Veri koruma bildirisi

Bu bildiride, kişisel verilerinizin WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], tarafından nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

WALTER GROUP, kişisel verilerinizi yeterli derecede korumakla yükümlüdür ve kişisel verilerinizin korunması, yasalara uygun olarak kullanımı, gizli tutulması ve veri güvenliği için tüm yasal tedbirleri dikkate alır.

Aşağıdaki icralar genel olup WALTER GROUP içindeki tüm veri işleme operasyonlarını kapsamaktadır. Bu, aşağıda belirtilen icraların sizi sadece kısmen ilgilendirdiği anlamına gelir.

Kişisel verileri öncelikli olarak aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 • Bize yöneltilen teklif ve taleplerin ele alınması, örneğin, (potansiyel) taşımacılık ortakları veya nakliye, teslimat, sipariş v.b. işi olanlar veya başka şekilde iş birliği yapmak isteyen kişiler
 • Sözleşme müzakereleri ve teklif ve sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşme ortağı olarak uygunluğun değerlendirilmesi, örneğin potansiyel müşterilerin, tedarikçilerin vb. kredibilite denetimi.
 • Sözleşme ve iş ilişkilerimizin gerçekleştirilmesi, ör. nakliye (plan) ve teslimat, stok ve leasing sözleşmelerinin yerine getirilmesi, muhasebe, ihtar, şikayet ve taleplerin ele alınması, kalite yönetimi, satın alma işlemimizin gerçekleştirilmesi, iş uygulamalarının kullanılması yoluyla hizmetlerimizin optimizasyonu (örn. nakliye denetimi, portallar vb.)
 • Müşteri ilişkileri, ör. bilgilendirme, haber bültenleri, teklifler ve reklam materyalleri, sürekli müşteri desteği, etkinliklerin organizasyonu vb.
 • Sigorta kapsamı ve yönetimi, hak taleplerinin çözümü
 • Filo Yönetimi: Araçlarımızın bakım ve onarım
 • Ürün geliştirme
 • Grup şirketlerinin yönetimi
 • BT altyapısının çalışması, ör. güvenliğin ve yeni nesil teknolojilerin sağlanması, bakım vb.
 • Web sitelerinin hazırlanması: web sitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kullanım istatistiklerinin oluşturulması, web sitelerine yapılan saldırıların tespit edilmesi, önlenmesi ve soruşturulması.


 • Kişisel verileri

  • Sizden: Örneğin bize talep yönelttiğinizde, sözleşme hazırlandığında, yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesi kapsamında
  • WALTER GROUP bünyesindeki grup şirketlerden
  • Üçüncü kişilerden, örneğin nakliye ortakları veya siparişlerin yerine getirilmesi için müşterilerden
  • Kamuya açık kaynaklardan, ör. firma sicili, tapu sicili, ferman dosyası, dernek sicili, ticaret sicili
  • web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde (otomatik olarak) web tarayıcınızdan seçmiş olduğunuz ayarlara göre sağlarız

  Kişisel verilerinizi isteğe bağlı olarak bizimle paylaşırsınız. Ancak, gerekli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmazsanız, iş ilişkilerin kurulması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde, bize gerekli olan kişisel verileri sağlamadığınız takdirde, web sitelerimizin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz.

 • İsim, örneği adı, soyadı, kullanıcı adı, vs.
 • Kişisel veriler, örn. yaş, cinsiyet, doğum tarihi, uyruğu, şirketteki pozisyonu, kimlik fotokopisi, vs.
 • İletişim bilgileri, örn. adres, telefon, e-posta adresi, vs.
 • Kimlik verileri, ör. Kimlik kartı numarası, pasaport numarası, müşteri numarası vb.
 • Banka verileri, ör. hesap numarası, kredibilite değerlendirmesi vb.
 • Resmi veriler, ör. dosya numarası, vergi numarası, maaş haczi kiracı pasaportu (Almanya) vb.
 • Araç verileri, ör. araç numarası, şasi numarası, motor numarası, plaka, kayıt sertifikası, yakıt kartı, forklift lisans bilgileri vb.
 • Resimli dosyalar ve video kayıtları
 • BT kullanım verileri, ör. bağlantı verileri, kayıt bilgileri, erişim bilgisi, IP adresi, yönlendirici, harici erişilebilir sistemler için kullanıcı adı, vb.
 • Web siteleri kullanım verileri: Aramanın tarih ve saati, IP adresi, web tarayıcısının adı ve sürümü, belirli cookies vb.
 • Kişilerin davranışları hakkında bilgi, ör. yanıt ve hatırlatıcılar, yazışmalar ve devam eden anket açıklamaları, vs.
 • Irk / etnik köken, ör. kimlik kartlarında doğum yeri vb.
 • Konum verileri, ör. GPS verileri, zaman damgası GPS sinyali, konum verileri (enlem ve boylam) vb.

Veri işlemenin yasal dayanağı:

 • Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması (DSGVO 6 (1), ), örneğin, nakliye ve teslimatların sorunsuz akışını gerçekleştirmek, şikayetleri ve hasar raporlarını ele almak, fatura göndermek, kalite yönetimini yürütmek, teklif hazırlamak, sorularınızı yanıtlamak, vs.
 • Öncelikli meşru menfaatimiz (GSYİH 6 (1) (f) ), örneğin, açık rızanız gerekmeksizin size özel bilgi ve teklifler sunmak; yasal işlem bağlamında veri kullanımı, nakliye işlemi için gerekli ise ve sürücü ile doğrudan iletişime geçmek mümkün değil ise, sürücü verilerinin iletilmesi, web sayfalarımızın işlevlerinden yararlanmayı sağlamak için gerekli olan verilerin işlenmesi.
 • Yasal yükümlülükler (GSYİH 6 (1) (c) ), ör. vergi yükümlülükleri, StVO, KFG, VwStG, VwVfG uyarınca yükümlülükler, kara para aklama düzenlemeleri vb.
 • Yukarıda belirtilen yasal dayanakların bulunmaması halinde, veri kullanımı, GSYİH 6 (1) (a) uygun olarak sizin izninize tabidir. Elbette, izninizi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Ancak, izninizi iptal ettikten sonra, geçmişte, iptal edilene kadar izninize tabi gerçekleştirilen işlemlerin yasallığı etkilenmez (yani, iptalin geçmişe yönelik bir etkisi olmaz).

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar için aşağıdaki alıcılarla paylaşabiliriz.

 • Grubumuza ait şirketler ve çalışanlarına
 • Tarafımızdan istihdam edilen üçüncü kişiler, ör. IT servis sağlayıcıları, baskı hizmeti sağlayıcıları, muhasebeciler, barındırma, yazılım ve servis sağlayıcıları, ör. bülten dağıtımı, hasar ve tazminat talebi alanında hizmet sağlayıcılar (sigorta ve sigorta ortakları), mülk yönetimi, avukatlar, vergi danışmanları, noterler, denetçiler vb.
 • Bizimle iş ilişkisi içinde olan kişiler, ör. nakliye ortakları, tedarikçiler, ticaret ortakları vb.
 • Kamuya açık alanlar, ör. gümrük büroları, BMI, elçilikler, ilçe müdürlükleri vs.

Kısmen Avusturya dışındaki alıcılara ve güvenli olmayan üçüncü ülkelere de istisnai durumlarda veri iletimi yapılır. Böyle bir durumda, uygun gizlilik önlemlerinin alındığından emin olabilirsiniz, örn. bağlayıcı kurumsal veri koruma düzenlemeleri veya AB Standartları veri koruma maddeleri.

Kişisel verileriniz, tarafımızdan belirtilen amaçlara ulaşmak için makul olarak gerekli süre boyunca muhafaza edilir. Verilerinizi ayrıca, yasal muhafaza süreleri boyunca veya potansiyel yasal taleplerin süresi dolmadığı sürece muhafaza ederiz.
Ayıca, (ilgili yasaya tabi olmak üzere), (i) sizinle ilgili kişisel verileri kaydedip etmediğimizi ve hangilerini kaydettiğimizi kontrol edebilir ve bu verilerin kopyasını talep edebilirsiniz, (ii), hatalı veya yasaya uygun olmayan şekilde işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz, (iii) bizden kişisel veri kullanımının sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz ve (iv) bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir veya önceden vermiş olduğunuz veri işleme izninizi iptal edebilirsiniz, (v) veri taşınabilirliği talep edebilir (vi) verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilerin kimliğini öğrenebilir ve (vii) ilgili makamlara şikayette bulunabilirsiniz.
Web sayfamızda Çerezler (Cookie) kullanırız. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda saklanabilecek küçük bir dosyadır. Genel olarak kullanıcılara web sitesinde ek işlevler sağlamak için Çerezler kullanırız; örneğin, bir web sitesinde gezinmenizi kolaylaşırmak, tekrar ziyaret ettiğiniz web sitesini bıraktığınız yerden kullanmaya devam etmek ve / veya favori veya tercihlerinizi kaydetmek gibi. Çerezler, bilgisayarınızdaki diğer verilere erişemez, onları okuyamaz veya değiştiremezler.

Web sitelerimizdeki bir çok Çerez, oturum bazlı veya geçici Çerezlerdir. Web sitesinden çıktığınızda otomatik olarak silinirler. Ayrıca, sabit sürücüde saklanan kalıcı Çerezler kullanırız. Ancak bunları manuel olarak tarayıcınızda silebilirsiniz. Aksi halde, bu Çerezler 1 ay ila 10 yıl arasında bir ömre sahiptir. Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabilmemiz, web site kullanımını sizin için daha konforlu hale geirebilmemiz ve İnternet teklifini sizin isteğinize göre en iyi şekilde uyarlayabilmemiz için bu tür kalıcı Çerezler kullanmaktayız.

Ayrıca, İnternet sitesini sizin için daha ilginç hale getirmeye yardımcı olmak için üçüncü kişilere ait Çerezler kullanırız. Bu nedenle, eğer onay verirseniz, web sitelerini kullanırken ayrıca üçüncü taraf sağlayıcılardan geçici ve kalıcı Çerezler kaydedilir. Bu üçüncü taraflara ait Çerezlerin yegane amacı, üçüncü tarafların size özel reklam göndermesine izin vermektir. Üçüncü taraflara ait Çerezlerin yasalara uygun olarak kullanımı hususunda sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web sitemizi ziyaret ederken, teknik olarak gerekli olanın ötesine geçen Çerezlerin kaydedilmesine aktif olarak izin verebilirsiniz. Ayrıca, sadece belirli türde Çerezlerin kaydedilmesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Daha sonraki bir tarihte Çerezlerinizin ayarlarını değiştirmek istediğinizde, bunu dilediğiniz zaman Çerez ayarlarından yapabilirsiniz.

Çerez onayı
Web sitemiz, belirli çerezlerin uç birim aygıtınıza kaydedilmesine yönelik onayınızı almak ve bunları veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak belgelemek için OneTrust Cookie-Consent teknolojisini kullanmaktadır.

Web sitemize girdiğinizde, çerez kullanımına onayınızı almak için OneTrust sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Ardından OneTrust, verdiğiniz onayı atayabilmek veya iptal edebilmek için tarayıcınıza bir çerez kaydeder. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, OneTrust çerezini kendiniz silene veya verileri kaydetme amacı artık geçerliliğini yitirene kadar kaydedilir.

OneTrust, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli olan onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı, DSGVO, madde 6. par. 1 lit. c'dir.

OneTrust ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve OneTrust'un web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza göre ve DSGVO'ya riayet ederek işlemesini sağlar.

Bilgisayarınızda, tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde ayarlayarak, bir web sitesi Çerez kaydetmek istediğinde bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınıza önceden kaydedilen Çerezleri engelleyebilir veya silebilirsiniz.

Şayet Çerezler, kişisel verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) geçerli olmadığı ve uygun bir koruma seviyesi için ikili bir anlaşma yapılmamış üçüncü bir ülkede kaydedilmesi ile bağlantılıysa, sadece onay vermeniz durumunda kaydedileceklerdir.

Bununla birlikte, Çerezleri devre dışı bırakmak, engellemek veya silmek çevrim içi faaliyetlerinizi etkileyebilir ve web sitemizi tam anlamıyla kullanmanıza engel olabilir.
Web sitelerimiz, çerez ayarlarında performans çerezlerini etkinleştirerek kullanımına izin verdiyseniz, Google Inc ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır.Google Analytics, web sitelerinin kullanımını analiz etmek ve bizim için düşük maliyetli, kullanımı kolay web site erişim istatistikleri oluşturmak için Çerezler kullanır. Web sitelerimizin kullanıcılar tarafından kullanımıyla ilgili olarak Çerezler tarafından üretilen bilgiler, onay verdiğiniz takdirde genellikle ABD'de bir Google sunucusuna iletilir ve burada muhafaza edilir.

Web sitelerimiz, Google Analytics tarafından sunulan IP anonimleştirme olanağını kullanmaktadır. Bu, Google kullanıcısının IP adresinin Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinde ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na tabi üye devletlerde kısaltıldığı anlamına geliyor. Sadece istisnai durumlarda, IP adresinin tamamı ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada kısaltılır. Google, bizim adımıza, bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek ve bize web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Kullanıcının tarayıcısı üzeriden Google Analytics'in bir parçası olarak gönderilen IP adresi, Google tarafından sağlanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

Çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesinin (IP adresiniz dahil) kullanımı ile ilgili verilerin toplanmasını ve Google tarafından işlenmesini engellemek için aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google'ın kullanım şartları ve gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya http://www.google.at/intl/at/policies adresini ziyaret edin.
Web siteleri, çerez ayarlarında pazarlama çerezlerini etkinleştirerek kullanımına izin verdiyseniz Google Re-Marketing'i kullanır. Google Re-Marketing, onay verdiğiniz takdirde, web sitelerimize yapmış olduğunuz önceki ziyaretlerdeki kullanımınıza göre olası ilgilerinizi hedef alarak reklam yapmamızı sağlayan bir Google Inc. reklam hizmetidir. Bu reklam yalnızca Google reklamlarında, Google Adwords reklam alanında veya Google Display Network'ta görünecektir.

Google Reklam Tercihleri Yöneticisi’ nde Google Re-Marketing’i devre dışı bırakabilir veya tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.
Web sitelerimiz, Google Inc.'in Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Kullanıcının IP adresi veri aktarımı, tarayıcı ve Google Haritalar sunucuları arasında gerçekleşir. Gerekirse bu veriler ABD'deki bir Google Haritalar sunucusuna da aktarılır.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir (web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için meşru menfaat).
Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA” (aşağıda “reCAPTCHA” olarak tanımlanmıştır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Inc.'dir.

reCAPTCHA'nın amacı, web sitemize (örneğin bir iletişim formuna) verilerin bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmektir. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. reCAPTCHA analiz için çeşitli bilgileri değerlendirir (örn. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde ne kadar zaman geçirdiği veya kullanıcının yaptığı fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin yapıldığı konusunda bilgilendirilmez.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir (İnternet tekliflerini kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM'den korumaya yönelik meşru menfaat).
Web sitemize YouTube videoları yerleştirdik. Bu, size doğrudan sitemizde ilginç videolar sunmamızı sağlar. YouTube, Google Inc.'in bir yan kuruluşudur. Video portalı YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından işletilmektedir. Web sitemizde yerleşik bir YouTube videosu bulunan bir sayfayı açarsanız, tarayıcınız otomatik olarak YouTube veya Google sunucularına bağlanır. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, İrlanda), Avrupa'daki tüm veri işlemlerinden sorumludur.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir.
Gerekirse, Google Inc. tarafından sağlanan bir hizmet olan Google Optimize'ı geçici olarak ve ayrı sayfalarda kullanırız. Google Optimize, kullanıcı deneyimini web sitesi kullanıcılarının davranışlarına uyarlayabilmemiz için web sitesinin farklı seçeneklerinin kullanımını analiz eder.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir.
Web siteleri, çerez ayarlarında pazarlama çerezlerini etkinleştirerek kullanımına izin verdiyseniz Bing Ads Universal Event Tracking (UET) kullanır. Bing Ads, Microsoft Corporation tarafından sağlanan ve web sitelerimize yaptığınız önceki ziyaretler sırasındaki kullanım davranışlarınıza dayalı olarak size ilgi alanınıza girdiği varsayılan hedefli reklamlar sunmamızı sağlayan bir hizmettir. Bu durumda verileriniz Bing Ads'in operatörü olan Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilecektir.

Microsoft'un gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi https://privacy.microsoft.com/privacystatement adresinde bulabilirsiniz.

Ayrıca Microsoft'un ilgi alanına dayalı reklam ayarlarınızı https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ adresinden değiştirebilirsiniz.

Veri işleme, DSGVO (Genel Veri Koruma Tüzüğü) madde 6 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir.
Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve çerez ayarlarında performans çerezlerini etkinleştirerek buna izin vermeleri halinde web sitelerindeki teklifi optimize etmek için ara sıra ve geçici olarak Hotjar'ı kullanıyoruz. Hotjar teknolojisi sayesinde kullanıcılarımızın örn.form doldurmak için ne kadar zamana ihtiyaç duydukları gibi web sitesi deneyimlerini bizim için daha anlaşılır hale geliyor. Hotjar kullanıcının cihazı ile ilgili bilgileri, anonimleştirilmiş IP adresi, coğrafi konum, dil ayarları ve mouse hareketleri, tıklama ve tuşlama gibi farenin hareketlerini kaydeder. Bunun dışında Hotjar tekrar ziyaret eden kullanıcıları tanıyabilmek için Çerezler kullanır. Veriler Hotjar tarafından veya bizim tarafımızdan bireysel kullanıcıları tanımlamak için kullanılmaz veya bireysel kullanıcıların verileri ile birleştirilmez. Daha fazla bilgi, burada Hotjar'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz.
Web sitelerimiz Walls.io'nun sosyal medya eklentilerini kullanıyor. Bunlar, şirketimizden gelen sosyal medya güncellemelerini doğrudan web sitesinde görüntülememizi sağlıyor. Bu eklentileri açılırken, kullanıcının IP adresi Walls.io'ya iletilir. Walls.io veri işleme, yalnızca AB'de gerçekleşir. Walls.io, Viyana, Avusturya'da Walls.io GmbH tarafından işletilmektedir.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir.
SmartSupp sohbet eklentisini web sitemizin bireysel alanlarında kullanıyoruz. Sunucu SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Çek Cumhuriyeti'dir. Çalışanlarımızla doğrudan iletişim başlatmak için SmartSupp Chat'i kullanabilirsiniz. Veriler, sorularınızı yanıtlamak amacıyla toplanır, kaydedilir ve işlenir. SmartSupp, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin (URL ve yönlendiren) geçmişini ve kullanılan tarayıcı hakkındaki bilgileri kaydeder. Ayrıca, bu iletişim formu aracılığıyla isteğe bağlı olarak sunduğunuz iletişim bilgileri ve tekliflerinizin içeriği aktarılacaktır. Web sitesini ziyaret ettikten sonra silinen oturum çerezleri kullanılır. İletilen veriler Avrupa Birliği'ndeki sunucularda saklanır.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir.
Web sitelerimizin güvenliğini sağlamak ve yükleme sürelerini optimize etmek için CloudFlare, bir web güvenlik duvarı ve CDN ("İçerik Dağıtım Ağı") olarak kullanılır. Bu nedenle, tüm sorgular sunucuları üzerinden yönlendirilmeye ve devre dışı bırakılamayan istatistiklerde birleştirilmeye zorlanır.

Veriler DSGVO par. 6 lit 1 uyarınca işlenir.

Cloudflare'de güvenlik ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi için https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. adresini ziyaret edin.
Web sitelerimizi kendi özel alan adları altında kısa ve anlamlı URL'ler aracılığıyla erişilebilir kılmak için "Short.IO" kullanıyoruz. Sunucu Short.cm Inc, Delaware, ABD'dir.

Short.IO, kısa URL'lerin, bilgilendirici Pretty-URL'lerin ve buna ait QR kodlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu URL'ler açıldığında, Short.IO kayıtlı hedef sayfaya karşılık gelen bir yönlendirme gerçekleştirir.

Veri işleme, DSGVO (Genel Veri Koruma Tüzüğü) madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde gerçekleştirilir. Web sitemizi basit ve anlamlı kısa URL'lerle erişilebilir kılmak konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır.
GoogleAds reklamlarımıza yönelik dolandırıcılık saldırılarını önlemek için "Lunio Click Fraud Prevention" (bundan sonra "Lunio" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sunucu PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Birleşik Krallık, PR7 1PS'dir.

Lunio, GoogleAds reklamlarımıza yapılan tıklamaları dolandırıcılık girişimleri yönünden kontrol eder. Yasadışı kaynaklar IP adresi ile GoogleAds reklamlarımızdan hariç tutulur.

Veri işleme, DSGVO (Genel Veri Koruma Tüzüğü) madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde gerçekleştirilir. Reklamlarımızı kötü niyetli tıklama sahtekarlığından ve dolayısıyla mali zarardan koruma konusunda meşru bir menfaatimiz vardır.
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız veya talepleriniz için hizmetinizdeyiz.

Genel veri koruma düzenlemesi (GDPR)
ile ilgili talep