Izjava o zaštiti podataka

U ovoj je izjavi opisano na koji način WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] obrađuje vaše osobne podatke.

WALTER GROUP je odgovoran za dovoljnu zaštitu vaših osobnih podataka i pridržava se svih propisa za zaštitu, pravovaljano postupanje i čuvanje tajnosti osobnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća su objašnjenja općenita i odnose se na sve postupke obrade podataka u grupaciji WALTER GROUP. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu i samo djelomično odnositi na vas.

Osobne podatke obrađujemo uglavnom u sljedeće svrhe:

 • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način surađivati s nama
 • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
 • Procjena prikladnosti ugovornog partnera kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, reailzacija nabave, optimizacija naših usluga uporabom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
 • Odnosi s kupcima tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Rad IT-infrastrukture, npr. osiguranje sigurnosti, aktualnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika uporabe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.


 • Osobne podatke dobivamo

  • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
  • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
  • od trećih osoba, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
  • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, gruntovnice, baze službenih oglasa, registara udruga, registara obrtnika
  • od vašeg preglednika (automatski) pri posjetu naših internet stranica i to u skladu s postavkama koje ste odabrali

  Davanje vaših osobnih podataka dobrovoljno je. No ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne osobne podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Također vam ne možemo zajamčiti sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje osobne podatke koji su potrebni za to.

 • Podatci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
 • Podatci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u poduzeću, kopije iskaznica itd.
 • Podatci za kontakt, npr. adresa, telefonski broj, e-adresa itd.
 • Podatci za identifikaciju, npr. broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj kupca itd.
 • Podatci o banci, npr. broj računa, podatci o bonitetu itd.
 • Službeni podatci, npr. brojevi spisa, porezni broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
 • Podatci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, prometna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viličare itd.
 • Slikovne datoteke i videozapisi
 • IT korisnički podatci, npr. podatci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sustava dostupnih izvana itd.
 • Podatci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
 • Podatci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktualnim naplatama itd.
 • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
 • Podatci o položaju, npr. GPS-podatci, vremenski žig GPS-signala, podatci o položaju (stupanj zemljopisne duljine i širine) itd.

Pravne osnove naše obrade vaših podataka jesu:

 • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., točka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tijek prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sustav upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo vaše upite i odgovaramo na njih.
 • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., točka f OUZP-a), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude izrađene za vas, ako preduvjet nije privola; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji izravan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
 • Pravne obveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obveze iz poreznog zakonodavstva, obveze prema Zakonu o prometu cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka temelji se na vašoj privoli u smislu članka 6., stavak 1., točka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih privola. Povlačenje privole ne utječe na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).

Radi ostvarenja navedenih svrha moguće je da vaši osobni podatci budu proslijeđeni sljedećim primateljima:

 • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
 • trećim osobama koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, tiskarama, računalnim centrima, hostingu, pružateljima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružateljima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljni partneri), portirima, odvjetnicima, poreznim savjetnicima, javnim bilježnicima, revizorima itd.
 • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
 • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, veleposlanstvima, tijelima regionalne uprave itd.

Podatci se djelomično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u iznimnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. No u tom slučaju poduzimamo mjere da su prisutna prikladna jamstva zaštite podataka, npr. kroz obvezujuće korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

Vaše osobne podatke čuvamo samo tijekom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga vaše osobne podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.
Između ostaloga imate pravo (uz pretpostavku primjenjivog prava) (i) provjeriti jesmo li i koje smo osobne podatke o vama spremili kao i dobiti kopiju tih podataka, (ii) zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje vaših osobnih podataka koji nisu ispravni ili koji nisu obrađeni u skladu sa zakonima, (iii) od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka kao i (iv) pod određenim uvjetima odbiti obradu svojih osobnih podataka ili povući prethodnu danu privolu za obradu podataka, (v) zatražiti prenosivost podataka (vi) saznati identitet trećih osoba kojima se vaši osobni podatci prosljeđuju te (vii) podnijeti prigovor nadležnom tijelu.
Na našim stranicama upotrebljavaju se tzv. kolačići. Kolačić je malena datoteka koja se može pohraniti na vaše računalo kada posjećujete neku mrežnu stranicu. Kolačiće načelno upotrebljavamo kako bismo korisnicima ponudili dodatne funkcije na internet stranici, npr. kako bismo vam olakšali navigiranje internet stranicom, kako bismo vam omogućili ponovnu uporabu internet stranice gdje ste je napustili i/ili kako bismo pohranili vaše preferencije ili postavke kada ponovno posjetite internet stranicu. Kolačići ne mogu pristupati drugim podatcima na vašem računalu, niti ih mogu očitavati ili mijenjati.

Većina kolačića na našim internet stranicama jesu tzv. sesijski ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite internet stranicu. Osim toga upotrebljavamo trajne kolačiće koji ostaju pohranjeni na tvrdom disku, no njih možete ručno obrisati u svojem pregledniku. Ti kolačići imaju vijek trajanja od 1 mjeseca do 10 godina. Takve trajne kolačiće upotrebljavamo kako bismo vas prepoznali kada sljedeći put posjetite našu internet stranicu, kako bismo vam na taj način omogućili ugodnije korištenje stranicom te kako bismo internetsku ponudu čim više prilagodili vašim željama.

Osim toga upotrebljavamo kolačiće treće strane koji pomažu u tome da vam ponuda na internetu bude zanimljivija. Stoga se pri korištenju internet stranicama pohranjuju privremeni i trajni kolačići treće strane ako ste pristali na to. Isključiva je svrha tih kolačića treće strane omogućiti trećim osobama da vam se obrate s ciljanim oglasima. Mi ne preuzimamo odgovornost za zakonitu uporabu kolačića od strane trećih osoba.

Pri posjetu našim internet stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića koji nisu tehnički neophodni. Uz to možete aktivirati odnosno deaktivirati pohranjivanje samo određene vrste kolačića. Ako kasnije želite prilagoditi postavke kolačića, to u svakom trenutku možete učiniti u postavkama kolačića.

Privola za kolačiće
Naša mrežna stranica upotrebljava tehnologiju privole za kolačiće društva OneTrust kako bi od vas dobila privolu za pohranjivanje određenih kolačića na vaš krajnji uređaj i kako bi je dokumentirala u skladu sa zaštitom podataka. Tu tehnologiju isporučuje društvo OneTrust Technology Ltd.

Kada dođete na našu mrežnu stranicu, uspostavlja se veza s poslužiteljima društva OneTrust kako bi ste dali privolu za uporabu kolačića. Nakon toga OneTrust u vaš preglednik pohranjuje kolačić kako bi vam mogao dodijeliti danu privolu, odnosno njezino povlačenje. Tako prikupljeni podatci pohranjuju se sve dok vi od nas ne zatražite njihovo brisanje, dok sami ne obrišete kolačić OneTrust ili dok ne prestane svrha za čuvanje podataka.

OneTrust se upotrebljava kako bi se prikupile zakonom propisane privole za uporabu kolačića. Pravna osnova za to jest čl. 6.,, st. 1., točka 1., slovo c OUZP-a.

S društvom OneTrust sklopili smo ugovor o izvršitelju obrade. Pritom je riječ o ugovoru propisanom propisima o zaštiti podataka koji osigurava da OneTrust osobne podatke posjetitelja naših mrežnih stranica obrađuje samo u skladu s našim uputama i uz pridržavanje odredaba OUZP-a.

Osim toga kolačiće na svojem računalu možete kontrolirati tako da postavke svojega preglednika odaberete tako da dobijete obavijest ako neka mrežna stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće možete blokirati ili obrisati ako su već pohranjeni na vašem računalu.

Ako su kolačići povezani s pohranjivanjem osobnih podataka u trećoj zemlji izvan područja valjanosti Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i ako ne postoje bilateralni sporazumi o odgovarajućoj razini zaštite, pohranjuju se samo ako ste pristali na to.

Deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može ugroziti vaše iskustvo na internetu te se stoga može dogoditi da se nećete moći u potpunosti koristiti našim mrežnim stranicama.
Naše internet stranice grupacije upotrebljavaju Google Analytics, uslugu za analizu interneta društva Google Inc. („Google“) ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali suglasnost za njihovo korištenje. Google Analytics upotrebljava kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja internet stranicom te kako bi nam na troškovno učinkovit način izradio lako upotrebljivu statistiku pristupa internet stranici. Informacije o korisnikovu korištenju našim internet stranicama koje izrade kolačići u pravilu se prenose poslužitelju društva Google u SAD i ondje pohranjuju ako ste pristali na to.

Naše internet stranice upotrebljavaju mogućnost anonimiziranje IP adrese koju nudi Google Analytics. To znači da Google IP adresu korisnika skraćuje još u zemljama članicama Europske unije ili drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa samo se u iznimnim slučajevima prenosi na poslužitelja društva Google u SAD i ondje skraćuje. Google će po našem nalogu te informacije upotrijebiti za analizu vašeg korištenja internet stranicama, za izradu izvještaja o aktivnostima na internet stranici kao i za pružanje nama ostalih usluga u vezi s uporabom interneta. IP adresa koja se u okviru usluge Google Analytics prenosi s korisnikova preglednika ne dovodi se u vezu s ostalim podatcima društva Google.

Prikupljanje informacija koje kolačić izrađuje i koji se odnose na korištenje mrežnim stranicama (uklj. vašu IP adresu) društvu Google kao i obradu tih podataka od strane društva Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pobliže informacije o uvjetima korištenja društva Google kao i izjavu o zaštiti podataka društva Google pronaći ćete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno na http://www.google.at/intl/at/policies.
Internet stranice upotrebljavaju uslugu Google Re-Marketing ukoliko ste aktivacijom kolačića u shvrhe marketinga u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Google Re-Marketing je usluga društva Google Inc. kojom vam na temelju vašeg korisničkog ponašanja pri ranijim posjetima našim internet stranicama možemo prikazivati ciljane oglase u skladu s vašim interesima ako ste pristali na to. Ti se oglasi prikazuju samo na mjestima za oglase društva Google, bilo na oglasima Google Adwords ili Google Display Network.

Uslugu Google Re-Marketing možete spriječiti odnosno svoje postavke možete urediti u Nadzornoj ploči za upravljanje oglasima društva Google.
Naše mrežne stranice upotrebljavaju uslugu karata Google Maps društva Google Inc.. Pritom se podatci o korisnikovoj IP adresi prenose između preglednika i poslužitelja usluge Google Maps. Ti se podatci eventualno prosljeđuju i poslužiteljima usluge Google Maps u SAD-u.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a (legitimni interes za lakše pronalaženje lokacija navedenih na našoj mrežnoj stranici).
Na svojim mrežnim stranicama upotrebljavamo „Google reCAPTCHA“ (u nastavku „reCAPTCHA“). Uslugu isporučuje Google Inc.

reCAPTCHA služi za provjeru unosi li podatke na našim mrežnim stranicama (npr. u obrascu za kontakt) čovjek ili automatizirani program. reCAPTCHA zato analizira ponašanje posjetitelja mrežnih stranica na temelju različitih karakteristika. Ta analiza započinje automatski čim posjetitelj pristupi mrežnoj stranici. reCAPTCHA za analizu ocjenjuje razne informacije (npr. IP adresu, trajanje posjeta mrežnoj stranici ili korisnikove pokrete mišem). Podatci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se društvu Google.

Analize usluge reCAPTCHA potpuno se odvijaju u pozadini. Posjetitelji mrežne stranice ne dobivaju informaciju da se provodi analiza.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a (legitimni interes zaštite ponude na mreži od automatiziranog zlonamjernog špijuniranja i neželjene pošte).
Na svojoj smo mrežnoj stranici implementirali videozapise YouTubea. Na taj vam način izravno na svojoj stranici možemo prezentirati zanimljive videozapise. YouTube je društvo kći društva Google Inc. Videoportal vodi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ako na našoj mrežnoj stranici otvorite stranicu na kojoj se nalazi videozapis na YouTubeu, vaš preglednik automatski se povezuje s poslužiteljima društva YouTube, odnosno Google. Za čitavu obradu podataka u europskom prostoru odgovoran je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland).

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.
Po potrebi privremeno i na pojedinim stranicama upotrebljavamo Google Optimize, uslugu društva Google Inc. Google Optimize analizira uporabu raznih varijanti mrežne stranice tako da jednostavnost uporabe možemo prilagoditi ponašanju korisnika mrežne stranice. Google Optimize upotrebljava kolačiće za referenciranje varijanti.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.
Mrežne stranice upotrebljavaju Bing Ads Universal Event Tracking (UET) ako aktiviranjem marketinških kolačića u postavkama pristanete na njegovu uporabu. Bing Ads je usluga društva Microsoft Corporation kojom na temelju vašeg korisničkog ponašanja tijekom prethodnih posjeta našim mrežnim stranicama možemo predložiti ciljane oglase pretpostavljenog interesa. Vaši se podatci u tom slučaju prosljeđuju vlasniku Bing Ads, društvu Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Pobliže informacije o zaštiti podataka društva Microsoft pronaći ćete na stranici https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Svoje postavke za oglase na temelju interesa društva Microsoft možete pronaći i na stranici https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ ändern.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., točka a OUZP-a.
Povremeno i privremeno upotrebljavamo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika i optimizirali ponudu na internet stranicama ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Tehnologija Hotjar omogućuje nam da bolje razumijemo iskustva naših korisnika s internet stranicama, npr. koliko im je vremena potrebno za ispunjavanje obrazaca. Hotjar prikuplja informacije o korisnikovu terminalnom uređaju, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavke jezika kao i korisnikove interakcije kao što su kretnje miša, klikovi i unosi preko tipkovnice. Hotjar uz to upotrebljava kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Niti Hotjar niti mi ne upotrebljavamo te informacije za identificiranje korisnika niti povezivanje s ostalim podatcima o pojedinim korisnicima. Ostale informacije pronaći ćete ovdje u izjavi o zaštiti podataka usluge Hotjars.
Naše mrežne stranice upotrebljavaju dodatke za društvene mreže (Social Media Plugins) društva Walls.io. Oni nam omogućuju da na svojoj mrežnoj stranici izravno prikazujemo ažuriranja društvenih mreža. Kada se otvori dodatak, korisnikova IP adresa prenosi se društvu Walls.io. Walls.io podatke obrađuje isključivo u Europskoj uniji. Uslugu Walls.io pruža Walls.io GmbH u Beču, Austrija.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.
Na određenim područjima svojih mrežnih stranica upotrebljavamo dodatak za čavrljanje SmartSupp. Tu uslugu pruža SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Češka. SmartSupp možete upotrebljavati kako biste pokrenuli izravnu komunikaciju s našim zaposlenicima. Podatci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u svrhu odgovaranja na vaše upite. SmartSupp bilježi tijek vaših posjećenih mrežnih stranica (URL i referrer) i informacije o upotrijebljenom pregledniku. Usto se prenose i podatci za kontakt koje ste dobrovoljno dali u obrascu za kontakt kao i sadržaji vaših upita. Pritom se upotrebljavaju kolačići sesije koji se brišu nakon posjeta mrežnoj stranici. Preneseni podatci pohranjuju se na poslužiteljima u Europskoj uniji.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.
Radi osiguranja naših mrežnih stranica i optimiziranja vremena učitavanja upotrebljavamo CloudFlare kao mrežni firewall i CDN („Content Delivery Network“). Stoga se i svi upiti obvezno prosljeđuju preko njihova poslužitelja i konsolidiriaju sa statistikama koje se ne mogu deaktivirati.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

Ostale informacije na temu sigurnosti i zaštite podataka usluge Cloudflare pronaći ćete na https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Upotrebljavamo „Short.IO“ kako bismo našu ponudu na mreži učinili dostupnom pomoću kratkih i jednostavnih URL-a na vlastitoj ukrasnoj domeni. Ponuđač je Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO omogućuje izradu i upravljanje takozvanim kratkim Short URL-ovima, informativnim Pretty URL-ovima, kao i pripadajućim QR kodovima. Kada se ti URL-ovi otvore, Short.IO izvodi odgovarajuće preusmjeravanje na ciljnu stranicu.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., točka f OUZP-a. Imamo legitiman interes u tome da vam svoju ponudu na mreži učinimo dostupnom preko jednostavnih i jasnih Short URL-ovima.
Upotrebljavamo „Lunio Click Fraud Prevention“ (u nastavku „Lunio“) kako bismo na našim oglasima GoogleAds spriječili napade s prijevarom. Ponuđač je PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio provjerava klikove na našim oglasima GoogleAds na pokušaje prevare. Ilegalni će se izvori ubuduće preko IP adrese isključiti iz naših oglasa GoogleAds.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., točka f OUZP-a. Imamo legitiman interes u tome da svoje oglase zaštitimo od zloporabe prevare klikovima, a time i od financijske štete.
Stojimo vam na raspolaganju za pitanja ili upite o obradi vaših osobnih podataka.

Upit o
Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP/GDPR)