsų nurodytos vietos interneto svetainėje būtų greičiau randamos).
Mūsų interneto svetainėse naudojame „Google reCAPTCHA“ (toliau – „reCAPTCHA“). Šios paslaugos teikėjas yra įmonė Google Inc.

reCAPTCHA paslauga tikrina, ar mūsų interneto svetainėse (pvz. kontaktinėje formoje) duomenis įvedė žmogus ar automatizuota programa. reCAPTCHA pagal įvairius kriterijus analizuoja interneto svetainės lankytojo elgseną. Ši analizė prasideda automatiškai, kai tik interneto svetainės lankytojas apsilanko interneto svetainėje. Analizuodama reCAPTCHA atlieka įvairios informacijos įvertinimą (pvz., IP adresas, interneto svetainės lankytojo buvimo interneto svetainėje trukmė arba naudotojo atlikti pelės pajudinimai). Analizės metu gauti duomenis perduodami Google.

reCAPTCHA analizė atliekama visiškai fone. Interneto svetainės lankytojai neinformuojami, kad vyksta analizė.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą (teisėtas interesas apsaugoti interneto svetaines nuo nepagrįsto automatizuoto šnipinėjimo ir nepageidaujamų el. laiškų).
Į mūsų interneto svetainę įtraukėme „YouTube“ vaizdo įrašus. Tad įdomius vaizdo įrašus rodysime jums tiesiai mūsų svetainėje. „YouTube“ – tai „Google Inc.“dukterinė įmonė. Vaizdo įrašų portalą eksploatuoja „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. Kai mūsų interneto svetainėje atversite tinklalapį, kuriame yra įtrauktas YouTube vaizdo įrašas, jūsų naršyklė automatiškai susijungs su YouTube arba Google serveriais. Visoje Europoje už visų duomenų tvarkymą atsako Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Airija).

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą.
Prireikus laikinai ir atskiruose tinklalapiuose naudojame Google Optimize – Google Inc. paslaugą. Google Optimize analizuoja įvairius tinklalapio variantus, tad tinklalapio patogumą naudotojui galime tinkamai pritaikyti pagal tinklalapio naudotojo elgseną. Google Optimize naudoja slapukus, kad variantus būtų galima susieti su naudotojais.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą.
Interneto svetainėse naudojamas „Bing Ads Universal Event Tracking (UET)“ įvykių stebėjimo slapukas, jei sutikote jį naudoti slapukų nustatymuose įjungę rinkodaros slapukus. „Bing Ads“ – tai „Microsoft Corporation“ teikiama paslauga, kuri leidžia mums pateikti Jums tikslinę numanomai dominančią reklamą, pagrįstą Jūsų naudotojo elgsena ankstesnių apsilankymų mūsų interneto svetainėse metu. Tokiu atveju Jūsų duomenys bus perduoti „Bing Ads“ operatoriui, „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Išsamesnę informaciją apie „Microsoft“ duomenų apsaugos nuostatas rasite adresu https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Taip pat galite pakeisti „Microsoft“ reklamos pagal Jūsų interesus nustatymus adresu https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą.
Kartais ir laikinai mes naudojame Hotjar, norėdami geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir optimizuoti pasiūlymus mūsų tinklalapiuose, jeigu Jūs sutikote su jų naudojimu per pajėgumo slapukų aktyvavimą slapukų nustatymuose. Naudodamiesi „Hotjar“ technologija, mes geriau suprantame naudotojų patirtį tinklalapiuose, pavyzdžiui, kiek laiko naudotojai praleidžia pildydami formas. „Hotjar“ fiksuoja informaciją apie naudotojo įrenginį, jo anoniminį IP adresą, geografinę vietovę, kalbos nustatymus ir naudotojo sąveiką, pavyzdžiui, kompiuterio pelės judėjimą, paspaudimus ir įvestis klaviatūra. Be to, „Hotjar“ naudoja slapukus, kad atpažintų lankytojus. Nei „Hotjar“, nei mes nenaudosime informacijos tam, kad identifikuotume atskirus naudotojus arba susietume ją su kitais duomenimis apie atskirus naudotojus. Daugiau informacijos žr. „Hotjar“ privatumo politikoje, esančioje čia.
Mūsų tinklalapiuose naudojami Walls.io. socialinių tinklų ir platformų įdieginiai („Social Media Plugins“). Jie mums leidžia mūsų įmonių socialinių tinklų ir platformų naujinius rodyti tiesiai interneto svetainėje. Atvėrus šiuos įdieginius, naudotojo IP adresas perduodamas tiesiai į „Walls.io.“ „Walls.io.“ duomenis tvarko tiktai ES. „Walls.io.“ įrankį eksploatuoja Walls.io GmbH Vienoje, Austrija.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą.
Mūsų tinklalapių atskirose srityse naudojame SmartSupp. pokalbių įdieginį. Įdieginio teikėjas – įmonė „SmartSupp“, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Čekijos Respublika. Galite naudotis „SmartSupp“ pokalbių įdieginiu, kad pradėtumėte tiesiogiai bendrauti su mūsų darbuotojais. Siekiant atsakyti į jūsų užklausas, renkami, išsaugomi ir tvarkomi duomenys. SmartSupp registruoja jūsų aplankytų tinklalapių eigą (URL ir nukreipėjas) ir informaciją apie naudotą naršyklę. Papildomai perduodami Jūsų savanoriškai šia kontaktine forma pateikti kontaktiniai duomenys ir jūsų užklausų turinys. Tam naudojami seanso slapukai, kurie pašalinami po apsilankymo tinklalapyje. Perduoti duomenys saugomi serveriuose Europos Sąjungoje.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą.
Kad apsaugotume mūsų tinklalapius ir optimizuotume įkrovimo laiką, naudojame CloudFlare kaip interneto ugniasienę ir CDN („Content Delivery Network“). Todėl priverstinai ir visos užklausos nukreipiamos per jų serverius ir sujungiamos į nedeaktyvuojamas statistikas.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą.

Daugiau informacijos apie Cloudflare saugą ir duomenų apsaugą rasite https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Naudojame „Short.IO“, kad mūsų interneto svetainės būtų pasiekiamos trumpais ir prasmingais URL adresais nuosavame „Vanity“ domene. Teikėjas yra „Short.cm Inc“, Delaware, JAV.

„Short.IO“ leidžia kurti ir valdyti vadinamuosius trumpuosius URL, informatyvius gražius URL ir susijusius QR kodus. Kai šie URL iškviečiami, „Short.IO“ nukreipia į atitinkamą išsaugotą tikslinį puslapį.

Duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Turime teisėtą interesą užtikrinti, kad mūsų interneto svetainė būtų pasiekiama naudojant paprastus ir prasmingus trumpus URL adresus.
Naudojame „Lunio Click Fraud Prevention“ sukčiavimo spustelėjimais prevencijos priemonę (toliau – „Lunio“), kad užkirstume kelią sukčiavimo atakoms mūsų „GoogleAds“ skelbimuose. Teikėjas yra „PPC Protect Limited“, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Jungtinė Karalystė, PR7 1PS.

„Lunio“ tikrina spustelėjimus ant mūsų „GoogleAds“ skelbimų, ar nėra bandymų sukčiauti. Nelegalūs šaltiniai vėliau pašalinami iš mūsų „GoogleAds“ skelbimų pagal IP adresą.

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Turime teisėtą interesą apsaugoti savo skelbimus nuo sukčiavimo spustelėjimais ir taip išvengti finansinės žalos.
Esame pasirengę atsakyti į klausimus ar atsižvelgti į pageidavimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Klausimas dėl
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)