Veri koruma bildirisi

Bu bildiride, kişisel verilerinizin LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] ve tüm bağlı şirketler ("WALTER GROUP", "biz") tarafından nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Aşağıdaki veriler müteakiben listelenen önemli bağlı şirketlerin adına verilir.

WALTER GROUP kişisel verilerinizi yeterli derecede korumakla yükümlüdür ve kişisel verilerinizin yasalara uygun olarak kullanımı, gizli tutulması ve veri güvenliği için tüm yasal tedbirleri dikkate alır.

Aşağıdaki icralar genel olup WALTER GROUP içindeki tüm veri işleme operasyonlarını kapsamaktadır. Aşağıda belirtilen icralar sizi sadece kısmen ilgilendirecektir.

WALTER GROUP kişisel verileri öncelikli olarak aşağıdaki amaçlar için kullanır:

 • Bize yöneltilen teklif ve taleplerin ele alınması, örneğin, (potansiyel) taşımacılık ortakları veya nakliye, teslimat, sipariş v.b. işi olanlar veya başka şekilde iş birliği yapmak isteyen kişiler
 • Sözleşme müzakereleri ve teklif ve sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşme ortağı olarak uygunluğun değerlendirilmesi, örneğin potansiyel müşterilerin, tedarikçilerin vb. kredibilite denetimi.
 • Sözleşme ve iş ilişkilerimizin gerçekleştirilmesi, ör. nakliye (plan) ve teslimat, stok ve leasing sözleşmelerinin yerine getirilmesi, muhasebe, ihtar, şikayet ve taleplerin ele alınması, kalite yönetimi, satın alma işlemimizin gerçekleştirilmesi, iş uygulamalarının kullanılması yoluyla hizmetlerimizin optimizasyonu (örn. nakliye denetimi, portallar vb.)
 • Müşteri ilişkileri, ör. bilgilendirme, haber bültenleri, teklifler ve reklam materyalleri, sürekli müşteri desteği, etkinliklerin organizasyonu vb.
 • Sigorta kapsamı ve yönetimi, hak taleplerinin çözümü
 • Filo Yönetimi: Araçlarımızın bakım ve onarım
 • Ürün geliştirme
 • Grup şirketlerinin yönetimi
 • BT altyapısının çalışması, ör. güvenliğin ve yeni nesil teknolojilerin sağlanması, bakım vb.
 • Web sitelerinin hazırlanması: web sitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kullanım istatistiklerinin oluşturulması, web sitelerine yapılan saldırıların tespit edilmesi, önlenmesi ve soruşturulması.


 • WALTER GROUP kişisel verileri nereden sağlar

  • Sizden: Örneğin bize talep yönelttiğinizde, sözleşme hazırlandığında, yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesi kapsamında
  • WALTER GROUP bünyesindeki grup şirketlerden
  • Üçüncü kişilerden, örneğin nakliye ortakları veya siparişlerin yerine getirilmesi için müşterilerden
  • Kamuya açık kaynaklardan, ör. firma sicili, tapu sicili, ferman dosyası, dernek sicili, ticaret sicili
  • WALTER GROUP web sitelerini ziyaret ettiğinizde (otomatik olarak) web tarayıcınızdan

  Kişisel verilerinizi isteğe bağlı olarak bizimle paylaşırsınız. Ancak, gerekli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmazsanız, iş ilişkilerin kurulması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde, bize gerekli olan kişisel verileri sağlamadığınız takdirde, web sitelerimizin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz.

 • İsim, örneği adı, soyadı, kullanıcı adı, vs.
 • Kişisel veriler, örn. yaş, cinsiyet, doğum tarihi, uyruğu, şirketteki pozisyonu, kimlik fotokopisi, vs.
 • İletişim bilgileri, örn. adres, telefon, e-posta adresi, vs.
 • Kimlik verileri, ör. Kimlik kartı numarası, pasaport numarası, müşteri numarası vb.
 • Banka verileri, ör. hesap numarası, kredibilite değerlendirmesi vb.
 • Resmi veriler, ör. dosya numarası, vergi numarası, maaş haczi kiracı pasaportu (Almanya) vb.
 • Araç verileri, ör. araç numarası, şasi numarası, motor numarası, plaka, kayıt sertifikası, yakıt kartı, forklift lisans bilgileri vb.
 • Resimli dosyalar ve video kayıtları
 • BT kullanım verileri, ör. bağlantı verileri, kayıt bilgileri, erişim bilgisi, IP adresi, yönlendirici, harici erişilebilir sistemler için kullanıcı adı, vb.
 • Web siteleri kullanım verileri: Aramanın tarih ve saati, IP adresi, web tarayıcısının adı ve sürümü, belirli cookies vb.
 • Kişilerin davranışları hakkında bilgi, ör. yanıt ve hatırlatıcılar, yazışmalar ve devam eden anket açıklamaları, vs.
 • Irk / etnik köken, ör. kimlik kartlarında doğum yeri vb.
 • Konum verileri, ör. GPS verileri, zaman damgası GPS sinyali, konum verileri (enlem ve boylam) vb.

Veri işlemenin yasal dayanağı:

 • Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması (DSGVO 6 (1), ), örneğin, nakliye ve teslimatların sorunsuz akışını gerçekleştirmek, şikayetleri ve hasar raporlarını ele almak, fatura göndermek, kalite yönetimini yürütmek, teklif hazırlamak, sorularınızı yanıtlamak, vs.
 • Öncelikli meşru menfaatimiz (GSYİH 6 (1) (f) ), örneğin, açık rızanız gerekmeksizin size özel bilgi ve teklifler sunmak; yasal işlem bağlamında veri kullanımı, nakliye işlemi için gerekli ise ve sürücü ile doğrudan iletişime geçmek mümkün değil ise, sürücü verilerinin iletilmesi, web sayfalarımızın işlevlerinden yararlanmayı sağlamak için gerekli olan verilerin işlenmesi.
 • Yasal yükümlülükler (GSYİH 6 (1) (c) ), ör. vergi yükümlülükleri, StVO, KFG, VwStG, VwVfG uyarınca yükümlülükler, kara para aklama düzenlemeleri vb.
 • Yukarıda belirtilen yasal dayanakların bulunmaması halinde, veri kullanımı, GSYİH 6 (1) (a) uygun olarak sizin izninize tabidir. Elbette, izninizi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Ancak, izninizi iptal ettikten sonra, geçmişte, iptal edilene kadar izninize tabi gerçekleştirilen işlemlerin yasallığı etkilenmez (yani, iptalin geçmişe yönelik bir etkisi olmaz).

WALTER GROUP kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için aşağıdaki alıcılarla paylaşabilir.

 • Grubumuza ait şirketler ve çalışanlarına
 • Tarafımızdan istihdam edilen üçüncü kişiler, ör. IT servis sağlayıcıları, baskı hizmeti sağlayıcıları, muhasebeciler, barındırma, yazılım ve servis sağlayıcıları, ör. bülten dağıtımı, hasar ve tazminat talebi alanında hizmet sağlayıcılar (sigorta ve sigorta ortakları), mülk yönetimi, avukatlar, vergi danışmanları, noterler, denetçiler vb.
 • Bizimle iş ilişkisi içinde olan kişiler, ör. nakliye ortakları, tedarikçiler, ticaret ortakları vb.
 • Kamuya açık alanlar, ör. gümrük büroları, BMI, elçilikler, ilçe müdürlükleri vs.

Kısmen Avusturya dışındaki alıcılara ve güvenli olmayan üçüncü ülkelere de istisnai durumlarda veri iletimi yapılır. Böyle bir durumda, uygun gizlilik önlemlerinin alındığından emin olabilirsiniz, örn. bağlayıcı kurumsal veri koruma düzenlemeleri veya AB Standartları veri koruma maddeleri.

Kişisel verileriniz, WALTER GROUP tarafından belirtilen amaçlara ulaşmak için makul olarak gerekli süre boyunca muhafaza edilir. Verileriniz ayrıca, yasal muhafaza süreleri boyunca veya potansiyel yasal taleplerin süresi dolmadığı sürece muhafaza edilir.
Ayıca, (ilgili yasaya tabi olmak üzere), (i) WALTER GROUP'un sizinle ilgili hangi kişisel verileri kaydettiğini kontrol edebilir ve bu verilerin kopyasını talep edebilirsiniz, (ii), hatalı veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz, (iii) bizden kişisel veri kullanımının sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz (iv) bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir veya önceden vermiş olduğunuz veri işleme izninizi iptal edebilirsiniz, (v) veri taşınabilirliği talep edebilir (vi) verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilerin kimliğini öğrenebilir ve (vii) ilgili makamlara şikayette bulunabilirsiniz.
Web sayfamızda Çerezler (Cookie) kullanırız. Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda saklanabilecek küçük dosyalardır. WALTER GROUP genel olarak kullanıcılarına web sitesinde ek işlevler sağlamak için Çerezler kullanır; örneğin, bir web sitesinde gezinmenizi kolaylaşırmak, tekrar ziyaret ettiğiniz web sitesini bıraktığınız yerden kullanmaya devam etmek ve / veya favori veya tercihlerinize yeniden erişmenize yardımcı olmak gibi. Çerezler, bilgisayarınızdaki diğer verilere erişemez, onları okuyamaz veya değiştiremezler.

Web sitelerimizdeki bir çok Çerez, oturum bazlı veya geçicidir. Web sitesinden çıktığınızda otomatik olarak silinirler. Ayrıca, WALTER GROUP sabit sürücüde saklanan kalıcı Çerezler kullanır. Ancak bunları manuel olarak tarayıcınızda silebilirsiniz. Aksi halde, bu Çerezler 1 ay ila 10 yıl arasında bir ömre sahiptir. WALTER GROUP, web sitemizi daha rahat kullanabilmeniz ve İnternet teklifini sizin isteğinize göre en iyi şekilde uyarlayabilmemiz ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi tanımamız için bu tür kalıcı Çerezler kullanmaktadır.

WALTER GROUP ayrıca, İnternet sitesini sizin için daha ilginç hale getirmeye yardımcı olmak için üçüncü kişilere ait Çerezler (ör. Facebook, LinkedIn) kullanır. Bu nedenle, web sayfaları kullanılırken ayrıca üçüncü taraf sağlayıcılardan geçici ve kalıcı Çerezler kaydedilir. Bu üçüncü taraflara ait Çerezlerin yegane amacı, üçüncü tarafların size özel reklam göndermesine izin vermektir. WALTER GROUP, üçüncü taraflarca Çerezlerin yasalara uygun olarak kullanımı hususunda sorumluluk kabul etmez.

Çerezler kişisel veriler içermez. Bir kullanıcı kimliği altında sadece mahlas veri toplanır, örneğin, kullanıcının hangi sayfaları görüntülediği, hangi içeriğin arandığı vs. WALTER GROUP, bu mahlas verileri asla kullanıcının kişisel verileri ile birleştirmez.

Web sitemizi ziyaret ederken Çerezlerin kaydedilmesine aktif olarak izin verebilirsiniz. Ayrıca, sadece belirli türde Çerezlerin kaydedilmesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Daha sonraki bir tarihte Çerezlerinizin ayarlarını değiştirmek istediğinizde, dilediğiniz zaman buradan yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızda, tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde ayarlayarak, bir web sitesi Çerez kaydetmek istediğinde bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınıza önceden kaydedilen Çerezleri engelleyebilir veya silebilirsiniz.

Bununla birlikte, Çerezleri devre dışı bırakmak, engellemek veya silmek çevrim içi faaliyetlerinizi etkileyebilir ve web sitemizi tam anlamıyla kullanmanıza engel olabilir.
WALTER GROUP'un web siteleri, Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitelerinin kullanımını analiz etmek ve bizim için düşük maliyetli, kullanımı kolay web site erişim istatistikleri oluşturmak için Çerezler kullanır (Bunun için DSGVO iSd 6 (1) (f) uyarınca meşru hakka sahibiz). Web sitelerimizin kullanıcılar tarafından kullanımıyla ilgili olarak cookieler tarafından üretilen bilgiler genellikle ABD'de bir Google sunucusuna iletilir ve burada muhafaza edilir.

Web sitelerimiz, Google Analytics tarafından sunulan IP anonimleştirme olanağını kullanmaktadır. Bunun anlamı: Google kullanıcısının IP adresini Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinde ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na tabi üye devletlerde kısaltılıyor. Sadece istisnai durumlarda, IP adresinin tamamı ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada kısaltılır. Google, WALTER GROUP adına, bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek ve WALTER GROUP'a web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Kullanıcının tarayıcısı üzeriden Google Analytics'in bir parçası olarak gönderilen IP adresi, Google tarafından sağlanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir. 

Çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesinin (IP adresiniz dahil) kullanımı ile ilgili verilerin toplanmasını ve Google tarafından işlenmesini engellemek için aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatif olarak, Çerezler ayarlarından istatistik Çerezleri devre dışı bırakarak Google Analytics kullanımını buradan engelleyebilirsiniz.

Google'ın kullanım şartları ve gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya http://www.google.at/intl/at/policies adresini ziyaret edin.

Web siteleri Google Re-Marketing kullanıyor. Google Re-Marketing bizim web sitelerine yapmış olduğunuz önceki ziyaretlerdeki kullanımınıza göre olası ilgilerinizi hedef alarak reklam yapmamızı sağlayan bir Google Inc. ( "Google", Mountain View, ABD) reklam hizmetidir. Bu reklam yalnızca Google reklamlarında, Google Adwords reklam alanında veya Google Display Network'ta görünecektir.

Google Reklam Tercihleri Yöneticisi’ nde Google Re-Marketing’i devre dışı bırakabilir veya tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, Re-Marketing'i web sitesinde pazarlama Çerezlerini devre dışı bırakarak buradan engelleyebilirsiniz.
Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve web sitelerindeki teklifleri optimize etmek için ara sıra ve geçici olarak Hotjar kullanıyoruz. Hodjar teknolojisi sayesinde kullanıcılarımızın örn.form doldurmak için ne kadar zamana ihtiyaç duydukları gibi web sitesi deneyimlerini bizim için daha anlaşılır hale geliyor. Hodjar kullanıcının nihai cihazı ile ilgili bilgiler kaydeder, örn. anonimleştirilmiş IP adresi, coğrafi konum, dil ayarları ve mouse hareketleri, tıklama ve tuşlama. Bunun dışında Hodjar tekrar ziyaret eden kullanıcıları tanıyabilmek için Çerezler kullanır. Veriler Hodjar veya tarafımızdan bireysel kullanıcıları tanımlamak için kullanılmaz veya bireysel kullanıcıların verileri ile birleştirilmez. Daha fazla bilgi için, bk. Hotjar'ın gizlilik politikası. 

Hodjar kullanımına itiraz edebilirsiniz. Bu konudaki talimatlara www.hotjar.com/opt-out adresinden erişebilirsiniz. 

Alternatif olarak, Çerezler ayarlarından istatistik Çerezlerini devre dışı bırakarak Hotjar kullanımını buradan önleyebilirsiniz.
(1) WALTER GROUP'un web sitesinin bazı kısımlarında üçüncü tarafların (örn. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) uygulamaları ve üçüncü tarafların platformlarında (örn. Youtube) kayıtlı olan içerikler entegre edilmiştir. Dikkatli inceleme ve veri korumaya yönelik aktif önlemlere rağmen, WALTER GROUP web sitelerinde, üçüncü taraflarca toplanan kullanıcı verilerinin türü ve kullanımı üzerinde WALTER GROUP'un hiçbir etkisi yoktur. Bu verilerin sorumluluğu sadece bu uygulamaların sağlayıcılarına aittir:

(1.1) WALTER GROUP'un bazı web siteleri AddThis bileşenlerini içerir. AddThis, web sitesinin kullanıcısına, seçili sayfayı Facebook, Twitter, Instagram ve diğerleri gibi sosyal ağlardaki diğer kullanıcılarla paylaşmasına olanağı veren bir sosyal imleme hizmetidir. Böylece kullanıcı web sitesinin içeriğini paylaşabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir. Kullanıcı AddThis ögeleri kullanıyorsa, kullanıcının İnternet tarayıcısı AddThis sunucuları ve bazı durumlarda seçilen sosyal ağ veya sosyal imleme hizmeti ile doğrudan bağlantı kurar. AddThis kullanımında Çerezler devreye girer. Bu işlem sırasında üretilen veriler (örn. kullanım süresi veya tarayıcı dili gibi) ABD'deki AddThis LLC'yr aktarılır ve orada işlenir. Web sitesine ait içerikleri sosyal ağlara, sosyal imleme servislerine vb. gönderdiğinizde, web sitesi ziyareti ile kullanıcı profili arasında bağlantı kurulabilir. AddThis LLC'nin veri işleme (kullanım amacı dahil) ve AddThis LLC tarafından sağlanan gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.addthis.com/privacy adresini ziyaret edin. Sosyal ağlar, sosyal imleme hizmetlerinin vs. veri işleme ve veri koruma politikası ile ilgili daha fazla bilgi ve kullanıcı ayar seçenekleri ilgili sağlayıcının gizlilik politikasından öğrenilmelidir. İlgili verilerin WALTER GROUP tarafından üçüncü taraflara aktarılması söz konusu değildir. Kullanıcı, AddThis alanlarını kullanarak, AddThis LLC tarafından gerçekleştirilen veri kullanımını http://www.addthis.com adresinde gösterilen ölçüde kabul eder. Kullanıcı, her zaman "Opt Out Cookies" kullanarak kullanıcı verilerinin kullanımına itiraz edebilir. Yukarıda belirtilen AddThis LLC web sitesinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kullanıcı AddThis'in web sitesi üzerinden kullanıcı verilerinin toplamasını istemiyorsa, kullanıcı AddThis öğelerini kullanamaz.

(1.2) 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD 'de mukim Facebook Inc.(kısa Facebook), WALTER GROUP'un web sitelerinde kullanılan web site işletmecileri için eklentiler sunmaktadır. Bu eklentiler Facebook logosu veya Facebook Like ve -Recommend butonu ile tanınabilir. Kullanıcı bu eklentiyi içeren WALTER GROUP web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının tarayıcısı eklenti sağlayıcısının sunucusu ile bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Facebook tarafından doğrudan kullanıcının tarayıcısına aktarılır ve sayfada aynı şekilde görüntülenir. WALTER GROUP'un eklentinin gösterilen içeriği üzerinde etkisi yoktur. Facebook, kullanıcının web sitesinin ilgili sayfalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerden bazı durumlarda haberdar olabilir ve kullanıcının Facebook hesabı varsa veya yakın zamanda bir Facebook sayfasını veya Facebook içerikli bir sayfa ziyaret ettiyse, bir Facebook hesabına kategorize edebilir. Eğer kullanıcı eklentileri aktif olarak kullanıyorsa, örn. bir Like butonu aktifleştirdiği veya bir sayfa tavsiye ettiğinde, yine, WALTER GROUP'un herhangşi bir etkisi olmaksızın, kullanıcının tarayıcısından ilgili bilgiler doğrudan Facebook'a gönderilir.Kullanıcı verilerinin işlenme tür, amacı ve kapsamı ve Facebook tarafından işlenmesi ve kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Facebook'un gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz: http://www.facebook.com/policy.php. Orada, kullanıcı ayrıca gizliliğin korunması ile ilgili haklar ve ayar seçenekler hakkında da bilgi edinebilir. Facebook üzerinden veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bu verilerin Facebook tarafından işlenmesi üzerinde WALTER GROUP'un herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca WALTER GROUP'un bu verilere erişim izni de yoktur.

(1.3) 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ABD'de mukim bulunan Twitter Inc.(kısaca Twitter) WALTER GROUP'un web sitelerinde kullanılan web site işletmecileri için eklentiler sunmaktadır. Bu eklentiler "Twitter-Tweet" oder "Takip Butonu" ile tanınabilir. Bu eklentileri içeren sayfalar Twitter'a doğrudan bağlantı oluşturur ve Twitter'daki giriş durumunuza bağlı olarak farklı veriler gönderir. Bunun sonucu olarak, Twitter'in kendi amaçları için kullanabileceği, WALTER GROUP web sitelerinin kullanımı hakkında sonuç çıkarmak mümkün olabilir. Bu eklentinin içeriği Twitter sunucularında saklanır ve sadece WALTER GROUP web sitelerinde görüntülenir. Twitter üzerinden veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bu verilerin Twitter tarafından işlenmesi üzerinde WALTER GROUP'un herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca WALTER GROUP'un bu verilere erişim izni de yoktur. Twitter gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için http://twitter.com/privacy adresini ziyaret edin.

(1.4) 2029 Stierlin Mahkemesi, Mountain View, CA 94043, ABD'de mukim LinkedIn Corporation, WALTER GROUP'un web sitelerinde kullanılan eklentiler sunmaktadır. Web sitemizin LinkedIn özelliklerini içeren bir sayfasını her ziyaret ettiğinizde LinkedIn sunucularına bağlantı kurulur. LinkedIn, kullanıcının web sitemizi IP adresinizle ziyaret ettiği konusunda bilgilendirilir. Kullanıcı LinkedIn'in Beğen / Paylaş buttonunu tıkladığında ve LinkedIn hesabına giriş yaptığında, LinkedIn, kullanıcının sitemizdeki ziyaretini kendi hesabı ve kullanıcı hesabıyla ilişkilendirebilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi LinkedIn'in https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresindeki gizlilik bildiriminden edinebilirsiniz.
Web siteleri, Re-Targeting teknolojilerini kullanır. WALTER GROUP, İnternet kullanımını kullanıcı için daha ilginç hale getirmek için bu teknolojileri kullanır. Bu teknoloji üçüncü tarafların reklamlarının, WALTER GROUP'un web sitesi ve hizmetleri veya ürünleri ile zaten ilgilenen kullanıcılarına erişmesini mümkün kılmaktadır.

WALTER GROUP, kişiselleştirilmiş, ilgi alanına dayalı reklamların, kullanıcı için genel olarak bu tür bir kişisel referanslar içermeyen reklamlardan daha ilginç olduğu kanısındadır. Bu reklam materyalinin üçüncü tarafların web sitelerine yerleştirilmesi, cookie teknolojisi ve önceki kullanıcı davranışının analizi ile mümkün olur. Bu reklam şekli tamamen anonimdir. Kişisel veriler kaydedilmez ve kullanıcının kişisel verileri ile hiçbir kullanıcı profili eşleştirilmez.
WALTER GROUP'un tüm Grup şirketleri tarafından kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız veya talepleriniz için hizmetinizdeyiz.

Genel veri koruma düzenlemesi (GDPR)
ile ilgili talep